Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kenniscentrum Cultuur en Media PvdA start nieuwsgroep

Datum nieuwsfeit: 22-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Beste cultuur- en medialiefhebbers in en rond de PvdA,

Het Kenniscentrum Cultuur en Media van de PvdA begint een nieuwsgroep. Sterker nog die nieuwsgroep is er al.

Het doel van deze nieuwsgroep, die heel toepasselijk kenniscentrum_cultuur_media heet, is vierledig. Je kunt er als PvdA-er of sympathisant contacten leggen, discussie voeren en informatie vinden over de beleidsterreinen cultuur en media. Bovendien is de nieuwsgroep de basis van waaruit de standpunten en ideeën die uit de activiteiten van de nieuwsgroep voortkomen, kunnen worden ingebracht op andere plekken in de PvdA.

Dat alles doen jullie, de (nu nog potentiële) leden van de nieuwsgroep:

* door onderwerpen en ideeën aan te dragen

* door online discussie te voeren

* door jezelf in de database 'de ledenlijst' van de nieuwsgroep te zetten

* door de activiteitenagenda van de nieuwsgroep aan te vullen met je eigen activiteiten en bijeenkomsten op het gebied van cultuur en media
* door mee te doen aan e-mailenquêtes of er een te organiseren
* door chattend of mailend zelf contacten te leggen
* door het archief van de nieuwsgroep te voorzien van interessante en relevante teksten

* door links naar interessante sites op het worldwideweb toe te voegen
Kortom: door lid te worden van de nieuwsgroep.

Hoewel iedereen de resultaten van al de inspanningen van de leden van de nieuwsgroep binnenkort kan vinden op de bestandenpagina van onze URL
www.egroups.nl/group/kenniscentrum_cultuur_media, zijn die niet bedoeld voor de archieven.

De standpunten en ideeën die via deze nieuwsgroep uit de partij opborrelen zijn er juist als voedings- en informatiebron voor de mensen die de PvdA nu en in de nabije toekomst op allerlei plekken vertegenwoordigen, als uitdaging voor hen en vertegenwoordigers van andere partijen om met ons in discussie te gaan en om een toekomstvisie op cultuur- en mediagebied te ontwikkelen binnen de PvdA.

Dat betekent in praktijk bijvoorbeeld dat we na een online discussie de resultaten daarvan voorleggen aan Judith Belinfante of Marja Wagenaar, de woordvoerders cultuur en media in de 2e kamer, of dat we de PvdA-fractie in de provinciale staten van Friesland actief van gevraagd en ongevraagd advies voorzien of dat we Rick van der Ploeg de uitkomst van een e-mailenquête over een actueel politiek onderwerp onder de leden van de nieuwsgroep presenteren. Sterker nog: hij mag ook lid worden van de nieuwsgroep. Rick?

Voor de lange termijn geldt uiteraard dat de visie die we in de nieuwsgroep ontwikkelen als basis voor verkiezingsprogramma's kan dienen. Niet alleen op nationaal of Europees niveau, maar ook voor de provincies, gemeenten en deelraden.

Het kenniscentrum cultuur en media bestaat uiteraard niet alleen virtueel. Al was het maar omdat niet iedereen beschikt over e-mail en/of een computer. Het kenniscentrum is er ook voor de mensen die offline zijn. Zij krijgen de discussie gewoon op papier.

Als er aanleiding voor is, bijvoorbeeld om de resultaten van een van onze online discussies met elkaar en/of met kamerleden door te spreken, komen we bij elkaar. De locatie van de bijeenkomst is uiteraard afhankelijk van wie er hebben deelgenomen aan de desbetreffende discussie en aan de wil om de boel een beetje te spreiden over het land.

Andere mogelijke real life activiteiten, zoals een kenniscentrumborrel, een werkbezoek of zelfs een jaarlijks dagje uit; het staat allemaal open voor discussie. Komt u maar.....

Tot slot: je kunt zoveel tijd aan het kenniscentrum besteden als je zelf wilt, maar activiteit van de leden is uiteraard wel dé noodzakelijke voorwaarde voor het slagen van de hele onderneming.

Wordt dus direct lid van deze nieuwsgroep! Stuur een mailtje naar: kenniscentrum_cultuur_media-(subscribe@egroups.com) en wordt lid. Zet je voornaam, je achternaam, en je e-mailadres in je aanmeldmail.

Je krijgt als antwoord op je aanmeldmail een mailtje terug. In die mail (heel belangrijk) staan ergens onder aan het e-mailadres en je automatisch gegenereerde wachtwoord. Om dat wachtwoord te veranderen ga je naar www.egroups.nl/myprofile en klikt op 'wachtwoord wiijzigen' dat rechts in beeld staat. Op het scherm dat dan verschijnt kun je je wachtwoord wijzigen.

Er gaan regelmatig groepsdiscussies van start. Alle leden ontvangen dan een uitnodigingsmail met alle details.

Met vriendelijke groet,
Namens het Kenniscentrum Cultuur en Media,

Marcel Boontje
Coördinator Kenniscentrum Cultuur en Media
Tel: 020-6209984
E-mail: kenniscentrum_cultuur_media-(owner@egroups.nl)

Voor meer informatie over het kenniscentrum Cultuur en Media en de nieuwsgroep kenniscentrum_cultuur_media kun je ook terecht bij: Machtelt Oudenhuijzen
Secretaris Kenniscentrum Onderwijs en Cultuur (en Media) Tel: 020-5510206
E-mail: (moudenhuijzen@pvda.nl)

P.S. Vergeet deze iedereen waarvan je denkt dat die ook lid zou moeten worden van de nieuwsgroep kenniscentrum_cultuur_media hierover te informeren. Daarmee verricht je dan meteen je eerste activiteit voor de nieuwsgroep en het kenniscentrum. Zo simpel is het.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie