Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Onderzoeksprogramma chemische industrie goed op gang

Datum nieuwsfeit: 26-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie

Persbericht
index persberichtenNederlandse onderzoekers ruim vertegenwoordigd in selectie

WERELDWIJD ONDERZOEKSPROGRAMMA CHEMISCHE INDUSTRIE GOED OP GANG

LEIDSCHENDAM, 26 september 2000 - De onderzoeksvoorstellen van circa 40 onderzoekers verbonden aan Nederlandse universiteiten, instituten en bedrijven* zijn geselecteerd voor het wereldwijde Long-range Research Initiative (LRI) van de chemische industrie. Met het LRI wil de chemische industrie meer kennis verkrijgen over de lange termijn-effecten van chemicaliën op de gezondheid en het milieu. Het Europese aandeel van het onderzoek wordt uitgevoerd in 12 verschillende landen, waaronder Nederland; waar mogelijk wordt aansluiting gezocht bij lopende onderzoeksprogramma's. Onderwerpen die in deze ronde onderzocht worden: atmosferische chemie, onzekerheids- en risicobepaling, blootstelling en gegevensverzameling, effecten van stoffen op het ademhalingssysteem, mechanisme van carcinogene stoffen, en hormoonverstorende stoffen.

In 1999 werd LRI gepresenteerd tijdens de derde topconferentie van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) in Londen. In wetenschappelijke bladen en op internet zijn onafhankelijke wetenschappers en onderzoeksinstituten opgeroepen om hun onderzoeksvoorstel in te dienen. Ook de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) heeft Nederlandse onderzoekers uitgenodigd om in te schrijven. Diverse instellingen en ook onderzoekers van rijksinstituten zijn op die uitnodiging ingegaan.

De internationale chemische industrie besteedt jaarlijks een bedrag van meer dan 25 miljoen dollar aan het onderzoek. CEFIC, de overkoepelende brancheorganisatie van de Europese chemische industrie, heeft in overleg met de Amerikaanse en Japanse branche-organisaties de begeleiding en samenstelling van het Europese deel van het onderzoekprogramma op zich genomen. Een onafhankelijk panel van deskundigen ziet erop toe dat de onderzoeken zonder belangenverstrengeling worden uitgevoerd. Ook hierin zijn Nederlandse deskundigen vertegenwoordigd.

LRI past in de filosofie van Responsible Care van de wereldwijde chemische industrie. Met het Responsible Care-programma geven chemische bedrijven sinds 1989 structureel invulling aan hun maatschappelijke verantwoording. Inmiddels onderschrijven nagenoeg alle chemische producenten die zijn aangesloten bij de VNCI de Responsible Care-filosofie en handelen er ook naar. Deelname aan Responsible Care is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Bedrijven die deelnemen, verplichten zich om hun prestaties op het gebied van milieu, veiligheid, en gezondheid telkens te verbeteren en daarover verantwoording af te leggen.
Meer informatie over LRI op: www.cefic.org/lri/.
* Aan de geselecteerde projecten werken onderzoekers mee die verbonden zijn aan onderstaande Nederlandse instellingen:
* Academisch Ziekenhuis Rotterdam

* AquaSense, Amsterdam1

* Comprehend1

* Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM), Amsterdam1
* MTC1

* Research Instituut voor Toxicologie van de Universiteit Utrecht (RITOX)

* Rijksinstituut voor Intergraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA)1

* Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ)1
* Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (RIVO) 1
* Rijksinstituut voor Volksgezondheid en milieu (RIVM)
* Samenwerkende Rijn- en Maaswaterleidingbedrijven (RIWA)1
* Tauw BV1

* TNO Milieu

* TNO Voeding

* Universiteit Utrecht

* Wageningen Universiteit en Research Centrum
* Waterloopkundig Laboratorium Delft Hydraulics
* Waterschap Friesland, Wetterskip Fryslan1

1 via Universiteit Wageningen


De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) behartigt de collectieve belangen van de chemische industrie in Nederland. De chemische bedrijfstak is één van de pijlers van de Nederlandse economie. De sector is goed voor een omzet van circa NLG 60 miljard en is binnen de Nederlandse industrie verantwoordelijk voor circa 10% van de werkgelegenheid, 15% van de productie, 20% van de export, 25% van de investeringen en 30% van de speur- en ontwikkelingsuitgaven.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie