Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamervragen over trek asielzoekers naar grote steden

Datum nieuwsfeit: 22-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

vragen22.009 vragenformulier 22 september 2000

2000100170

Vragen van het lijn Wijn (CDA) aan de minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid en de staatssecretaris van Justitie over de trek van erkende asielzoekers naar de grote steden. (Ingezonden 22 september 2000)


1


Heeft u kennis genomen van het bericht dat het Noorden van Nederland niet gewild is bij asielzoekers die een verblijfsstatus hebben gekregen? 1)


2

Is het waar dat deze statushouders vrij snel nadat hun een woning is toegewezen vooral naar de randstad vertrekken?


3

Om welke aantallen gaat het op jaarbasis ook uitgedrukt in percentage van het totaal aantal statushouders? Hoe snel hebben dergelijke verhuisbewegingen na de eerste woningtoewijzing plaats?


4

In welke mate komen deze gegevens overeen met die waarvan de Kamer eerder kennis heeft kunnen nemen? 2)


5

Herinnert u zich de vrees van mijn fractie dat door de nieuwe Vreemdelingenwet een trek naar de grote steden zou kunnen ontstaan, omdat door de afschaffing van de VVTV-status voortaan alle statushouders zich gemakkelijker elders kunnen vestigen? 3)


6

Bent u, ondanks de zorgen van de VNG en ondanks deze nieuwe berichten, nog steeds van mening dat er geen vrees behoeft te bestaan voor trek van statushouders naar de randstad? 3) Zo ja, waarom?


7

Bent u bereid deze ongewenste ontwikkeling tegen te gaan? Zo ja, hoe?

Metro 20 september jl.

Nota naar aanleiding van het verslag Invoeringswet Vreemdelingenwet 2000, Kamerstuk 26 975, nr. 5.

Verslag van een wetgevingsoverleg over de Invoeringswet Vreemdelingenwet 2000 op 22 mei 2000, 26 975, nr. 7.

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie