Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

GS Groningen stellen consulent biologische landbouw aan

Datum nieuwsfeit: 26-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Groningen
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Groningen

Groningen, 26 september, persbericht nr. 164

GS STELLEN CONSULENT BIOLOGISCHE LANDBOUW AAN

GS hebben besloten een consulent biologische landbouw aan te stellen. Deze moet de biologische landbouwsector in de provincie bevorderen door de omschakeling van agrarische bedrijven naar biologische landbouw en de huidige biologische bedrijven versterken. De consulent is aangesteld voor een periode van twee jaar met een optie voor nog eens twee jaar. Met deze aanstelling is - voor de eerste twee jaar - een bedrag gemoeid van f 140.000.,--

In het bestuursprogramma van GS is opgenomen dat een verdere uitbreiding van de biologische sector wordt nagestreefd. Een van de mogelijkheden daarvoor is om vorm te geven aan de ontwikkeling van een meer duurzame landbouw, die zowel economisch rendabel als milieuvriendelijk is. Het tot dusver gevoerde beleid op het gebied van duurzame en biologische landbouw heeft vooral betrekking op het (financieel) ondersteunen van diverse projecten en in incidentele gevallen op het zelf initieren van projecten. Mede daardoor is het aantal biologische bedrijven in de provincie toegenomen. Via de aanstelling van een consulent biologische landbouw willen GS een extra stimulans geven aan de versterking van de biologische sector.

Ambities van het project

Beoogd wordt het aantal biologische landbouwbedrijven en het areaal biologisch beteelde landbouwgrond te laten toenemen met tenminste de landelijk gemiddelde groei in de periode tot 2001/2002 respectievelijk 2003/2004. De bedrijven moeten daarbij uiteraard voldoende economisch sterk, dus duurzaam zijn. Daarnaast willen GS een voorbeeldbedrijf in de provincie realiseren voor die sectoren die in de provincie in een redelijke omvang vertegenwoordigd zijn (te denken hierbij valt aan: melkvee, geiten, schapen, akkerbouw, vollegrondsgroente). Ondernemers vinden het verkrijgen van informatie van ervaren collega's een belangrijke ondersteuning voor, tijdens en na omschakeling. Een voorbeeldbedrijf kan daarin een belangrijke rol spelen.

Consulent

Om bovengenoemde ambities en speerpunten van beleid voor de biologische sector in Groningen te bereiken is een aanspreekpunt biologische landbouw vereist. Dit om contacten tussen relevante partijen te leggen, voorlichting te geven, informatie-uitwisseling tot stand te brengen en relevante projecten te initieren dan wel te begeleiden; kortom een "coordinator" en "aanjager". Het doel is om de biologische sector te versterken door het bevorderen van de omschakeling van agrarische bedrijven naar biologische landbouw. Daardoor zullen ook de huidige biologische bedrijven worden versterkt en wordt de verwerking van landbouwprodukten versterkt. De doelgroep wordt gevormd door alle boeren en tuinders, zowel de reguliere als biologische boeren en tuinders in de provincie, evenals toeleverende of verwerkende partijen.
De consulent biologische landbouw zal zich in eerste instantie moeten richten op de thema's "kennisontwikkeling en kennisoverdracht" en op "afzetbevordering". Deze thema's zijn het resultaat van een in maart gehouden workshop biologische landbouw en van gesprekken die gevoerd zijn met relevante partijen en ervaringen van de afgelopen jaren.

Biologische landbouw

Biologische landbouw leidt tot vermindering van de milieubelasting doordat geen gebruik wordt gemaakt van chemisch-synthetische gewasbeschermingsmiddelen en kunstmeststoffen

Noot voor de pers:

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact oponemen met: Wim Trip, afdeling bestuurscontacten provincie Groningen, tel. 050 3164129.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie