Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

PBO online van start op WeBNA

Datum nieuwsfeit: 27-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Bond van Nederlandse Architecten

PBO komt deze week op WeBNADeze week gaat PBO online van start op WeBNA.

Wat biedt PBO online?
Op PBO online kunt u voortaan op eenvoudige wijze een keuze maken uit het aanbod aan cursussen, studiedagen en opleidingen die voor architecten interessant zijn:

1) De PBO-pluslijst bevat door de BNA geselecteerde activiteiten, geordend naar een aantal voor de beroepsuitoefening belangrijke thema's. U kunt uw ervaringen met de vermelde activiteiten doorgeven via een formulier. Uw ervaringen komen op de site en helpen uw collega's een goede keuze te maken.

2) In Zoek in PBO-aanbod is op eenvoudige wijze een te keuze maken uit het door de BNA verzamelde aanbod aan cursussen, studiedagen en opleidingen die voor architecten interessant zijn.
3) Op PBO-agenda staan actuele, veelal eenmalige, activiteiten als symposia, studiedagen en lezingen.

4) Om de planmatige aanpak van de permanente beroepsontwikkeling te vergemakkelijken is een formulier PBO-jaarplan ontwikkeld dat eenvoudig vanaf WeBNA is te downloaden en in te vullen. Als voorbeeld is een ingevuld jaarplan te bekijken.

Regeling PBO
De introductie van de vier PBO-instrumenten vloeit voort uit het BNA-beleid de permanente beroepsontwikkeling van de leden te stimuleren en te ondersteunen. Eind 1999 heeft de algemene vergadering de regeling PBO vastgesteld. De regeling is een advies aan de leden om inhoud te geven aan de in statuten en gedragsregels opgelegde verplichting het vak goed bij te houden. Onder meer wordt de leden aangeraden per jaar minstens 30 uur aan PBO te besteden. Bij architecten leeft sterk het besef dat permanente beroepsontwikkeling van belang is voor de continuïteit van de vakbeoefening en het behoud van de marktpositie. Juist van ontwerpers mag worden verwacht dat ze op de hoogte zijn van alle relevante nieuwe ontwikkelingen in het vak.
In de wetenschap dat architecten zelf overtuigd zijn van het belang van permanente beroepsontwikkeling heeft het bestuur afgezien van een verplichting en de daarbij behorende sancties. De BNA wil dit niet controleren maar vindt het beleid van stimuleren en structureren een betere weg, die bovendien een enorme administratieve rompslomp voorkomt.
Met de regeling en de instrumenten sluit de BNA veelal aan op de situatie in andere beroepsgroepen en bij de architectenorganisaties in andere landen. Zoals verwoord in een document van CEPLIS (Conseil Européen des Professions Liberales): 'Er bestaat een consensus over het feit dat een diploma reeds na enkele jaren niet meer adequaat genoemd kan worden gezien de uiterst snelle evolutie van wetenschap, techniek en economie. De kwaliteit van het behaalde diploma staat op het spel. Kwaliteitsbewaking en bijscholing zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden.'

Aantrekkelijk overzicht aanbod
De PBO-dienstverlening gaat uit van permanente beroepsontwikkeling door deelname aan educatieve activiteiten. Deze activiteiten lopen uiteen van vervolgopleidingen en cursussen tot lezingen, seminars en excursies. Gemeenschappelijke factoren zijn actieve kennisvergaring- en uitwisseling. Er zijn ruim vijfhonderd activiteiten geselecteerd en toegankelijk gemaakt. Ongeveer honderdvijftig organisaties leveren (soms incidenteel) een bijdrage aan de permanente beroepsontwikkeling van architecten.
De BNA gaat geen vaste relatie aan met de aanbieders van de cursussen en andere bijeenkomsten. Het aanbod wordt regelmatig op inhoud en prijs/kwaliteitsverhouding gescreend en aanbieders worden aangespoord om de inhoud aan te passen aan de behoeftes van de praktijk. Doordat de site interactief van opzet is, kunnen de leden de BNA én elkaar op actieve wijze op de hoogte houden van de kwaliteit van de gevolgde cursussen.
Op die manier hoopt de BNA een aantrekkelijk overzicht van het aanbod te kunnen blijven bieden.

De introductie van de vier instrumenten is begeleid door de PBO-bestuurscommissie. Het bestuur van de BNA heeft de commissie in het leven geroepen om advies te krijgen over alle aspecten betreffende invoering, vorm en inhoud van de regeling PBO. Voorzitter van de commissie is bestuurslid Luut Rienks. De leden zijn Jan Brouwer, Geert Hoekstra en Paul Verhey. Betsy Visser is secretaris van de commissie. Karin Hazewinkel heeft op projectbasis meegewerkt aan de ontwikkeling van PBO.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie