Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vlaamse regering: Steun voor glastelers

Datum nieuwsfeit: 22-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING
VERGADERING VAN 22 SEPTEMBER 2000

Steun voor glastelers

De Vlaamse Regering heeft, op voorstel van Vlaams minis- ter van Leefmilieu en Landbouw Vera DUA, beslist om steun toe te kennen aan de glasgroente-, snijbloemen- en kas- plantenbedrijven naar aanleiding van de hoge brandstof- prijzen.

Er wordt een gewestwaarborg van 50% toegekend op over- bruggingskredieten voor gespecialiseerde glasgroente-, snijbloemen- en kasplantenbedrijven die financiële moei- lijkheden hebben die louter het gevolg zijn van de uit- zonderlijk hoge brandstofprijzen. Tevens zal bij de Europese Commissie onderzocht worden of ook een rente- subsidie van maximum 5 procent kan verleend worden.

Glastuinders die in aanmerking wensen te komen voor de steunmaatregel, moeten aantonen dat de brandstofkosten in het recente verleden ten minste 30 % bedroegen van de totale kosten (exclusief kosten voor grond- en gebouwen- kapitaal en arbeidskosten) voor de glasgroentebedrijven, en 25 % voor de snijbloemen- en kasplantenbedrijven. Daarnaast moeten zij aantonen dat het arbeidsinkomen met ten minste 20 % gedaald is of zal dalen als gevolg van de gestegen brandstofkosten, en dat het bedrijf levensvat- baar is bij normale brandstofprijzen.

Het krediet is uitsluitend bestemd voor de financiering van de aankoop van stookolie en bedraagt maximaal 250 fr. per m² voor de glasgroentebedrijven, 200 fr. per m² voor de snijbloemen- en kasplantenbedrijven waarvan de snij- bloemen niet belicht worden, en 600 fr. per m² voor snij- rozen die wel belicht worden. Het heeft een maximale duur van 1 jaar. De aflossing gebeurt met de opbrengsten uit de verkoop van de productie gespreid in de tijd. Over de praktische modaliteiten zal nog overleg gepleegd worden met de sector.

Over deze voorstellen zal overleg gepleegd worden met de Europese Commissie. Minister Dua acht het ook nodig dat dit punt besproken wordt op een Europese Ministerraad. Zij zal bij de federale minister Gabriëls aandringen om daartoe een initiatief te nemen.

De Minister wijst erop dat de vernieuwde VLIF-regelgeving (voorontwerp goedgekeurd door de Vlaamse regering op 7/7/2000, en ook opgenomen in het programma Plattelands- ontwikkeling) het gepaste instrument is om in te spelen op de ontstane structurele problemen.

Anders dan in het verleden zal de steun nu gedifferenti- eerd worden verleend, waarbij investeringen met een hoge prioriteit beduidend meer (tot 40 %) steun kunnen genie- ten dan de gangbare investeringen (20 en 10 % steun). Investeringen voor omschakeling naar energiebesparende productiemethodes zullen onder het hoge steunregime val- len. Op deze manier kan een structurele oplossing gege- ven worden zodat de bedoelde sectoren minder afhankelijk worden van stookolie.

info : Ann Bats, woordvoerder van
minister Dua - tel. 02-553 27 81
e-mail: (persdienst.dua@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie