Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

College Hoogeveen wil afzien van OZB-verhoging

Datum nieuwsfeit: 26-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Hoogeveen26 september 2000

College Hoogeveen wil afzien van OZB-verhoging

Geen verhoging van de onroerend-zaakbelasting met 5 procent, zoals eerder voorgenomen, en fors investeren in wonen, werken en sport. Dat zijn de belangrijkste voorstellen in de begroting 2001-2004 van het college van burgemeester en wethouders van Hoogeveen aan de gemeenteraad.

In bezuinigingsjaar 1999 kreeg de inwoner van de gemeente Hoogeveen nog een OZB-verhoging van 16 procent, in 2000 5 procent. Ook voor 2001 had de gemeenteraad een verhoging van 5 procent gedacht, maar daar wil het college nu van afzien.

Forse investeringen

B&W willen meer investeren dan vorig jaar begroot, in totaal bijna 130 miljoen gulden in vier jaar tijd. De grootste investeringen zijn voor:
* Inrichting omgeving toekomstig AZC (2.3 miljoen)
* Reconstructie kern Elim en dorpsontwikkelingsplan Nieuwlande (3.7 miljoen)

* Ontwikkeling Stationsgebied-zuid (4.7 miljoen)
* Vervanging en aanleg riolering (21.4 miljoen)
* Onderzoek, aankoop en aanleg nieuwe begraafplaats (4.4 miljoen)
* Herstructurering oude wijken (5.2 miljoen)
* Reconstructie stadscentrum (7.9 miljoen)
* Bouw turnzaal (3.2 miljoen)

* Vernieuwing sportaccommodaties

* Realisatie bedrijventerrein Buitenvaart I en woonwijk Erflanden
Uitbreiding personeel

Het college wil 2,5 miljoen gulden voor ruim 20 extra werknemers bij de gemeente. De noodzaak ligt er vanwege de gevolgen van de herindeling en de forse plannen voor stedelijke vernieuwing. Voordeel van de uitbreiding is dat de gemeente minder werk hoeft uit te besteden.

Bij de gemeente werken bijna 30 mensen op contractbasis volgens de Wet Inschakeling Werklozen. Deze WIW'ers zijn ingezet op aanvullende functies. Momenteel onderzoekt de gemeente of van deze functies er inmiddels een aantal structureel is. In die gevallen wil het college de beloning verhogen en tot vaste aanstelling overgaan.

Minimabeleid

Om het gebruik van nieuwe media, met name internet, te stimuleren, stelt B&W een eenmalige bijdrage voor van 500 gulden aan minima bij de aanschaf van een computer. De doelgroep beperkt zich vooralsnog tot gezinnen met kinderen rond de 12 jaar.

Mensen met een minimum-inkomen maken niet allemaal gebruik van het activiteitenfonds van de gemeente. Om het fonds meer onder de aandacht te brengen, wil het college geld beschikbaar stellen om de groep rechthebbenden beter in kaart te krijgen en rechtstreeks te gaan aanschrijven.

Sportbeleid

De uitvoering van de dit jaar verschenen sportnota start volgend jaar. Er komt geld vrij voor ondersteuning van verenigingen en sportstimulering. Belangrijke doelgroepen hierbij zijn jongeren (12-18 jaar) en ouderen. Ook de genoemde investeringen in sportaccommodaties zijn onderdeel van de sportnota.

Onderwijsbeleid

Op het gebied van onderwijs ondersteunt de gemeente momenteel een experiment met de zogeheten verlengde schooldag op de basisscholen Het Spectrum en de Juliana van Stolbergschool. Verder wil het college het aantal beschikbare plaatsen voor een leer-werk-project voor zeer vroegtijdige schoolverlaters uitbreiden van 6 naar 12.

Nieuw beleid is ook een zogeheten Kunstmenu voor basis- en speciaal onderwijs. Dit maakt het mogelijk dat elke school aandacht kan besteden aan de verschillende kunstdisciplines. Leerlingen krijgen dankzij Kunstmenu een programma bij niet alleen De Tamboer, het Podium, het Glasmuseum, de Muziekschool en de bibliotheek, maar ook op school zelf.

Jaar voor vrijwilligers

Het jaar 2001 is door de VN uitgeroepen tot Internationaal Jaar voor Vrijwilligers. Het voorstel is ondersteuning te geven aan activiteiten met en voor vrijwilligers in de gemeente.

Net als vorig jaar laat de begroting zien dat de gemeente meer financiële ruimte heeft. Oorzaak is dat het rijk voor 2001 een grotere duit in het gemeentefonds doet dan vorig jaar werd geraamd. Verder leverde de verkoop van de gemeente-aandelen in NV Rendo en Bouwfonds vele miljoenen op en was er een overschot op de jaarrekening.

© Copyright Gemeente Hoogeveen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie