Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamervragen over huisvesting primair onderwijs

Datum nieuwsfeit: 22-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

vragen22.009 vragenformulier 22 september 2000

2000100200

Vragen van het lid Ross-Van Dorp (CDA) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, mw. Adelmund, over huisvesting van het primair onderwijs. (Ingezonden 22 september 2000)


1


Heeft u kennisgenomen van het krantenbericht «Ouders: lokale school Heiloo deugt niet»? 1)


2

Is het waar dat er momenteel geen landelijk geldende objectieve criteria bestaan met betrekking tot de eisen waaraan een klaslokaal in het primair onderwijs moet voldoen?


3

Zo ja, vindt u dit een wenselijke situatie in het licht van de landelijke regering die scholen met een overschot aan leerlingen kan verplichten uit te wijken naar lokalen van scholen met een tekort aan leerlingen wanneer deze scholen zich binnen een straal van twee kilometer bevinden? Zo nee, welke criteria worden gehanteerd en in welke wet- en regelgeving liggen deze verankerd?


4

Is het waar dat een aantal van de landelijke geldende criteria is vastgelegd in het thans nog niet geaccordeerde «Bouwbesluit tweede fase»? Zo ja, wanneer zal dit besluit van kracht worden?


5

Is het waar dat in «het Bouwbesluit tweede fase» alleen criteria worden gesteld met betrekking tot de minimaal verplichte oppervlakte van een klaslokaal, de minimale hoogte en de geluidswering? Zo ja, acht u dit afdoende?


6

Zijn er volgens u situaties denkbaar op grond waarvan scholen toegewezen klaslokalen kunnen weigeren? Zo ja, op welke gronden?

Metro 14 september jl., pagina 11.

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie