Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslagen GS provincie Friesland

Datum nieuwsfeit: 26-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Friesland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Verslagen

Gedeputeerde Staten van 26 september 2000


1. Voor de subsidiëring van activiteiten en projecten in het kader van gebiedsgerichtbeleid (de SGM-regeling), landbouw-milieu projecten en rioleringsprojecten is een zogeheten juridische titel nodig: een verordening. Gedeputeerde Staten hebben vandaag de Ontwerpsubsidieverordening gebiedsgericht beleid provincie Fryslân, vastgesteld. Deze verordening zal nu ter vaststelling aan Provinciale Staten voorgelegd worden.
Vervolgprocedure: 18 oktober Statencommissie Waterstaat & Milieubeheer 8 november Provinciale Staten
Ontwerpsubsidieverordening beschikbaar


2. Van acht mei tot en met 5 juni heeft de startnotitie MER-Noordwesttangent Leeuwarden ter inzage gelegen. De Noordwesttangent is de wegverbinding ten noorden van vliegbasis Leeuwarden, tussen de N357 (ter hoogte van Stiens) en de N383 (ten noorden van Marssum). De binnengekomen reacties en de startnotitie zijn voorgelegd aan de Commissie voor de milieu-effectrapportage (Cmer) voor een advies over de richtlijnen. Op basis van de startnotitie, de binnengekomen reacties en het advies van de Cmer, zijn nu de conceptrichtlijnen voor het MER-Noordwesttangent Leeuwarden geformuleerd. Deze conceptrichtlijnen geven aan welke elementen in het MER (Milieu-effectrapportage) aan de orde moeten komen. Gedeputeerde Staten hebben vandaag ingestemd met de conceptrichtlijnen. Vervolgprocedure: 18 oktober Statencommissie Waterstaat & Milieubeheer 8 november Provinciale Staten
Conceptrichtlijnen beschikbaar
Persbericht beschikbaar


3. Van acht mei tot en met 5 juni heeft de startnotitie voor de MER/tracéstudie voor de N381 Drachten Drentse grens ter inzage gelegen. Op basis van de startnotitie, de binnengekomen reacties en het advies van de Commissie voor de milieu-effectrapportage (Cmer), zijn nu de conceptrichtlijnen voor de MER/tracéstudie N381 geformuleerd. Gedeputeerde Staten hebben vandaag ingestemd met deze conceptrichtlijnen en zullen deze aan Provinciale Staten voorleggen. Vervolgprocedure: 18 oktober Statencommissie Waterstaat & Milieubeheer 8 november Provinciale Staten
Conceptrichtlijnen beschikbaar
Persbericht beschikbaar


4. Yn it ljocht fan de fersterking fan Ljouwert as festivalstêd, hat de provinsje sûnt 1997 in budzjet foar festivals ynsteld. Geregeldwei fynt der in hifking fan de festivals plak: alle jierren fierd de gemeente Ljouwert in evaluaasje út. Dizze evaluaasje wurdt oan it Kolleezje fan Deputearre Steaten ter ynstemming foarlein. Hjoed hat it Kolleezje ynstimd mei de evaluaasje Ljouwert festivalstêd 1998-1999. Dêrnjonken hawwe Deputearre Steaten ynstimd mei in útstel foar de festivals yn 2001-2004.
Ferfolchproseduere: 16 oktober Steatekommisje Algemiene & Ekonomyske Saken
Stik beskikber


5. Gedeputeerde Staten hebben de brief aan de Statencommissie Waterstaat & Milieubeheer klaar, over de aanpak van de oevers en kaden in Fryslân , en de financiering daarvan. De brief is een handvat voor een uitvoerige, inhoudelijke bespreking in de Statencommissie Waterstaat & Milieubeheer, over genoemd onderwerp. Tijdens de Statenvergadering van 31 mei 2000, bij de behandeling van het Tweede waterhuishoudingsplan hebben PS hun zorg uitgesproken over de oevers en kaden. Gedeputeerde Staten hebben toen toegezegd later op dit onderdeel terug te komen in de Statencommissie W&M. Dat is ook gebeurd, en wel op 12 juli.
In de vergadering van de Statencommissie van 18 oktober zal die bespreking voortgezet worden.
Stuk beschikbaar


6. Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de tijdelijke voorfinanciering (maximaal 124.666,-) van de start van het Kompasproject: Op Paad II. Doel van dit project is het gebruik van telematica en de toepassingen ervan, bijvoorbeeld Internet, in een aantal dorpen in Fryslân te stimuleren. Het project is opgezet door de Stichting Samenwerking van dorpshuizen in Fryslân, de Feriening Lytse Doarpen in Fryslân, AOC Friesland en Staaf Automatisering. Op Paad II is een vervolg op het project dat in mei 1999 van start gegaan is: Op Paad I. Dit project is succesvol gebleken.
Vervolgprocedure: 16 oktober Statencommissie Algemene & Economische Zaken
(tegelijk zal het project naar het SNN verzonden worden) Persbericht beschikbaar

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie