Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Betaling Regelingen I en II gemeente Enschede

Datum nieuwsfeit: 25-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Enschede

Niemand hoeft Regelingen I en II terug te betalen Wegens onkosten buitengewone omstandigheden

Enschede, 25 september 2000

Direct na de vuurwerkramp van 13 mei 2000 hebben bewoners van wie de woning door de ramp volledig was verwoest of blijvend onbewoonbaar was geworden en bewoners die tenminste zes weken uit hun huis moesten, gebruik kunnen maken van de zogenaamde Regelingen I en II (ook bekend als de all-in-regeling). Deze regeling had als doel om de zwaarst getroffenen direct te helpen met de aanschaf van kleding, de eerste onkosten voor buitengewone omstandigheden en met buitengewone verhuis- en inrichtingskosten. De uitkeringen van de Regelingen I en II hoefden niet te worden terugbetaald, tenzij aanspraak kon worden gemaakt op een schadevergoeding van een verzekeraar. Daartoe hebben verzekerde gedupeerden zogeheten actes van cessie ondertekend die in een aantal gevallen ook zijn uitgevoerd.

In de afgelopen maanden is in de commissie Van Lidth intensief overleg gevoerd tussen het rijk, het Nationaal Rampenfonds (NRF), de verzekeraars en de gemeente Enschede. Dit heeft nu als resultaat opgeleverd dat er een Regeling Tegemoetkoming Onkosten Buitengewone Omstandigheden (OBO) komt, die los staat van eventuele verzekeringsuitkeringen en die exact dezelfde voorwaarden en bedragen kent als die van de oude Regelingen I en II. Dit betekent dat niemand de uitkeringen van de Regelingen I en II hoeft terug te betalen. Indien dat al gebeurd is, krijgen gedupeerden het verzekeringsgeld terug via de Stichting financiële hulpverlening vuurwerkramp. Gedupeerden die om een of andere reden direct na de ramp geen gebruik hebben gemaakt van de all-in-regeling, kunnen tot en met 31 december 2000 een beroep doen op de OBO-regeling.

Totale kosten ruim 20 miljoen gulden
Er komt een regeling Tegemoetkoming Onkosten Buitengewone Omstandigheden (OBO) particulieren vuurwerkramp Enschede. De oude Regelingen I en II vervallen hiermee. De totale kosten van de OBO-regeling worden geschat op ruim 20 miljoen gulden. Het Nationaal Rampen Fonds (NRF) kan dit bedrag geheel financieren, mede dankzij een storting door het rijk van ruim fl. 6 miljoen in het Nationaal Rampenfonds.

Onkosten buitengewone omstandigheden
De regeling Onkosten buitengewone omstandigheden voorziet in een tegemoetkoming voor een aantal, soms moeilijk objectief vast te stellen schadeomstandigheden, zoals:

* het bijzondere karakter van de ramp (acuut en zeer ingrijpend);
* de noodzaak van directe vervanging van de allernoodzakelijkste levensbehoeften;

* tegemoetkoming in materiële schade die niet of moeilijk op objectieve gronden valt vast te stellen (zoals fotos, collecties e.d.);

* de noodzaak om soms meerdere keren te verhuizen. Daarmee komt er geen aparte regeling meer voor verhuiskosten.

De uitkeringen op grond van de OBO-regeling worden voor uitkeringsgerechtigden buiten de eventuele vermogenstoets op grond van de Algemene bijstandswet gehouden.

Uitvoering
De Stichting financiële hulpverlening vuurwerkramp is belast met de uitvoering van de OBO-regeling. De uitvoering start op maandag 9 oktober aanstaande via de balie van de Stichting financiële hulpverlening vuurwerkramp in het IAC, Molenplein 1 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur).
Voor verzekerden betekent de OBO-regeling dat ze, voorzover ze een acte van cessie hebben ondertekend die is uitgevoerd, vanaf 9 oktober aanstaande om teruggave van dat geld kunnen verzoeken. Gedupeerden (verzekerd én niet-verzekerd) die tot nu toe geen gebruik hadden gemaakt van de oude Regelingen I en II, kunnen vanaf 9 oktober een aanvraagformulier indienen voor een uitkering op grond van de OBO-regeling.
Vlak voor 9 oktober volgt nadere informatie over de uitvoering van de OBO-regeling.
onder andere via de BewonersNieuwsBrief van het IAC en de wekelijkse IAC-advertentie in Huis-Aan-Huis Enschede.

Voor inboedelschade aparte regeling
De regeling voor onkosten buitengewone omstandigheden staat los van een regeling voor de tegemoetkoming in de inboedelschade. Deze is in de maak en komt eind oktober / begin november aanstaande in uitvoering.Voor (onder)verzekerden en niet-verzekerden geldt dat zij dan ook in aanmerking kunnen komen voor een tegemoetkoming in inboedelschade.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie