Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Haarlemmermeer

Datum nieuwsfeit: 26-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Haarlemmermeer
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Haarlemmermeer


* Besluiten B&W


+ 26-09-2000

... B & W-nieuws september 2000 week 39

Welzijn, Onderwijs en Cultuur
Het college stemt ermee in om het door adviesbureau Convisie opgestelde rapport naar de behoefte aan zwemwater in de Haarlemmermeer als leidraad te beschouwen voor de invulling van de zwemvoorzieningenstructuur tot 2015. Het hierin omschreven voorkeursmodel bevat een op de toekomst gericht pakket zwemvoorzieningen dat zowel de capaciteitsproblemen in Nieuw Vennep en Hoofddorp oplost, te weten:

* sluiting van (op termijn) het openluchtzwembad de Meerval en Spectrum;

* nieuwbouw van een overdekt zwembad in Nieuw Vennep, bestaande uit een wedstrijdbad, instructiebad en een doelgroepen-/recreatiebad in combinatie met de te realiseren sporthal op het terrein ten noorden van het Bols-terrein in Welgelegen

* realiseren van een volwaardig combibad in Hoofddorp (overdekt wedstrijdbad, instructiebassin, doelgroepenbassin en recreatiebassin) en 6500 m² openlucht gedeelte met een bassin van 12,5 x 25 m op een nog nader te onderzoeken locatie (inclusief huidige locatie van het Spectrum)

* op termijn revitalisering/modernisering van het zwembad de sporthoeve in Badhoevedorp.

Het college stelt voor om het besluitvormingstraject over het totaal van de zwemvoorzieningen op te knippen. In de eerste fase kan een principebeslissing worden genomen over het realiseren van een overdekt zwembad in Nieuw Vennep en het al dan niet realiseren c.q. handhaven van een (beperkte) openlucht zwemvoorziening. De voorkeur gaat daarbij uit naar situering in Hoofddorp, maar zolang qua locatie niet duidelijk is wat de meest optimale situatie is voor de zwemvoorzieningen in Hoofddorp kan de definitieve locatie voor het openluchtbassin nog niet worden genomen. Tegelijkertijd vindt nader locatieonderzoek voor het combibad in Hoofddorp plaats. Zodra daarover meer duidelijkheid is verkregen kan de beslissing worden genomen over de toekomstige zwemvoorziening in Hoofddorp. De raadscommissie Sport, Recreatie en Floriade zal zich over de plannen buigen.

Het college stemt in met het voorgestelde vervolgtraject voor de verkenning van de brede school in de Haarlemmermeer, waarbij de volgende uitgangspunten worden gehanteerd: de verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van een brede school modellen ligt primair bij de scholen en welzijninstellingen; de gemeente vervult een faciliterende/voorwaardenscheppende rol door de procesgang te ondersteunen en deskundigheid beschikbaar te stellen; op basis van selectiecriteria kiest de gemeente een of meer projectplannen die voor ondersteuning in aanmerking komen. Behandeling van de voorstellen vindt plaats in een gezamenlijke vergadering van de raadscommissies Onderwijs, Sociale Zaken, Cultuur en Maatschappelijk Welzijn.

Het college gaat akkoord met het opstellen van een beleidsnota Algemeen Maatschappelijk Werk. Er zal gebruikt gemaakt worden van de adviezen en bijdragen van de Stichting Meerwaarde, het Platform Gezondheidszorg & Maatschappelijke Dienstverlening en verwijzende instanties. Naar verwachting zal in de loop van november een ontwerp-nota gereed zijn.

Het college heeft uit de drie offertes die zijn uitgebracht voor vraaggestuurde gesubsidieerde kinderopvang (naar aanleiding van de richtlijnen uit de nota "Een toekomstvisie op twee vormen van kinderopvang") gekozen voor die van "Kidsconcern"

Ruimte, Wonen en Economie
Het college heeft kennis genomen van de voortgang van het uitvoeringsconvenant Oude Haagseweg. De planning gaat ervan uit dat dit jaar begonnen worden met de uitvoering van de aanleg van de busbaan het fietspad. Om de geluidsbelasting van enkele woningen langs de Nieuwemeerdijk te bestrijden zal ter hoogte van de brug over de Ringvaart een één meter hoog geluidsscherm worden aangebracht. Zodra het ROA de beschikking heeft afgegeven voor de subsidie in het kader van de Gebundelde Doeluitkering (90% in eerste termijn, 10 % na oplevering) zal de reeds door de Raad goedgekeurde bijdrage aan het project (703.000 gulden) worden beschikbaar gesteld aan het SADC.

Grondbedrijf
Het college gaat akkoord met het principe besluit tot aankoop van gronden op basis van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten.

Bestuursdienst
Het college stemt in met de strekking van de conclusies uit het rapport van de welzijnsrisicoinventarisatie. Het rapport geeft aan dat bij Gemeente Haarlemmermeer sprake is van symptomen van stress die hoger zijn dan gemiddeld in de sector "Algemeen Overheidsbestuur". In deze sector komen veel stressbronnen voor zoals hoog werktempo, veel werk, emotionele belasting, gebrek aan inspraak en gebrek aan zelfstandigheid. De leermogelijkheden liggen bij gemeente Haarlemmermeer hoger dan gemiddeld. De uitkomsten van het onderzoek bieden voldoende aanknopingspunten voor beleidsontwikkeling voor de gemeente als geheel. In de welzijnsrisicoinventaristatie zijn de diensten afzonderlijk aan de orde gekomen en is per dienst aangegeven hoe men de uitkomsten heeft geïnterpreteerd en hoe men deze binnen de eigen dienst wil aanpakken. De OR stemt eveneens in met de strekking van de conclusies onder de voorwaarde dat de diensten op basis hiervan een plan van aanpak opstellen; de diensten zullen deze plannen van aanpak in hun Arbojaarplan opnemen. In 2001 zal de volgende welzijnsrisico-inventarisatie worden gehouden.

Het college stemt in met de oprichting van de Stichting Haarlemmermeer 2002 voor de periode 2000-2002 en met het vast stellen van het doel en de taken van de stichting in de statuten. De stichting heeft het doel om initiatieven voor de viering van 150 jaar drooglegging van Haarlemmermeer te ondersteunen en mede te ontwikkelen. Hiervoor zal de stichting festiviteiten en evenementen stimuleren en waar nodig actief mee te werken aan de ontwikkeling ervan. De Stichting inventariseert de initiatieven die leven onder de bevolking, de verschillende maatschappelijke, culturele- en sportorganisaties en het bedrijfsleven. Het college heeft verder ingestemd met de concept-begroting en met de verdere uitwerking van de evenementen en evenementenkalender zoals deze opgenomen zijn in het concept-werkplan. De stichting Haarlemmermeer 2002 moet vanaf haar oprichting driemaandelijks haar voortgang van activiteiten rapporteren aan de raadscommissie ABZ.

B-punten afkomstig uit week 36

Het college heeft besloten:

* Auke de Vries zijn schetsontwerp voor het kunstwerk Big Spotters' Hill verder uit te voeren. Het college wil proberen om, in overleg met N.V. Luchthaven Schiphol en mogelijke andere toekomstige exploitatie-partijen, het kunstwerk te integreren in een eindbestemming van BSH en omgeving. Gezien de nog niet vastgelegde eindbestemming en onduidelijke factor van de kosten 'beheer en onderhoud heeft het kunstwerk heeft vooralsnog een tijdelijke bestemming gekregen voor de duur van de Floriade 2002
* met art.19 WRO medewerking te verlenen aan het bouwplan tot het vernieuwen en uitbreiden van de winkel Marktlaan 5 te Hoofddorp. Het college stelt het architectenbureau Group A uit Rotterdam in de gelegenheid het bouwplan te presenteren in de raadscommissie Economische Zaken en Grondbedrijf.

* het ontwerp-huisvestingsprogramma- en overzicht 2001 vast te stellen en te bespreken met de schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs

* het bezwaarschrift van de heer De Gier gericht tegen de verleende vrijstelling voor de aanleg van een tijdelijke weg t.b.v. de aansluiting van de Bennebroekerweg op de A4 ongegrond te verklaren
* de bezwaarschriften gericht tegen de verleende medewerking t.b.v. de realisering van de tijdelijke aansluiting van de Bennebroekerweg op de A4 ongegrond te verklaren
* het bezwaarschrift van de heer Smit gericht tegen de kap van een Kronkelwilg, Bervoetsbos 241 te Hoofddorp ongegrond te verklaren
* Getsewoud Deelplan 7d voor te leggen aan GS van Provincie Noord-Holland met het verzoek de benodigde verklaringen van geen bezwaar af te geven en de ingediende bedenkingen in het kader van de opgestarte artikel 19 WRO-procedure voor de realisatie van het Deelplan 7d ongegrond te verklaren

* het bezwaarschrift van L. Kool, gericht tegen het niet verlenen van een vrijstelling en bouwvergunning t.b.v. de bouw van een dressuurhal / manege, Hoofdweg 115, Lijnden, ongegrond te verklaren

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...