Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

GS Overijssel versterken natuurgebieden

Datum nieuwsfeit: 27-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Overijssel
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Overijssel

GS versterken natuurgebieden

In dit plan wordt de begrenzing van de beheersgebieden nader uitgewerkt en geeft het een beeld van de nieuw te ontwikkelen natuurgebieden Engbertsdijkvenen-Veenschap. Deze intentie is weergegeven in het Beleidsplan natuur en landschap Overijssel 1992-1998.

Het plan betreft 359 ha te ontwikkelen nieuwe natuurgebieden rondom het bestaande natuurgebied de Engbertsdijkvenen. Dit betreft 306 ha nieuwe begrenzingen en 53 ha omzetting van bestaand reservaatsgebied naar te ontwikkelen nieuw natuurgebied.

De nieuwe begrenzingen betreffen een deel van het landbouwgebied tussen Bruinehaar en de Engbertsdijkvenen (noordelijk deel, ca. 200 ha) en inliggende stukken aan de westkant van de Engbertsdijkvenen (deels al verworven door Staatsbosbeheer) (ca. 65 ha) en het Veenschap (ca. 15 ha). Daarnaast betreft het de verbindingszones
Veenschap-Wierdense veld (20 ha) en Veenschap-Regge (5 ha).

Aankoop
Doel is hier met name om de ontwikkeling van heischrale vegetaties en onbemest grasland te stimuleren. Hiertoe zullen de gronden moeten worden verworven. Ook is in beperkte mate particulier natuurbeheer mogelijk. Hierbij gaat de eigenaar van de grond zelf tegen vergoeding de beoogde natuurdoelen realiseren. Hij ontvangt hiervoor een kleine beheersvergoeding, afhankelijk van het soort beheer. Bijzondere dier- en plantensoorten in het bewuste gebied kunnen zorgen voor een hogere vergoeding.

Voorts betreft het plan de inzet van maximaal 350 ha beheersgebied, binnen een zoekgebied van ca. 1800 ha, met als doel het realiseren van weidevogelgrasland en de ontwikkeling van bloemrijke graslanden. Deze gebieden liggen rondom het Veenschap en Daarle en in het gebied Bruinehaar. Realisatie van het plan berust op vrijwillige basis. Als de gronden begrensd zijn, kan de DLG de gronden aankopen tegen de gangbare prijs voor agrarische bodem.

Procedure
Na advisering door de Provinciale Commissie Landelijk Gebied en de betrokken gemeenten en het waterschap, zal in het gebied voorlichting over het plan plaatsvinden, waarna het plan ter visie zal worden gelegd en inwoners hun zienswijze op het plan kan geven. Deze week is er een brief uitgegaan met het voorontwerp naar de betrokken gemeenten. De procedure is daarmee gestart. Deze zal in totaal zes maanden in beslag nemen. In maart kan dan het plan definitief worden vastgesteld.

Nadere informatie, team Communicatie provincie Overijssel, Bas van Dishoeck, tel 038 4252347

Bron: Provincie Overijssel


© 27-09-2000 Provincie Overijssel

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie