Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief OCW over 'Weer samen naar school'

Datum nieuwsfeit: 25-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief OCW inzake weer samen naar school

Gemaakt: 26-9-2000 tijd: 15:19

2

21860 Weer samen naar school

nr. 57 Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Zoetermeer, 25 september 2000

Op 11 april 2000 zond ik u de eerste voortgangsrapportage Weer Samen Naar School (kamerstuk 21.860, nr. 55). Daarin heb ik aangegeven dat Weer Samen Naar School heeft geleid tot een vermindering van het aantal verwijzingen naar de speciale scholen voor basisonderwijs. Tegelijkertijd is duidelijk dat er binnen Weer Samen Naar School nog problemen opgelost moeten worden. De samenwerkingsverbanden zijn organisatorisch goed op orde, maar inhoudelijk moet er nog een flinke slag worden gemaakt. Er blijken grote verschillen te zijn tussen de samenwerkingsverbanden in de mate waarin ze erin slagen kinderen met leer- en gedragsproblemen binnen het reguliere basisonderwijs op te vangen. Ook is in een deel van de samenwerkingsverbanden sprake van plaatsingslijsten (wachtlijsten) voor de toelating tot de speciale scholen voor basisonderwijs.

In het algemeen overleg over de eerste voortgangsrapportage op 10 mei 2000 heb ik de Tweede Kamer toegezegd een plan te zullen uitwerken voor de aanpak van deze plaatsingslijsten. Het gaat bij deze plaatsingslijsten om de toelating tot een speciale school voor basisonderwijs (sbao-school) van de leerlingen die volgens de permanente commissie leerlingenzorg (PCL) van het samenwerkingsverband op zo'n school geplaatst moeten worden. Veel samenwerkingsverbanden blijken deze leerlingen pas na verloop van lange tijd - soms een heel schooljaar - toe te laten tot de sbao-school.

Het toegezegde plan van aanpak treft u hierbij aan *). Over het plan is uitvoerig overlegd met de onderwijsorganisaties, vertegenwoordigd in het Uitvoeringsoverleg WPO. Het plan kan op een breed draagvlak rekenen.
Plaatsingstermijn Bij het draagvlak past één kanttekening: in het algemeen overleg heeft de Tweede Kamer aangedrongen op een maximale termijn voor het plaatsen van kinderen met een PCL-beschikking op een speciale school voor basisonderwijs. Die termijn zou maximaal drie maanden moeten bedragen. De ouderorganisaties wijzen erop dat een dergelijke maximumtermijn het omgekeerde effect kan hebben van wat beoogd wordt. Veel samenwerkingsverbanden plaatsen de geïndiceerde leerlingen sneller. Een expliciete termijn van drie maanden zou ertoe kunnen leiden dat het in deze verbanden langer gaat duren voordat kinderen geplaatst worden. Bij de verdere vormgeving van wetgeving op dit punt zal dit bezwaar nadrukkelijk worden betrokken. Uitgangspunt moet zijn dat de geïndiceerde leerlingen zo snel mogelijk geplaatst worden. Verdeling van de middelen Het plan van aanpak beoogt een impuls te geven aan de inrichting van de zorgstructuur in alle samenwerkingsverbanden. In de Voorjaarsnota heeft het kabinet extra middelen beschikbaar gesteld voor 'de zorg in het onderwijs'. Voor de aanpak van de plaatsingslijsten in de WSNS-verbanden gaat het om 18 miljoen gulden voor het lopende schooljaar. De beschikbare middelen worden in het huidige schooljaar over de samenwerkingsverbanden verdeeld naar rato van de leerlingenaantallen. Daarmee kan in alle samenwerkingsverbanden de zorgstructuur worden verbeterd. Het gaat dan vooral om het traject van beoordeling van leerlingen door de PCL en plaatsing van de leerlingen op een sbao-school. Op landelijk niveau wordt een groot aantal activiteiten georganiseerd om de samenwerkingsverbanden te ondersteunen bij het versterken van de zorgcapaciteit en het verbeteren van de plaatsingssystematiek. Voor de verdere uitwerking wordt verwezen naar het plan van aanpak. Een directe koppeling tussen de aard of de ernst van de problemen per samenwerkingsverband en de extra financiering is op dit moment ongewenst. Samenwerkingsverbanden die met pijn en moeite hun problemen opgelost hebben, zouden dan geen extra middelen ontvangen, terwijl samenwerkingsverbanden die bijvoorbeeld door onvoldoende inspanning grote problemen ondervinden, 'beloond' zouden worden voor hun gebrekkige inspanningen. Randvoorwaarden Om ervoor te zorgen dat alle samenwerkingsverbanden de extra middelen daadwerkelijk aanwenden voor versterking van de zorgstructuur, wordt de verdeling van de middelen aan een aantal randvoorwaarden gebonden. Deze zijn in het plan van aanpak uitgewerkt. Gedurende het eerste jaar van de nieuwe aanpak (het lopende schooljaar) worden inhoudelijke experts ingezet om de samenwerkingsverbanden met de grootste problemen, gericht van adviezen te voorzien. De inhoudelijke experts leveren in april 2001 een rapport op met aanbevelingen voor het vervolgtraject. Het is mogelijk dat uit hun werkzaamheden knelpunten naar voren komen die een oplossing op maat vergen. Wellicht worden sommige samenwerkingsverbanden geconfronteerd met problemen die buiten hun
beïnvloedingsmogelijkheden liggen. In dat geval zullen in het volgende schooljaar (2001-2002) de dan beschikbare middelen op een meer selectieve wijze over de samenwerkingsverbanden verdeeld worden. Uiteraard zal zo'n selectieve verdeling omgeven moeten worden met de nodige waarborgen om te voorkomen dat deze (alsnog) ervaren wordt als 'beloning voor slecht beleid'. Snelle start Er is haast geboden met het uitvoeren van het Plan van Aanpak Plaatsingsproblematiek WSNS. Om nog dit jaar met de uitvoering te kunnen beginnen, moet eind oktober aan het veld helderheid worden geboden over de verdeling van de extra middelen over de samenwerkingsverbanden. Volgende voortgangsrapportage Het Procesmanagement Primair Onderwijs (PMPO) heeft onlangs zijn jaarlijkse enquête verspreid onder de coördinatoren van de samenwerkingsverbanden. De uitkomsten hiervan zijn in december beschikbaar. In diezelfde maand zal de inspectie een rapportage uitbrengen over de stand van zaken met betrekking tot de plaatsingslijsten in de WSNS-verbanden. Ook verschijnen in december of januari a.s. twee onderzoeksrapporten: één naar de kwaliteit en functie van het onderwijskundig rapport en één naar de systeemdynamische aspecten van Weer Samen Naar School. Deze informatie zal ik de Tweede Kamer toezenden. Daarnaast kunt u in januari 2001 de volgende voortgangsrapportage tegemoet zien. Daarin zal een beleidsreactie worden gegeven op deze informatie en zal ingegaan worden op de stand van zaken bij de uitvoering van het bijgevoegde plan van aanpak. De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, K.Y.I.J. Adelmund *) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...