Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verklaring EU over uitvoering overeenkomst van Lusaka

Datum nieuwsfeit: 22-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Europese Unie

Declaration by the Presidency on behalf of the European Union on implementation of the Lusaka Agreement Press Release: Brussels (22-09-2000) - Press: 311 - Nr: 11240/00

Brussel,
22 september 2000

11240/00 (Presse 311)

P 130/00

PERSMEDEDELING

Onderwerp :

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

betreffende de uitvoering van de overeenkomst van Lusaka

De Europese Unie,

verwijzend naar de overeenkomst van Lusaka die op 1 september 1999 in werking is getreden, naar haar gemeenschappelijk standpunt van 8 november 1999 en naar haar verklaringen van 16 juli 1999, 30 november 1999, 9 juni 2000 en 21 augustus 2000, naar de desbetreffende resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, met name resolutie 1304, alsook naar de verklaring van de voorzitter van de Veiligheidsraad van 5 september 2000,

reagerende op de verklaringen die de Kongolese autoriteiten op 23 augustus jongstleden ten overstaan van het corps diplomatique in Kinshasa hadden afgelegd, en op de voorstellen die de president van de Democratische Republiek Congo onlangs in een brief aan de secretaris-generaal van de Verenigde Naties en aan de lidstaten van de Europese Unie heeft geformuleerd:


- bevestigt opnieuw zijn gehechtheid aan de overeenkomst van Lusaka, het enige referentie-instrument op basis van een consensus dat vandaag de grondslag vormt voor een door onderhandelingen tot stand gekomen oplossing van het conflict, en aan het optreden van de internationale gemeenschap, in het bijzonder van de UNO en de OAE, met het oog op het herstellen van de vrede in de Democratische Republiek Congo en de regio,

- is ongerust wegens de voorstellen tot opschorting van de toepassing van deze overeenkomst en wegens de risico's van een algemene hervatting van de gevechten, en bijgevolg over het feit dat een dergelijk initiatief de vredeshandhavingsoperatie van de Verenigde Naties in het gedrang zal brengen,
- verzoekt de partijen bij de overeenkomst van Lusaka met elkaar overeenstemming te bereiken over de mogelijkheden om het vredesproces een nieuwe dynamiek te geven,

- herinnert eraan dat de eerbiediging van het volkenrecht, de versterking van het staakt-het-vuren en de oplossing via onderhandelingen van de veiligheidsproblemen, de bescherming van de bevolking en de mensenrechten en het herstel van de democratie voorwaarden zijn voor de terugkeer naar de vrede in de Democratische Republiek Congo en in het gebied van de Grote Meren,
- herinnert aan het verwoestende effect van de oorlog op de bevolking en dringt er bij alle partijen op aan de bewegingen en de werkzaamheden van humanitair personeel en humanitaire organisaties te vergemakkelijken,

- roept, om het in Lusaka begonnen vredesproces te behouden en de werkzaamheid van de overeenkomst te herstellen, de regering van de Democratische Republiek Congo en de andere ondertekenaars van de overeenkomst van Lusaka op om onverwijld een minimum van wederzijds vertrouwen te herstellen met naleving van het staakt-het-vuren, daarbij uitvoering gevend aan de terugtrekking waarin wordt voorzien door de overeenkomst van Kampala en de driepartijenovereenkomst (Uganda, Rwanda, Verenigde Naties) betreffende de stad Kisangani en tevens met spoed bevestiging en uitvoering te geven aan de waarborgen inzake veiligheid en vrijheid van beweging die zij zijn overeengekomen, die de regering in Kinshasa naar aanleiding van de missie van de heer Abubakar mondeling heeft bevestigd maar die nog niet effectief zijn en nochtans onmisbaar zijn voor het inzetten van de MONUC,
- roept tevens de regeringen van Uganda en Rwanda, alsmede de andere ondertekenende staten, op om resolutie 1304 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties onverwijld toe te passen en hun voorstellen inzake de terugtrekking van hun troepen uit de Democratische Republiek Congo uit te voeren,
- is van mening dat de terugkeer naar de vrede kan worden vergemakkelijkt door rechtstreekse onderhandelingen mits daarbij rekening wordt gehouden met de voorwaarden van de overeenkomst van Lusaka, de desbetreffende resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en de belangen van alle bij het conflict betrokken partijen, en mits de onderhandelingen gericht zijn op het herstel van het gezag van de Congolese staat over zijn gehele grondgebied,

- bevestigt opnieuw zijn krachtige steun aan de intercongolese politieke dialoog en roept overeenkomstig de letter en de geest van Lusaka de Congolese regering op om eveneens zonder nieuw uitstel de noodzakelijke maatregelen te treffen, meer bepaald inzake de vrijheid van beweging voor politieke activiteiten, het aanknopen van een politieke dialoog tussen de Congolezen, die een voorwaarde is voor de instelling van een rechtsstaat en de terugkeer naar civiele vrede in de Democratische Republiek Congo. Zij roept ook de andere Congolese partijen op, zich constructief op te stellen om het voeren van deze dialoog te vergemakkelijken.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen Cyprus, Malta en Turkije, alsmede de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie