Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda Raadsvergadering gemeente Rijswijk

Datum nieuwsfeit: 26-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rijswijk

Agenda Raadsvergadering

Vergadering en spreekrechtbijeenkomst van de Raad van de gemeente Rijswijk op dinsdag 26 september 2000 in het gemeentehuis, Generaal Spoorlaan 2. Aanvang van de spreekrechtbijeenkomst om 19.30 uur; aanvang raadsvergadering na beëindiging van de spreekrechtbijeenkomst.

Onder voorbehoud van aanvullingen en/of wijzigingen staan de volgende onderwerpen op de agenda:

1. Goedkeuring van het verslag van het verhandelde in de spreekrechtbijeenkomst van 29 augustus 2000.
2. Vaststelling van de Handelingen van de negende vergadering van de gemeenteraad d.d. 29 augustus 2000.

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

4. Beëdiging en installatie van een benoemd verklaard lid.
5. Benoeming van een lid in de Commissie VVCS.
6. Benoeming van een plaatsvervangend lid in de Commissie VVCS.
7. Benoeming van een lid in de Commissie OSZW.
8. Benoeming van een plaatsvervangend lid in de Commissie OSZW.
9. Benoeming van een lid in de Commissie voor het Georganiseerd Overleg.

10. Benoeming van een lid in de Beheerscommissie Gezinsvervangend Tehuis voor Verstandelijk Gehandicapten "Vredenoord".
11. Voorstel inzake invoering Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) (no. 78).

12. Voorstel inzake 7e wijziging Bouwverordening i.v.m. opheffing bordeelverbod (no. 79).

13. Voorstel inzake wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) i.v.m. opheffing bordeelverbod (no. 80).

14. Voorstel inzake voorbereidingsbesluit "Regeling sexinrichtingen" (no. 81).

15. Voorstel inzake aansluiting bij Nationale ombudsman in het kader van externe klachtenprocedure (no. 82).

16. Voorstel inzake aanschaf salaris- en managementinformatiesysteem (no. 83).

17. Voorstel inzake afwikkeling sanering (klim)leningen verzorgingstehuis Vredenburch (no. 84).

18. Voorstel inzake benoeming directeur OBS De Startbaan (no. 85).
19. Voorstel inzake beschikbaarstelling krediet ten behoeve van de Elsenburgschool (no. 86).

20. Voorstel inzake voorbereidingsbesluit Delftweg 5 (no. 87).
21. Voorstel inzake voorbereidingsbesluit Hammarskjöldlaan 4a (no. 88).

22. Voorstel inzake voorbereidingsbesluit Rijswijk-Zuid (no. 89).
23. Voorstel inzake voorbereidingsbesluit Steenplaetsstraat 6 (no. 90).

24. Voorstel inzake voorbereidingsbesluit Leeuwendaal (no. 91).
25. Voorstel inzake Welstandsnota (no. 92).
26. Voorstel inzake verzoeken vergoeding planschade als gevolg van woningbouwplan Kerklaan 26-38 (no. 93).

27. Voorstel inzake beleidsnota Openbare Verlichting (no. 94).
28. Voorstel inzake energiebeleidsplan (no. 95). 29. 49ste Wijziging van de begroting 2000.
30. Voorstel inzake:
a. vaststelling jaarrekening c.a. over het dienstjaar 1999 (no.97);
b. rapportage van de Rekeningencommissie;
c. reactie van het college op de rapportage van de Rekeningencommissie op de beoordeling van de jaarrekening 1999 (no. ).
31. Bekrachtiging besluit b&w van 12 september 2000 inzake bezwaar GOA beschikking.
32. Bekrachtiging noodverordening sloop kantoorpand ingevolge artikel 176, derde lid, Gemeentewet.

Op het publicatiebord naast de hoofdingang van het gemeentehuis hangt de volledige agenda ter inzage, eventuele wijzigingen of aanvullingen worden in deze agenda's verwerkt. De agenda en de bijbehorende stukken liggen tevens bij Communicatie (kamer 77) van het gemeentehuis voor een ieder ter inzage.

De Stichting Omroep Rijswijk (SOR) verzorgt op de avond van de raadsvergadering tot 24.00 uur een radio-uitzending. Deze is te beluisteren op de kabel FM 92,9 MHz. en in de ether FM 105.9 MHz.

Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. © 2000 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie