Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tuinbouw wil gesprek met ministers over energiesituatie

Datum nieuwsfeit: 26-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
TuinbouwNet

Tuinbouw wil gesprek met ministers over energiesituatie

Volgens voorzitter J. van der Veen van het Productschap Tuinbouw (PT) moet op korte termijn een gesprek plaatsvinden met de eerstverantwoordelijke ministers over de forse kostenstijgingen voor energie in de tuinbouw. "Ook de warmtekrachtkoppeling (wkk) moet in dat overleg aan de orde worden gesteld", zo zegt de PT-voorzitter in zijn openingswoord voor het bestuur van het productschap.

Zo'n driekwart van de kleinschalige wkk staat opgesteld in de tuinbouw. Vanaf het moment dat de nieuwe Gaswet met het CDS-prijssysteem bekend werd, ligt de toepassing van warmtekrachtkoppeling op zijn gat. Op Prinsjesdag heeft de regering weliswaar 140 miljoen gulden toegezegd om de wkk in de benen te houden, maar volgens de PT-voorzitter is nu al duidelijk dat dit veel te weinig is. "Op die manier overleeft alleen de grootschalige wkk. Hierdoor kan de tuinbouw de besparingsafspraken met de overheid niet waarmaken, omdat diezelfde overheid onvoldoende ruimte biedt voor groene energie."

Certificeringssystemen
De voorzitter van het PT vindt verder dat landbouwminister Brinkhorst in zijn begroting 2001 niet duidelijk maakt hoe hij certificeringssystemen en de controle in de tuinbouw wil inrichten. "Wil de minister omvangrijke overheidsdiensten onder het motto 'Meer markt is niet minder overheid' of wil hij aansluiten op systemen van het bedrijfsleven die transparantie en garanties bieden met overheidstoezicht als sluitstuk?", zo vraagt de productschapsvoorzitter zich af.
Van der Veen is van mening dat de tuinbouw zelf het initiatief moet nemen. "Onze sectoren besteden nu al veel energie aan systemen als MPS, Certerra, Florimark en Qualitree. Wij zijn ook al bezig met tracing en tracking en early warning systemen, maar de lappendeken moet niet al te groot worden. Een nauwere samenwerking tussen MPS en Certerra zou bijvoorbeeld het overwegen waard zijn. Vanuit heldere systemen met voldoende omvang zou dan vervolgens met de overheid gepraat moeten worden over een duidelijke afbakening van taken en verantwoordelijkheden", zo meent de productschapsvoorzitter.

Herstructurering
Van der Veen vindt dat het kabinet treuzelt met de herstructurering van de glastuinbouw. "Het blijft in de landbouwbegroting te veel bij nieuwe - op zich goede - voornemens. Voor een duurzame, concurrerende tuinbouw is een voortvarender aanpak noodzakelijk. De glastuinbouw heeft relatief weinig ruimte nodig, biedt een grote bijdrage aan economie en werkgelegenheid en levert hoogwaardige producten af. Mag het alstublieft een beetje sneller?"

Relatie PT en LNV
Volgens Van der Veen vullen het PT en het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) vullen elkaar op een aantal punten goed aan. "Met vele tientallen miljoenen guldens, bijeengebracht door tuinders en handelaren, trekken wij aan veel van dezelfde doelen als het ministerie. Wij zorgen voor afstemming en draagvlak en voeren medebewind uit op een manier die de belangen van overheid en bedrijfsleven dient. Op die manier kan een slanke overheid zich concentreren op haar kerntaken met een heldere
verantwoordelijksverdeling."
Toch vindt de PT-voorzitter dat minister Brinkhorst en zijn ambtenaren de productschappen niet als partners beschouwen met eigen verantwoordelijkheden. "In de nota Voedsel en Groen wordt weer eens gepleit voor een bezinning op de institutionele arrangementen. Of de minister daarbij ook zijn eigen departement ter discussie stelt, komt in de nota niet goed uit de verf", zo zegt Van der Veen. "Af en toe moppert Brinkhorst dat de productschappen aan belangenbehartiging zijn gaan doen. Ja, dat doen wij, zo goed mogelijk in samenhang met het algemeen belang. En zo staat het in de wet die vorig jaar door het parlement is vastgesteld."

Promotie
Vorige week heeft de Europese Commissie een voorstel gepresenteerd voor de promotie van landbouwproducten in de EU. De commissie wil per jaar 45 miljoen euro voor alle landbouwsectoren uittrekken. Van der Veen vindt het een beperkt bedrag. Verder is het nog niet duidelijk of de sierteelt ook mee kan doen. Positief is dat dezelfde systematiek gekozen is als voor het EU-sierteeltpromotiefonds. "Het zou mij veel waard zijn als nu ook voor de voedingstuinbouw een mogelijkheid zou ontstaan om op dezelfde manier promotie van groenten en fruit te ondersteunen. Overigens vind ik wel dat ook de sierteeltpromotie een verdere EU-ondersteuning alleszins verdient", zo besloot de productschapsvoorzitter zijn betoog.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie