Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vrijstellen kapitaalsbelasting algemeen nut beogend lichaam

Datum nieuwsfeit: 26-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Vrijstelling kapitaalsbelasting algemeen nut beogende lichamenDe Directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Besluit van 26 september 2000, nr. CPP 2000/1832M, Kapitaalsbelasting. Toepassing van artikel 37, eerste lid, onderdeel c, WBR.
1. Inleiding


In artikel 37, eerste lid, onderdeel c, van de Wet op belastingen van rechtsverkeer (hierna : de vrijstelling) is van kapitaalsbelasting vrijgesteld het bijeenbrengen van kapitaal door lichamen met een ten algemenen nutte strekkend doel, indien volgens de statuten uitsluitend publiekrechtelijke lichamen houders van de aandelen kunnen zijn.

Mij is de vraag voorgelegd of de vrijstelling ook kan worden toegepast, indien anderen dan publiekrechtelijke lichamen aandeelhouder kunnen zijn.

2. Goedkeuring

Ik keur met toepassing van artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen goed, dat voor de toepassing van de vrijstelling in de statuten eveneens de volgende aandeelhouders kunnen worden opgenomen:


- privaatrechtelijke lichamen, waarvan op grond van hun statuten de aandelen middellijk of onmiddellijk uitsluitend door (een) publiekrechtelijk licha(a)m(en) kunnen worden gehouden;


- de vennootschap zelf.

3. Stichting als aandeelhouder

Mij is in dit verband de vraag voorgelegd of de vrijstelling kan worden toegepast als statutair een stichting (alle) aandelen kan houden in een lichaam met een ten algemenen nutte strekkend doel.

Ik heb hierop geantwoord dat indien een stichting als aandeelhouder zou kunnen optreden doel en strekking van de wet zouden worden miskend, omdat op deze wijze onvoldoende is gewaarborgd dat het uiteindelijke belang in publiekrechtelijke handen ligt. Om die reden kan de vrijstelling niet, ook niet met toepassing van de hardheidsclausule, worden toegepast.


4. Behandeling van de verzoeken

Belastingplichtigen kunnen een verzoek om toepassing van de hardheidsclausule rechtstreeks bij de inspecteur indienen. Ik verleen de inspecteur toestemming om namens mij het verzoek, met inachtneming van het onder 2. en 3. vermelde, af te handelen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie