Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Meerderheid gemeenteraad Amersfoort tegen locatie Zeldert

Datum nieuwsfeit: 22-09-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSBERICHT

Amersfoort, Hoogland, 22 september 2000

MEERDERHEID GEMEENTERAAD TEGEN LOCATIE ZELDERT

Nu al tekent zich een meerderheid in de gemeenteraad van Amersfoort af, die zich tegen de vestiging van het nieuwe ziekenhuis Eemland op de locatie in de polder Zeldert uitspreekt. Dat is de conclusie, die 'Fietsen rond Amersfoort' trekt uit de E-mail, die zij vandaag ontving van fractievoorzitter David Mol van 'Groen Links'. Hoewel de fractie nog geen officieel standpunt heeft ingenomen, laat Mol weten, dat voor zijn fractie 'bouw in de polder absoluut niet de eerste optie is waaraan we denken'. De voorkeur van Groen Links gaat uit naar bouw bij het station.

Eerder hadden drie andere fracties in de gemeenteraad al aan 'Fietsen rond Amersfoort' laten weten stelling te zullen nemen tegen de locatie Zeldert en voor één van de drie andere, genoemde locaties of voor de locatie Vathorst. Dit laatste alternatief is op de fietswebsite van 'Fietsen rond Amersfoort' (adres: http://web.inter.nl.net/hcc/ISB) nadrukkelijk toegevoegd aan de drie eerder gepresenteerde mogelijkheden. Zo nam de CDA-fractie al op 28 augustus j.l. een duidelijk standpunt in en stelde zich via een e-mail van fractievoorzitter Herma Boom onverkort achter de actie van 'Fietsen rond Amersfoort'. Donderdag 7 september, heeft de GPV/RPF/SGP-fractie haar - ons al eerder telefonisch meegedeelde - standpunt bevestigd, dat ook deze fractie voor het behoud van de polder Zeldert en een groen Hoogland-West is. Deze fractie heeft steeds het standpunt ingenomen, dat er ten westen van de Bunschoterstraat niet gebouwd mag worden. "Op dit moment hebben wij geen aanleiding om dit standpunt te herzien", aldus de E-mail. De gemeenteraadsfractie van D66 heeft in haar fractievergadering van 13 september eveneens nadrukkelijk besloten, dat het nieuwe ziekenhuis niet gebouwd mag worden in de polder Zeldert, maar dat gekozen moet worden voor een andere locatie. Ook D66 kiest dus duidelijk voor 'groen'. Tenslotte heeft de PVDA-fractie, via een mail van haar fractievoorzitter Jelle Hekman, ons meegedeeld, dat zij nog deze maand een standpunt zal innemen. Van de VVD-fractie heeft 'Fietsen rond Amersfoort' nog geen reactie vernomen.

De E-mail-actie voor behoud van polder Zeldert en een groen Hoogland-West loopt nog steeds volop! Dagelijks wordt op de fietswebsite het laatste nieuws bijgehouden. Inmiddels zijn er al minimaal 111 E-mails naar het College van Burgemeester en Wethouders verzonden. Ook hebben zich recent opnieuw enkele organisaties aangesloten bij de actie. De Stichting Behoud de Eemvallei stuurde een eigen, krachtige brief naar het gemeentebestuur, waarin gevraagd wordt ' vast te houden aan eerdere uitspraken om niet in het poldergebied te bouwen'. De Stichting sprak als vrees uit, dat de gemeente 'plannen maakt om zelfs de gehele Zeldertse polder te bebouwen'. Hierbij baseerde men zich op het op 2 juni j.l. uitgebrachte 'DiscussieDokument Stadsperspectief 2015'. Feit is verder, dat in deze nota ook al gezinspeeld wordt op een verdere bebouwing van Hoogland-West in een verhouding 30% bebouwing en 70% groen. De voorzitter van de Historische Kring Hoogland, G.Hilhorst, heeft zich direct na het bekend worden van het nieuws uitgesproken tegen vestiging van het ziekenhuis in polder Zeldert. Hij verklaarde: 'Ga je hier een ziekenhuis neerzetten, dan blijft er niets meer van de polder over'. Ook het Wijkbeheersteam Hoogland heeft besloten een brief te sturen aan de burgemeester van Amersfoort, waarin zij haar bezorgdheid uit over de bouw van het ziekenhuis in Zeldert. De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland meldde ons, dat ook zij een brief aan het gemeentebestuur heeft verzonden, waarin ze hebben uitgesproken het niet eens te zijn met de locatie Zeldert als bouwplaats voor het ziekenhuis. Ook de Burger Partij Amersfoort heeft zich achter de actie gesteld. Tenslotte ontving 'Fietsen rond Amersfoort' recent een e-mail van de Vereniging tot bescherming en behoud van het Stadsdeelpark Amersfoort Noord, waarin deze zich ook achter de e-mail-actie stelde.

Het College van Burgemeester en Wethouders van Amersfoort heeft ons laten weten, dat ze ernaar streeft om in oktober met een voorstel aan de gemeenteraad te komen. Allen, die een E-mail hebben gestuurd, zullen door het College over de inhoud ervan tzt. verder worden geïnformeerd.

Nadere informatie:

Met vriendelijke groet,

Fietswebsite 'Fietsen rond Amersfoort',
Gerrit Pruim,
Tolick 44,
3828 HE Hoogland,
tel.: 033-4804056
tel. mobiel: 0622413237
fax: 020-8835266
E-mail: fietsen.rond.amersfoort@inter.nl.net Internet: http://web.inter.nl.net/hcc/ISB

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie