Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Overijssel

Datum nieuwsfeit: 26-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Overijssel
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Overijssel

Besluitenlijst GS

Van 26 september 2000 Bladnr. 1

Onderwerp: Kenmerk: EMT/00/2422 Stand van zaken onderzoek PWC: bouw programmabureau Europese programma's.(GS-beslissing 19/09/2000)

Het college heeft besloten ten behoeve van de uitvoering van de Europese programma's, die onder de provinciale verantwoordelijkheid vallen, 1 programmabureau op te richten, ondergebracht bij de eenheid EMT.

Onderwerp: Kenmerk: ZC/2000/1615 Beschikking tot vaststelling provinciaal subsidie 1999 voor de organisatie van het studieweekend "Film met broodje aap"; Stichting Overijssels Filmhuis Overleg.(GS-beslissing 22/09/2000)

Gedeputeerde Staten hebben besloten het subsidie 1999 voor de Stichting het Overijssels Filmhuis Overleg voor het organiseren van het studieweekend "Film met broodje aap" vast te stellen op f 1.810,30, zijnde 50% van de gemaakte kosten.

Onderwerp: Kenmerk: LNL/00/2398 Het Provinciaal weidevogelmeetnet in Overijssel; resultaten van 1994, 1996 en 1998.(GS-beslissing 22/09/2000)

De provincie Overijssel heeft het rapport "Het Provinciaal weidevogelmeetnet in Overijssel; resultaten van 1994, 1996 en 1998" uitgebracht.Het rapport bevat uitgebreide informatie over ontwikkelingen in de aantallen van weidevogels op 48 locaties in het Overijssels buitengebied in 1994, 1996 en 1998. Daarnaast is er onderzoek gedaan naar de jongenreproductie van de Grutto, de effecten van reservaats-en beheersgebieden, nestbescherming en veranderingen in het grondgebruik in relatie tot weidevogels.De algemene conclusie uit het meetnetonderzoek is dat veel kritische weidevogelsoorten zich moeilijk kunnen handhaven in het agrarisch gebied: de Grutto, Tureluur, Slobeend en Veldleeuwerik zijn sterk afgenomen, terwijl de Zomertaling, Watersnip en Kemphaan vrijwel alleen nog voorkomen in reservaatsgebieden. De conclusies geven aanleiding een beleidsnotitie op te stellen.

Onderwerp: Kenmerk: EMT/00/2335 Vaststelling projectsubsidie t.b.v. de vernieuwde promotiestrategie "Toeristisch Overijssel 1997-1998/De Tuin van Nederland".(GS-beslissing 22/09/2000)

Gedeputeerde Staten hebben het subsidie t.b.v. de vernieuwde promotiestrategie "Toeristisch Overijssel 1997-1998/De Tuin van Nederland" vastgesteld op f 750.000,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie