Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Instemming Gedeputeerde Staten Zuid-Holland meerjarenplan

Datum nieuwsfeit: 27-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Zuid-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Zuid-Holland

26-09-2000

Meer geld voor bestrijding watervervuiling en instemming provincie met meerjarenplanning

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) hebben ingestemd met de meerjarenplanning van het Regioteam Diffuse Bronnen. Deze planning loopt van 2001 tot het einde van het jaar 2004. Diffuse bronnen is een verzamelnaam voor verschillende soorten watervervuiling. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen, lozingen van vuil water door de recreatievaart en uitlaatgassen van autos zijn voorbeelden van diffuse bronnen. In de meerjarenplanning wordt veel aandacht geschonken aan de aanpak van diffuse bronnen per doelgroep. Er is een aantal speerpunten geconcretiseerd in acties en resultaten. Voorbeelden van speerpunten zijn duurzaam bouwen, schone recreatietoervaart, milieuvriendelijke oeverbeschoeiingen en landbouw. Naast maatwerk per doelgroep is een gebiedsgerichte benadering erg belangrijk.

Het Regioteam Diffuse Bronnen is een samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat, de Inspectie Milieuhygiëne, de vier waterkwaliteitsbeheerders in Zuid-Holland, gemeenten en de provincie Zuid-Holland. Het Regioteam stelt zich als doel de verschillende oorzaken van watervervuiling bij de bron aan te pakken. Op lange termijn geldt de doelstelling conform de vierde Nota Waterhuishouding, namelijk het terugdringen van de diffuse belasting van het water op een zodanige wijze, dat concentraties van stoffen in het oppervlaktewater onder de streefwaarden komen.

Verder hebben GS besloten de bijdrage aan het Regioteam Diffuse Bronnen Zuid-Holland voor de periode 2001-2004 te verhogen van fl. 25.000,- tot fl. 70.000,- per jaar .

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie