Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

De Vries biedt politieambtenaren 3,75% loonsverhoging

Datum nieuwsfeit: 26-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Minister De Vries biedt politieambtenaren 3,75% loonsverhoging voor 2001
Een persbericht bij het onderwerp Politie
26 september 2000
Minister De Vries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) biedt de Nederlandse politie 3,75% loonsverhoging in 2001. Daarnaast biedt hij een loonsverhoging van 2,5% in het jaar 2002. De bewindsman heeft deze inzet voor de komende onderhandelingen met de politiebonden vandaag bekend gemaakt. Nieuwe onderhandelingen zijn nodig omdat het huidige akkoord loopt af op 31 december 2000.
Naast deze loonsverhogingen wil de minister maatregelen treffen om de positie van de politie op de arbeidsmarkt te versterken. Hij stelt voor de beloning tijdens de opleiding te verhogen voor degenen die reeds een arbeidsverleden hebben of verantwoordelijk zijn voor zorgtaken. Voor deze groep wil hij het huidige maandgeld van 1028 gulden per maand verhogen tot het niveau van het wettelijk minimumloon. De minister wil ook meer inspelen op de behoeften van individuele werknemers. Als het aan de minister ligt kunnen werknemers straks op vrijwillige basis hun arbeidsduur verlengen van 36 uur tot 40 uur per week. Voor de beloning voor deze extra uren kan men kiezen uit een financiële vergoeding of voor een ander - fiscaal aantrekkelijke - beloning in de vorm van bijvoorbeeld een personal computer, scholing of de kosten voor kinderopvang.
Het overleg tussen de minister De Vries en de
politievakorganisaties zal op 17 oktober 2000 van start gaan. Beloning
De minister van BZK biedt de politieambtenaren met ingang van 1 juli 2001 een salarisverhoging van 3% en daarnaast een eenmalige uitkering van 0,75%. Op 1 juli 2002 biedt hij een salarisverhoging van 2% met opnieuw een eenmalige uitkering van 0,5%. Om de arbeidsmarktpositie van de politie te versterken wil De Vries de beloning van agenten in opleiding verbeteren. Het huidige maandgeld van 1028 gulden per maand wordt verhoogd tot het wettelijk minimum loon voor aspiranten jonger dan 25 jaar die een arbeidsverleden hebben of zorgtaken vervullen. De aspiranten van 25 jaar of ouder behouden hun salaris van 2916 of 3124 gulden per maand (afhankelijk van het niveau van de opleiding). Overige punten
De minister wil het voor ouderen mogelijk maken een lagere functie te vervullen zonder dat dit gevolgen heeft voor de pensioenuitkering. Hierdoor kan het voor ouderen aantrekkelijker worden langer aan het arbeidsproces deel te nemen. Voor de politie geldt een eigen ziektekostenregeling. De minister stelt voor deze ziektekostenvoorziening meer marktconform te maken door het verstrekkingenpakket gelijk te stellen aan het ziekenfondspakket. De minister wil ook met de politiebonden spreken over de hoogte van de premie voor de post-actieven. Met ingang van 1 januari 2002 wil de minister een geheel nieuw onderwijssysteem voor de Nederlandse politie invoeren. Dit systeem moet beter aansluiten bij het regulier beroepsonderwijs. In de komende onderhandelingen wil de minister met de politiebonden spreken over de effecten daarvan op de arbeidsvoorwaarden. Daarbij stelt de minister voor om gedurende de gehele opleiding een salaris toe te kennen waarbij de hoogte van het salaris afhankelijk is van het niveau van de opleiding.
Tot slot wil de minister nu reeds - vooruitlopend op de invoering van de Wet Arbeid en zorg - met de politiebonden afspraken maken over de consequenties van deze wet die beoogt om arbeid en zorgtaken beter op elkaar af te stemmen.

Relevante links:
Brief aan de politiebonden Inzet m.b.t. Arbeidsvoorwaarden 2001 e.v. voor de sector Politie

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie