Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Algemene bekendmakingen gemeente Voorschoten

Datum nieuwsfeit: 27-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Voorschoten

Burgerlijke stand


Geboren:

* 15 sep Tijmen Bartus Jacob z.v. A.J.E. Cornel en C. Witteman;
* 13 sep Britney d.v. M. van Loenen en A. Wiesenfeld;
* 10 sep Rogier Willem Gerardus z.v. R.P. van der Laan en S.H.W.M. Wisse;

* 03 sep Bridget Alicia d.v. M.N.A. van der Valk en A.A.M. Haket;
Gehuwd/Geregistreerde partners:

* 21 sep H.J. van Riel en L. van Riel;

* 16 sep H.H.V. Horlings en S. Kisa;

* 16 sep S.E. van Eersel en M. van der Kruk;
* 16 sep R.J.T. van Erp en M.A. Bito;

* 14 sep Wembri Zakaria en S. Taal;

Overleden:

* 18 sep J. van Werkhoven, oud 72 jaar;

* 14 sep J.C. Leemans w.v. Kneijber, oud 94 jaar;
* 13 sep G.A.W. Vogels, oud 78 jaar;

* 13 sep L.A. Zuijderduin, oud 53 jaar;
Verleende vergunningen op grond van de APV

Verleende vergunningen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordeningen 1994

De volgende vergunningen zijn verleend:

wk 39

* 19 september 2000: Scoutinggroep Kimball O'Hara voor het plaatsen van een zendmast en het organiseren van een aantal spelen op het grasveld voor het clubgebouw aan het Frans Halsplantsoen ten behoeve van de Jamboree On The Air op 20, 21 en 22 oktober 2000.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot 6 weken na verzending of uitreiking van de vergunning (zie bovenstaande datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de sectie Economische Zaken, telefoon: 5600 722/723.Mededeling van verkeersbesluiten

Burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten delen, gelet op artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, mede dat zij de volgende verkeersbesluiten hebben genomen:

wk 39

* het huidige parkeerverbod aan de Oostzijde van de Burgemeester de Kempenaerstraat - tussen de Bijdorpstraat en de Pauwestraat, ter hoogte van huisnummer 11, 9 en 11b - wordt opgeheven waardoor er extra parkeermogelijkheid voor vier motorvoertuigen ontstaat en zodoende de parkeerdruk alhier wordt verlaagd.
* Aanwijzing van twee invalidenparkeerplaatsen op naam: op de Merelhof, ter hoogte van huisnummer 26, alhier en op de Leidseweg, ter hoogte van huisnummer 12, alhier.

Deze verkeersbesluiten zijn aangekondigd op het publicatiebord aan het gemeentehuis te Voorschoten. Iedere belanghebbende kan binnen zes weken na publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Adres: Postbus 393, 2250 AJ Voorschoten. Tegelijkertijd kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de Arrondissementsrechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH 's Gravenhage. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Wenst u nadere informatie dan kunt u contact opnemen met mw W. Hasenoot telefoon 071 - 5601 812.Kapvergunning

Verleende kapvergunningen:

wk 38

* geen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot 6 weken na verzending of uitreiking van een vergunning (zie bovenstaande data) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning bij het college van burgemeester en wethouders.Bouwzaken

Aanvraag om bouwvergunning:

wk 39

* Donklaan 25; voor het plaatsen van een dakopbouw;
* Donklaan 27; voor het plaatsen van een dakopbouw;
* Van Heuven Goedhartstraat 15; voor het vergroten van de entree;
* Baron van Genthlaan 54; voor het vergroten van de woning;
* Leidseweg 271; voor het vergroten van de woning;
Aanvraag sloopvergunning

wk 39

* De Savornin Lohmanplantsoen 17; voor het slopen van een garageplafond;

Melding tot bouwvoornemen:

wk 38

* geen

Bovenvermelde aanvragen en meldingen kunnen bij de afdeling Bouw en Milieu van de gemeente (kamer 036) op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur op afspraak worden ingezien. Indien een vrijstelling op grond van het bestemmingsplan noodzakelijk is, vindt een aparte publicatie plaats. Dat is de eerste gelegenheid om uw zienswijze over de aanvraag gemotiveerd en schriftelijk in te dienen. Indien een bouwvergunning is verleend vindt eveneens een publicatie plaats. Dan biedt de Algemene wet bestuursrecht de mogelijkheid een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen.

Verleende bouwvergunnning

wk 38

* dd 15-09-2000; nabij de Johan Willem Frisolaan en de Juliana van Stolberglaan; voor het oprichten van een bergbezinkbassin
* dd 15-09-2000; Leidsweg 89; voor het veranderen van een kinderdagverblijf;

* dd 19-09-2000; Kerkplein 2; voor interne sloop i.v.m. restauratie interieur dorpskerk;dd 19-09-2000; Joke Smitlaan 19; voor het vergroten van de woning;

* dd 19-09-2000; Schoolstraat 1; voor het veranderen van de gevel van de entree;

* dd 19-09-2000; Koningin Julianalaan 37; voor het vergroten van de woning;

* dd 19-09-2000; Prinses Beatrixlaan 16; voor het oprichten van een garage;

* dd 21-09-2000; Starrenburg II kade noord, deelgebied B1; voor het oprichten van 73 woningen;

* dd 21-09-2000; Cor van Osnabruggelaan 81; voor het vergroten van de woning;

* dd 21-09-2000; Leidseweg 397; voor het vergroten van de woning;

Geweigerde bouwvergunning

wk 38

* geen

Toegestane meldingen

wk 38

* geen

Weigering melding:

wk 38

* geen

Verleende sloopvergunning

wk 38

Weigering sloopvergunning:

wk 38

* geen

Afgegeven gedoogverklaring

wk 38

* geen

Verleende ligplaatsvergunning

wk 38

* geen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van verzending of uitreiking van de vergunning dan wel aanwijzing tot Rijksmonument (zie bovenstaande data) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Gelijktijdig kan aan de president van de rechtbank te 's-Gravenhage (sector bestuursrecht), worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dat vereist. Inwilliging van dit verzoek kan betekenen dat de bouwactiviteiten onmiddellijk stopgezet dienen te worden.

Nadere inlichtingen omtrent deze procedures kunt u verkrijgen bij de heer mr H. Wester van de afdeling Bestuurlijke Juridische Zaken van onze gemeente, (telefoon 071- 5600 622).

Leidseweg 25
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten
Telefoon (071) 5 600 600
Telefax (071) 5 22 65 87

Openingstijden :
ma-vr. 8:30-12:30 uur
's middags op afspraak
do. 18:00-20:00 uur
burgerzaken geopend
overige afdelingen op afspraak

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie