Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

'In kort bestek' van Vlaamse regering

Datum nieuwsfeit: 22-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 22 SEPTEMBER 2000

IN KORT BESTEK

In kort bestek

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL :

De vereenvoudiging van de regelgeving vormt een belang- rijke prioriteit in het luik bestuurlijk beleid van het Vlaams Regeerakkoord. Er is onder meer een jaarlijkse vooruitgangsrapportering aan het Vlaams Parlement voorzien. De Vlaamse regering keurt nu het eerste vooruitgangsrapport goed en beslist het in te dienen bij het Vlaams Parlement.


* * *

In aansluiting op de recente beslissing van de EU- lidstaten om de sancties tegen Oostenrijk op te heffen, keurt de Vlaamse regering nu de opheffing goed van de maatregelen tegen Oostenrijk die zij op 4/2/2000 ingesteld had.


* * *

Aan de vzw 11-daagse Vlaanderen-Europa 2002 wordt een subsidie van 15,35 miljoen fr. toegekend als tegemoetkoming in de organisatiekosten van de 11-daagse Vlaanderen-Europa 2002 in 2000. Omdat het project Vlaanderen-Europa 2002 stopgezet wordt, is het de laatste keer dat een subsidie toegekend wordt aan de vzw voor de organisatie van de 11-daagse.


* * *

Om de meerkost ingevolge de indexsprong van september 2000 te dekken, beslist de Vlaamse regering tot verdeling van het provisioneel krediet voor de indexering.

Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT :

Er bleken meerwerken nodig voor de bochtrechttrekking van de A12 Havenweg aan het kruispunt met de Leugenberg en de verwezenlijking van een in- en uitrit vanaf het kruispunt richting Antwerpen. De Vlaamse regering keurt hiervoor een ramingsstaat van 124,75 miljoen fr. goed. Er zal een oplossing uitwerekt worden voor de definitieve berging van het voorlopig geborgen slib; dit wordt een onderdeel van een totaaloplossing voor de sanering van het Schijns.

Op voorstel van Vlaams minister Mieke VOGELS :

Het Kwaliteitsdecreet voor de welzijnsvoorzieningen voorziet dat de sectorale erkenningsvoorwaarden binnen drie jaar (tegen eind 1999 dus) in overeenstemming gebracht moeten zijn met de bepalingen van het Decreet. Het Begrotingsdecreet 2000 voorziet dat deze termijn verlengd kan worden met maximaal twee jaar. De Vlaamse regering keurt nu principieel een besluit goed dat deze verlening regelt voor de zes sectoren die binnen het werkgebied van Kind en Gezin vallen. Het besluit zal voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

Aan de Universiteit Antwerpen wordt een subsidie van 16,1 miljoen fr. toegekend voor het uitvoeren van mammografieën in het kader van een
borstkankerscreeningsprogramma. Het gaat om de subsidiëring van vroeger uitgevoerde onderzoeken die niet door het RIZIV terugbetaald worden.


* * *

Aan de VUB wordt een subsidie van maximaal 9,6 miljoen fr. toegekend voor de ondersteuning van het Belgisch Diabetes Register in de periode 2000-2002.

Op voorstel van Vlaams minister Bert ANCIAUX :

De subsidiëring van de vier Brusselse podia voor 2000 wordt goedgekeurd. Het totale subsidiebedrag van 78,3 miljoen fr. wordt verdeeld over de Beursschouwburg (23,5 miljoen fr.), Paleis (15,7 miljoen), Bronks (17,2 miljoen) en Kaaitheater/infrastructuurbeheer (21,9 miljoen fr.


* * *

De Vlaamse regering keurt een besluit goed dat haar beslissing van 3/3 en 23/6/2000 inzake de erkenning en subsidiëring van de podiumkunsten voor de periode 2001- 2005 formaliseert. Het gaat om een totale subsidie van 1.676,3 miljoen fr.


* * *

De werkingssubsidies voor 2000 voor de vier organisaties voor muziektheater worden goedgekeurd. Transparant ontvangt 15,3 miljoen fr., Muziek Lod 15,3 miljoen, Walpurgis 8,1 miljoen en Opera Mobile 6,3 miljoen. Het totale subsidiebedrag is 45,1 miljoen fr.


* * *

Aan het Belgian Flanders Exchange Center in Osaka (Japan) wordt een subsidie van 20 miljoen fr. toegekend als tussenkomst voor de werking in 2000.

Op voorstel van Vlaams minister Marleen VANDERPOORTEN :

Op advies van de Commissie voor de erkenning van vormingsprogramma's die voor de vervulling van de deeltijdse leerplicht in aanmerking komen erkent de Vlaamse regering nu de vormingsprogramma's van enkele vzw's.

Op voorstel van Vlaams minister Renaat LANDUYT :

De Vlaamse regering keurt een subsidie van 6,2 miljoen fr. voor vzw Derdenoverleg goed. De vzw Derdenoverleg or- ganiseert op Vlaams niveau de vertegenwoordiging en de ondersteuning van de particuliere en lokale begeleidings- , opleidings- en werkervaringsprojecten rond arbeids- marktintegratie van kansengroepen.

Op voorstel van Vlaams minister Vera DUA :

De huisvesting van OVAM aan het Kardinaal Mercierplein in Mechelen voldoet niet langer. Het gebouw is onder meer niet brandveilig. Ook het gebouw in de Kan. De Deckerstraat is aan renovatie toe. Daarom beslist de Vlaamse regering nu voor negen jaar een aangepast gebouw voor de huisvesting van OVAM te huren nabij het centraal station van Mechelen.


* * *

Dhr. Jean-Paul Verdoodt van OVAM wordt aangeduid als gevolmachtigde van de Vlaamse overheid bij Fost Plus.

Op voorstel van Vlaams minister Johan SAUWENS :

Na onderhandelingen met de vakbonden en advies van de Raad van State wordt het personeelsstatuut van Export Vlaanderen definitief goedgekeurd.

Op voorstel van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN :

Met het oog op de definitieve vaststelling van het gewestplan Hasselt-Genk op het grondgebied van verschillende gemeenten zal het advies van de Raad van State ingewonnen worden.


-----
einde

-----

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie