Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief OCW over doorzetten herstructurering kunstonderwijs

Datum nieuwsfeit: 25-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief OCW doorzetten herstructurering kunstonderwijs

25802 Kunstvakonderwijs
Nr. 23 Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Zoetermeer, 25 september 2000
Op 13 september 2000 heb ik met u algemeen overleg gevoerd over de herstructurering van het kunstonderwijs. In het overleg is vastgesteld dat de instellingen vertrouwen-wekkende stappen zetten. Het perspectief op een hoogwaardig kwalitatief en transparant kunstonderwijs op een goed bedrijfseconomisch en beheersmatig fundament krijgt meer en meer vorm. Het beleid dat ik in de nota 'Meer zicht op kwaliteit' heb geformuleerd, heeft u daarbij ondersteund. Niettemin is door een aantal fracties een voorbehoud gemaakt op enkele specifieke punten. Het betreft hier: a. het financiële perspectief voor het kunstonderwijs; b. de incidentele subsidie voor de herstructurering; c. de instroomlimitering.

a) Het financiële perspectief voor het kunstonderwijs;

Ten opzichte van de stand begroting 2000 stijgt het budget voor het kunstonderwijs vanaf 2001 als gevolg van drie maatregelen. Allereerst is in de nota 'Meer zicht op kwaliteit' aangekondigd dat vanaf 2001 de resterende taakstelling van 10 miljoen gulden komt te vervallen. Ten tweede worden in de begroting 2001 extra middelen toegevoegd aan het hbo-budget als gevolg van de stijgende studentenaantallen. Ondanks het feit dat de instroom in het kunstonderwijs niet toeneemt, zal de rijksbijdrage voor het kunstonder-wijs in 2001 ca 3,5 miljoen hoger zijn dan voorzien in de begroting 2000. Ten derde is een herziening van de generieke hbo-bekostigingssystematiek voorzien waarmee vanaf 2001 de rijksbijdrage meer wordt gerelateerd aan de studieduur van studenten. Per brief van 29 augustus jl. (kenmerk WJZ/2000/33437) bent u over de voorgenomen wijziging geïnfor-meerd. Een gevolg van deze maatregel is een herschikking van het gegeven budget door ophoging van de bekostigingsniveaus voor het hele hbo, waarbij voor het kunstonderwijs in 2001 ca 6 miljoen gulden additioneel beschikbaar komt. Dit bedrag loopt in 2002 op tot ca 12 miljoen gulden.

In de aangehaalde nota is aangegeven dat de niet-EU maatregel, mede op indringend verzoek van de HBO-raad, wordt ingetrokken en dat de taakstelling generiek zal worden verdeeld over de instellingen. De hogescholen waren bij dit verzoek op de hoogte van de financiële consequenties. Overigens kunnen de hogescholen nog steeds hogere instellings-collegegelden vragen aan de betreffende studenten en zo hun inkomsten verhogen.

Het totale financiële beeld voor het kunstonderwijs ziet er dan als volgt uit (in miljoenen guldens):

2001 2002 e.v.

Vervallen taakstelling +10,0 + 10,0
Extra middelen begroting 2001 + 3,5 + 3,5
Herziening hbo-bekostiging + 6,0 + 12,0

-------------------- -------------------- Totaal extra + 19,5 + 25,5

Generieke verdeling niet-EU -2,5 -3,0

---------------------- ------------------- Totaal + 17,0 +22,5

Conclusie is dat in de begroting 2001 17 miljoen gulden meer beschikbaar komt voor het kunstonderwijs ten opzichte van de begroting 2000. Dit betekent een stijging van het budget voor het kunstonderwijs ten opzichte van de begroting 2000 met ruim 6%. Vanaf 2002 is het beeld nog positiever: het budget stijgt ten opzichte van de begroting 2000 met 22,5 miljoen (ca. 8%).

Binnen dit toegenomen budget is 5 miljoen gulden gereserveerd voor kwaliteitsimpulsen gericht op het kunstonderwijs. Van een taakstelling in strikte zin is daarbij geen sprake; het betreft een andere, meer doelgerichte verdeling van middelen.

De commissie Van Gelder constateert in haar advies dat vrijwel alle hogescholen de exploitatie voor het kunstonderwijs niet sluitend krijgen voor de komende jaren. De hiervoor beschreven impuls zal zeker een positief effect hebben op de financiële positie. Niettemin is het van groot belang dat de herstructureringsplannen met grote voortvarendheid ter hand worden genomen. Juist de combinatie van beide effecten zal leiden tot een hoogwaardig kwalitatief en transparant kunstonderwijs gestoeld op een goed bedrijfseconomisch en beheersmatig fundament.

b. De incidentele subsidie voor de herstructurering;

De Tweede Kamer heeft verzocht om aan de drie instellingen die geen positief oordeel over hun herstructureringsplan wisten te ontlokken en nu een aangescherpt plan in mogen dienen, naast het budget voor 2001 ook de oorspronkelijk voor het jaar 2000 gereserveerde subsidie in het vooruitzicht te stellen. Zij zouden deze subsidie moeten krijgen op voorwaarde dat de commissie Van Gelder de aangescherpte plannen positief beoordeelt.

In het overleg heb ik aangegeven dat ik van mening ben dat ik, met het bieden van de mogelijkheid voor het indienen van een aangescherpt plan en het daarvoor reserveren van middelen in 2001, reeds de nodige coulance richting betrokken instellingen heb betracht. Gehoord de kamerbrede wens ook het gereserveerde budget voor 2000 voor betrokken instellingen beschikbaar te stellen, heb ik in het overleg aangegeven dat hiervoor in 2000 geen mogelijkheden bestaan. Ik heb toegezegd dat ik bereid ben te onderzoeken of het mogelijk is om in 2001 maximaal de helft van de middelen waarop de betreffende drie instellingen in 2000 aanspraak konden maken, beschikbaar te stellen.

Het blijkt dat de voor 2001 beschikbare middelen geheel juridisch verplicht zijn voor de uitvoering van de herstructureringsplannen. Van enkele instellingen is een aangescherpt plan gevraagd; hen is een specifiek budget toegezegd in de veronderstelling dat deze aanscherping naar het oordeel van de commissie Van Gelder ook adequaat geschiedt. Indien deze instellingen alsnog een negatief oordeel van de commissie Van Gelder ontlokken, dan vallen er middelen vrij. Mocht deze ruimte niet of in onvoldoende mate ontstaan, dan zal ik binnen de hbo-begroting de hiervoor genoemde middelen vrij maken. Conclusie is dat de betreffende drie instellingen erop kunnen rekenen dat in 2001 de helft van de middelen waarop zij in 2000 aanspraak konden maken, in aanvulling op het al gereserveerde bedrag voor de herstructurering beschikbaar komt. Vanzelfsprekend geldt ook voor deze drie instellingen als harde randvoorwaarde dat de commissie Van Gelder een positief oordeel geeft over hun aangescherpte herstructureringsplannen. Ik geef de betreffende twee instellingen in overweging om, gelet op dit gunstige perspectief, hun bezwaarschriften in te trekken.

c. de instroomlimitering en bekostigingssystematiek

Op uw verzoek heb ik aangegeven voor de eerstegraads lerarenopleidingen beeldende vakken de instroomfixus te laten vervallen met ingang van het nieuwe bekostigingsmodel per 2002. Deze opleidingen komen daarmee vanaf het studiejaar 2001/2002 ook in financieel opzicht in dezelfde positie als de verwante tweedegraads opleidingen.

Voor de toegepaste beeldende kunstopleidingen wil ik vanuit een positieve grondhouding bezien of ook hier de instroomfixus kan vervallen. Daarbij dient eerst in het opleidingen-aanbod een duidelijk onderscheid tussen autonome en toegepaste kunst invulling te krijgen. De beperking in de instroom voor deze groep opleidingen kan dan ook pas vanaf het studiejaar 2002/2003 vervallen.

Het voorgaande zal zijn beslag krijgen in het voorstel tot wijziging van het Bekostigingsbesluit WHW dat in het najaar bij de Tweede Kamer voorgehangen wordt.

Tot slot zal ik de HBO-raad vragen om het beoogde onderzoek naar de arbeidsmarkt-situatie voor opleidingen waarbij de instroomfixus gehandhaafd blijft voortvarend ter hand te nemen om eind 2001 tot conclusies te kunnen komen.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

F. van der Ploeg

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...