Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Algemene kennisgevingen van de gemeente Castricum

Datum nieuwsfeit: 26-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Castricum


Info-bulletin gemeente Castricum

GEMEENTEHUIS GESLOTEN

Vrijdag 29 september is het gemeentehuis vanaf 15.30 uur gesloten i.v.m. een afscheidsreceptie.

KENNISGEVING ONTVANGEN AANVRAGEN OM EEN BOUWVERGUNNING / MELDINGEN BOUWVOORNEMEN

070900 Hoogeweg 10 verbouw schuur

De kennisgeving van een aanvraag betekent niet dat de vergunning wordt verleend.

KENNISGEVING TER INZAGE LIGGENDE MELDINGEN EN AANVRAGEN BOUWVERGUNNINGEN

Met ingang van donderdag 28 september a.s. liggen, in verband met een vrijstelling van het geldende bestemmingsplan, gedurende 2 weken bij de receptie van het gemeentehuis de volgende plannen ter inzage:

Torenstraat 2,4,6 en Dorpsstraat 62a bouw winkels, woningen en kantoor
Een ieder kan gedurende de genoemde termijn van terinzagelegging schriftelijk bedenkin-gen tegen het verlenen van vrijstelling bij het college van burgemeester en wethouders naar voren brengen.

WET MILIEUBEHEER

OPENBARE KENNISGEVING BESLUIT

Bij de receptie in het gemeentehuis ligt iedere werkdag van 8.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 16.00 uur, alsmede in de Openbare Bibliotheek, Geesterduinweg 1, alhier gedurende 4 weken vanaf donderdag 28 september 2000 ter inzage het beleidsstuk:

'Notitie bepaling heersend geluidsniveau binnen bestemmingsplan buitengebied'.

Deze nota is een onderdeel van een later te realiseren geluidsnota voor de gehele gemeente welke als basis dient voor het verlenen van milieuvergunningen voor bedrijven.

De geluidsnota dient als toetsingskader voor het vaststellen van voorschriften ter voorkoming en beperking van geluidshinder. Tevens geeft de nota uitsluitsel over de grenswaarden van inrichtingen in het kader van vergunningverlening in het buitengebied.

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen o.g.v. art. 3:13 Awb hun zienswijzen over de notitie mondeling of schriftelijk naar voren brengen tot: 26 oktober 2000 bij B & W van de gemeente Castricum.

BESLUIT

Burgemeester en wethouders hebben vergunning verleend aan mevrouw C. Schneider, voor het venten met kerst- en wenskaarten en balpennen in de periode van 13 oktober tot en met 20 oktober 2000.

Tegen dit besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders van Castricum.

Het Jongerenstimuleringsfonds

Aan de sportverenigingen in Castricum:

Aanvraagformulier subsidie Jongeren stimuleringsfonds

Door middel van deze oproep wijzen wij u er als sportvereniging op dat, wanneer u in aanmerking wil komen voor het Jongerenstimuleringsfonds, u vòòr 1 november 2000 de aanvraagformulieren bij de gemeente moet indienen. Dit geldt voor het Jongerenstimu-leringsfonds voor 2000 en 2001. U heeft deze aanvraagformulieren half juli toegestuurd gekregen. Mocht u behoefte hebben aan nieuwe of meer van deze aanvraagformulieren dan kunt u deze ophalen bij de afdeling Welzijn, Bestuurszaken en Onderwijs op het gemeen-tehuis. U kunt hier terecht tussen 9.00 uur en 12.00 uur en tussen 14.00 uur en 16.00 uur.

Het Jongerenstimuleringsfonds

In aansluiting op de sportnota zijn in samenwerking met de sportraad een aantal beleidsregels geformuleerd. Hieronder valt ook het Jongerenstimuleringsfonds met onder andere als doelstelling de sportdeelname te bevorderen van jongeren in de leeftijd van 10 tot en met 18 jaar middels nevenactiviteiten. Het is gebleken dat veel jongeren in deze leeftijdscategorie afhaken. De gemeenteraad heeft daartoe een Jongerenstimuleringsfonds in het leven geroepen waarvoor een bedrag van f 30.000,- per jaar is gereserveerd.

Om voor een bijdrage uit dit fonds in aanmerking te komen moet een aanvraag worden ingediend bij burgemeester en wethouders. Dit kan alleen maar via het hiervoor bedoelde aanvraagformulier (zie hierboven)!!

WET MILIEUBEHEER

OPENBARE KENNISGEVING ONTWERP-BESLUIT

Bij de receptie in het gemeentehuis en in de Openbare Bibliotheek ligt vanaf donderdag 28 september, gedurende vier weken het ontwerp-besluit en bijbehorende stukken op de aanvraag om een vergunning op grond van de Wet milieubeheer van de volgende inrichtingen ter inzage:
Boesenkool Krantendruk, Castricummerwerf 29 t/m 41
De Nijs Interieurbouw B.V., Oude Haarlemmerweg 75 B
Het voornemen bestaat de gevraagde vergunningen onder voorschriften te verlenen.

Gedurende de termijn van tervisielegging kunnen schriftelijke bedenkingen tegen het ontwerp-besluit bij het college van burgemeester en wethouders van Castricum,worden ingediend. Degene die schriftelijke bedenkingen indient kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Voorts bestaat de gelegenheid tot het uiten van mondelinge bedenkingen en een gedachtenwisseling over het ontwerp van het besluit. Een dergelijke hoorzitting wordt uitsluitend gehouden nadat daartoe een (telefonisch) verzoek is ingediend. (indienen voor donderdag 26 oktober 2000)

OPENBARE KENNISGEVING

Vanaf heden tot 27 oktober a.s. ligt ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis de Nota Ambulancevervoer 2001-2004, in concept vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.
In de Nota geeft het College van GS zijn visie en plannen weer voor de ambulancezorg in Noord-Holland.

Gedurende de inspraakperiode kan een ieder zijn opvattingen geven over de inhoud van de Nota. Reacties dienen uiterlijk 27 oktober 2000 schriftelijk te worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, postbus 3007, 2001 DA Haarlem.

BESLUIT

Burgemeester en wethouders van Castricum brengen ter openbare kennis dat zij hebben besloten;

Door plaatsing van bord E6 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 een invalidenparkeerplaats te reserveren voor het motorvoertuig met het kenteken 39-FJ-GB op het parkeerterrein van de Sans Souci-flat te situeren naast de invalidenparkeerplaats met het kenteken SL-VR-78.

Tegen dit besluit kan binnen 6 weken na de dag van publicatie schriftelijk en gemotiveerd bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders.

RAADHUIS EXPOSITIE

In da maanden september en oktober is er in het gemeentehuis van Castricum een weefexpositie te zien met als titel "Weefsels onder de loep"

Met deze expositie laten leden van het weefcontact regio Noord-Holland zien wat weven eigenlijk is: namelijk een creatie van patronen, ritmes, met eindeloos veel draden.

Bijzondere en traditionele weeftechnieken met niet traditionele draden geven een bijzonder effect.

Naast deze speciale thema tentoonstelling is er ook veel 'vrij' werk te zien.

Het is een unieke gelegenheid om het weven van dichtbij te leren kennen.

U kunt de tentoonstelling bewonderen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

KLACHTENTELEFOON GEMEENTE

De klachtentelefoon van de gemeente (661333) kan 24 uur per dag worden ingesproken uw klachten worden dan zo spoedig mogelijk doorgegeven aan de betreffende Afdeling.

Het is echter niet verstandig spoedeisende vragen in te spreken, i.v.m. de vakanties kunnen die vaak niet direct beantwoord worden. Heeft u onmiddellijk hulp nodig bij een gemeentelijke aangelegenheid, belt u dan met de receptie 661122, of met de afdeling voorlichting, 661361/661240.

BEREIKBAARHEID GEMEENTE

Het gemeentehuis is 's morgens vanaf 8.30 telefonisch te bereiken. Wanneer zich voor 8.30 uur een probleem voordoet waar u de gemeente voor nodig hebt, zoals een verstopt riool dan kunt u de gemeente rechtstreeks bereiken van 7.30 uur tot 8.30 uur op nummer 661327.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...