Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwe voorstellen verkeer en parkeren gemeente Hoorn

Datum nieuwsfeit: 26-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Hoorn
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hoorn

Nieuws

NIEUWE VOORSTELLEN VOOR VERKEER & PARKEREN
De Nota Verkeer & Parkeren (NVP) heeft tijdens de inspraakprocedure 18 schriftelijke reacties opgeleverd. Naast kritiek was er ook instemming te beluisteren voor de plannen die het gemeentebestuur heeft gepresenteerd. Alle vragen, opmerkingen en standpunten van insprekers en politieke partijen zijn samengevat in een inspraakverslag en door B en W van reacties voorzien. In sommige gevallen heeft dit geleid tot wijziging van de oorspronkelijke voorstellen, in andere gevallen zijn de bestaande voorstellen gehandhaafd.
De kern van de oorspronkelijke nota is overeind gebleven. Ook de inspraakreacties duiden erop, dat de insprekers zich kunnen scharen achter de twee hoofddoelstellingen: het autoluw en beter bereikbaar maken van de binnenstad.
BEHANDELING
Op dinsdag 26 september om 19.30 uur komen het inspraakverslag en de nieuwe voorstellen ter sprake in een gezamenlijke vergadering van commissies Gemeentewerken & Verkeer en Stadsontwikkeling. Belanghebbenden krijgen aan het begin van de vergadering gelegenheid hun mening naar voren te brengen; daarna komen de commissieleden aan het woord. Mocht één avond niet voldoende zijn, dan wordt de vergadering op 27 september voortgezet.
Vaststelling in de gemeenteraad is gepland voor dinsdag 10 oktober. Daarna wordt een definitieve versie van de nota gepubliceerd, die de komende 8 à 10 jaar de basis vormt voor het beleid en uitvoeringsplannen op het gebied van verkeer en parkeren in de binnenstad van Hoorn. De belangrijkste aanpassingen laten we in het kort de revue passeren.
PARKEREN

* De voorstellen over vergunninghoudersparkeren zijn in het algemeen goed ontvangen. Een onderzoek naar het parkeren in Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier zal binnenkort starten.
De criteria voor vergunningen worden aangescherpt. Zo zal komend najaar een voorstel komen om met ingang van 2001 geen vergunning meer te verstrekken aan bewoners en bedrijven die over eigen parkeergelegenheid beschikken.

* Onder het huidige parkeerbeleid heeft het winkelgebied in de binnenstad zich goed ontwikkeld. De grotere vraag naar parkeerplaatsen kon binnen de beschikbare ruimte goed worden opgevangen. Op basis van het feitelijk parkeergedrag is in de NVP een prognose opgesteld van de te verwachten vraag over vijf en over tien jaar. Op basis van al deze gegevens is in de NVP een reeks verbeteringen opgenomen, ook voor het winkelgebied.
Dat is één van de twee redenen waarom het college zijn voorstellen voor het parkeerbeleid handhaaft. Het andere motief is het evenwicht tussen de diverse functies in onze historische binnenstad. Een maximale uitbreiding van parkeerruimte, zoals door ondernemers bepleit, zal de ontwikkeling van wonen, cultuur, recreatie en toerisme te zeer in de weg zitten. De ambitie van het college is een multifunctioneel centrum, waarin al deze functies goed tot hun recht komen.

* Voor uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen is de aandacht allereerst gericht op uitbreiding van het Transferium. Het college zal binnenkort met voorstellen komen.

* Meer parkeerruimte aan de oostkant van het centrum is wenselijk. De garage onder het Jeudje is al een verbetering. Deze zal meer auto's kunnen herbergen dan het oude parkeerterrein, omdat de plaatsen meermalen per dag gebruikt zullen worden. Daarnaast is uit onderzoek gebleken, dat de verkeersafwikkeling op de Liornestraat geen belemmering hoeft te zijn voor een garage op de RAC-locatie. Binnenkort start een haalbaarheidsonderzoek.
VERKEERSCIRCULATIE

* In verschillende reacties is gevraagd om ook op de Draafsingel de maximum snelheid op 30 km te stellen. Het college heeft dit voorstel overgenomen voor het hele traject van Oosterpoort - Draafsingel - Spoorsingel - Keern.

* Afsluiting van de Vollerswaal is een goede manier om verkeer vanaf de Westerdijk naar de oostkant van de stad tegen te gaan. Mogelijke nadelige effecten voor het Venenlaankwartier kunnen voorkomen worden, wanneer het verkeer over de Draafsingel de stad in komt en over de Liornestraat de stad uit gaat.

* Tegengaan van verkeer naar de Westerdijk is mogelijk door het Breed tussen Veemarkt en Achterom autovrij te maken. Daarmee is het instellen van eenrichtingverkeer op de Gedempte Turfhaven overbodig. Dat voorstel wordt dus ingetrokken.

* Het Grote Oost wordt tussen Wijdebrugsteeg en Roode Steen autovrij. Tegelijk zal de op Appelhaven eenrichtingverkeer worden ingesteld richting Vismarkt. Daardoor zal het autoverkeer via de Appelhaven naar de westkant kunnen rijden, terwijl de verkeersdruk nauwelijks toeneemt.

* Het voorstel om de Kerkstraat af te sluiten wordt gehandhaafd. Het college is van mening, dat de winkels in die omgeving geen onevenredig nadeel ondervinden, omdat parkeren op het Kerkplein goed mogelijk blijft. Logisch gevolg is het autovrij maken van Roode Steen en West tussen Roode Steen en Wijdesteeg.

* Er bestaat weinig enthousiasme voor afsluiting van de brug bij de Bierkade en de Hoge Brug. De verwachting is dat de verkeersdruk in het havenkwartier voldoende zal dalen, ook zonder deze afsluitingen. Daarom worden deze voorstellen vooralsnog teruggetrokken.
*Tenslotte heeft het college het voorstel overgenomen om het Nieuwland autovrij te maken. De straat heeft geen verkeersfunctie en parkeergelegenheid ten behoeve van de winkels is dichtbij voorhanden. Het aanzien van de straat zal sterk verbeteren. UITVOERING
Het college handhaaft de hoofdlijn van haar voorstellen over de uitvoering van de NVP. Eerst worden de verbeteringen uitgevoerd aan de Provincialeweg en aan de ontsluiting van de parkeerlocaties. In de binnenstad zelf is het autovrij maken van Gouw en Kerkstraat een centraal element. Daarnaast zal parkeergelegenheid worden uitgebreid. Er komt dit najaar een uitgewerkte planning van de uitvoering. De projecten uit de NVP en het Kwaliteitsplan Hoornse Binnenstad hebben onderling zoveel raakvlakken, dat besloten is om een gecombineerd uitvoeringsplan te maken.
FINANCIËN
Uit de NVP vloeien investeringen voort van ruim 14.500.000,-. Daarin zijn niet alle kosten meegenomen aan de Provincialeweg, en ook niet de kosten van parkeergarages en de Fietsnota. Komend najaar zal de voorbereiding van deze nota van start gaan. De Fietsersbond zal bij de totstandkoming worden betrokken.
PARKEERTARIEVEN
Het college in van plan het tarief voor kort parkeren te verhogen tot 3,60 per uur en voor middellang parkeren tot 2,25 per uur. De tarieven voor lang parkeren zullen niet eerder worden verhoogd dan in 2003. Sinds 1996 is er geen prijsverhoging meer geweest.reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie