Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Sportduikers wijzen Zeeuws convenant met vissers af

Datum nieuwsfeit: 25-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

STICHTING GREENLIGHT

Sportduikers wijzen Zeeuws convenant met vissers af

PERSBERICHT maandag 25 september 2000

Nog geen handtekening onder Convenant Sportduikers Zeeland

De Nederlandse Onderwatersportbond (NOB) wil verder onderhandelen met de Provincie Zeeland en de beroepsorganisatie van Zeeuwse kantvissers, om tot een oplossing te komen voor de problemen die zich voordoen bij het gezamenlijk gebruik van locaties. Het convenant zoals dat thans voorligt wordt door de Nederlandse duikers afgewezen.

De problemen die zich voordoen worden voornamelijk veroorzaakt door het feit dat de aanwezigheid van fuiken in het water zich slecht verdraagt met sportduikerij op dezelfde plaatsen. Voor de sportduikerij levert dit in de eerste plaats een serieus veiligheidsrisico op, terwijl de kantvissers op hun beurt menen dat hun broodwinning wordt belemmerd. De kwestie is al langdurig onderwerp van gesprek tussen de NOB, de Provincie Zeeland en de kantvissers. Het conceptconvenant dat thans ter tafel ligt is inmiddels al de 8ste versie.
Globaal gesproken beoogt het convenant tot een waterscheiding te komen ten behoeve van enerzijds de sportduikers en anderzijds de kantvissers. Centraal in het plan staat de inrichting van veilige corridors (fuikvrije watertoegangen voor duikers) op een 67-tal locaties aan met name de Oosterschelde en de Grevelingen. De kantvissers verlangen hiervoor financiële compensatie, omdat door de instelling van de corridors een deel van het water niet meer bevisbaar is.

De NOB, die optreedt voor alle in Nederland actieve sportduikers, heeft de bij haar organisatie aangesloten verenigingen uitvoerig geconsulteerd over het bereikte resultaat van de onderhandelingen. Dat schiet op belangrijke onderdelen tekort, zo oordeelt de achterban.

Zo vindt de achterban het niet redelijk dat de leges (die de Provincie van sportduikers heft) zouden moeten worden verhoogd om de kantvissers te compenseren. Daarbij wordt gewezen op de aanzienlijke commerciële effec-ten die het bezoek van sportduikers heeft voor de Zeeuwse economie. Ieder jaar besteden duikers circa 65 miljoen gulden in Zeeland. Wat de toegankelijkheid van de 67 corridors betreft vinden de sportduikers dat die alle 24 uur per dag voor hen open moeten staan, omdat het nachtduiken een van de bijzonder aantrekkelijke specialisaties van de sport is. Een sterke beperking van het aantal nachtduiklocaties leidt tot concentraties van sportduikers, wat bezwaarlijk is in verband met de veiligheid en de aantrekkelijkheid van de duiken. Verder moet er, vinden de duikers, opnieuw worden gesproken over de breedte van de corridors. Die zijn te smal om op drukke dagen veilig en probleemloos in- en uitgang van het water te krijgen. Bovendien is het om verschillende praktische en veiligheidsredenen niet altijd mogelijk om nauwkeurig de plaats te bepalen waar het water wordt verlaten. De duikers vrezen, dat als zij hierop strikt worden vastgelegd, zij regelmatig in een si-tuatie kunnen komen waarin zij vanwege de veiligheid noodgedwongen de bepalingen van het convenant moeten overtreden.
De achterban van de NOB kan zich overigens wel vinden in de opvatting van het bestuur dat het overeenkomen van een convenant met de Provincie en de kantvissers een goede manier is om de bestaande problemen beter onder controle te brengen.
De NOB heeft de Provincie en de kantvissers dan ook gevraagd om de gesprekken op korte termijn te hervatten.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie