Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bouwplannen van Gemeente Eemnes

Datum nieuwsfeit: 27-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eemnes

Gemeenteberichten week 39

Bouwplannen

Ingekomen meldingen/bouwaanvragen

- Raadhuislaan 66, plaatsen bijgebouw.

- Wakkerendijk 188, plaatsen 2 dakkapellen.
- Zilverschoon 39, plaatsen schuur.

- Plaatsen transformatorstation aan de Noordersingel, t.o. Zomertaling
Verleende toestemmingen/bouwvergunningen

- Veldweg 38, plaatsen tuinhuis.

- Pijlenkamp 19, plaatsen dakkapel.

- Fazantenhof 47, plaatsen dakkapel.

- Zilverschoon 39, plaatsen schuurtje.

- Noordersingel, t.o. de Zomertaling, renoveren rioolgemaal.
- Melkpad 45, plaatsen bijgebouw.

- Ploeglaan 42, bouwen schuur.

Kapvergunningen

Ingekomen aanvragen

- Parklaan 16, een berk.

- Veldweg 16, een berk.

- Eemweg 74a, drie populieren.

- Scholekster 93, een eik.

Verleende kapvergunningen

- Hasselaarlaan 19, een iep.

- Roerdomp 1, een eik. - Laarderweg 37-B, een den.
Voor meer informatie over bouwplannen kunt u zich wenden tot de heer Schiere en voor kapvergunningen tot de heer Leys, beiden van de sector VROM.

Wanneer u als belangstellende zich niet met een van deze besluiten kunt verenigen, dan kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders.

Tegelijkertijd kunt u bij spoed (schriftelijk) een voorlopige voorziening vragen bij de president van de rechtbank, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen: f. 225,- voor burgers en f. 450,- voor rechtspersonen.


Bestemmingsplannen

Voorgenomen vrijstellingen bestemmingsplan

- Noordersingel t.o. Zomertaling (ged.) plaatsen transformatiestation.
Er kan uitsluitend toestemming worden verleend na vrijstelling van het bestemmingsplan. Dit bouwplan ligt vanaf 29 september 2000 gedurende 4 weken voor een ieder ter inzage bij de sector VROM. Gedurende deze termijn kunt u schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van vrijstelling indienen bij Burgemeester en Wethouders.

Voorbereidingsbesluiten
De gemeenteraad heeft in zijn openbare vergadering van 25 september 2000 besloten dat bestemmingsplannen wordt voorbereid voor het bedrijventerrein Zuidbuurt en het gebied Heidehoek.

De besluiten en de hierbij behorende en als zodanig gewaarmerkte tekeningen treden in werking met ingang van 29 september 2000. De stukken behorende bij de besluiten liggen vanaf de datum van inwerkingtreding voor iedereen ter inzage bij de sector V.R.O.M..

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na publicatie van de besluiten bezwaar maken bij de gemeenteraad van Eemnes, postbus 71, 3755 ZH Eemnes. Voorts kan de President van de Rechtbank, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen f. 225,- voor burgers en f. 450,- voor rechtspersonen.

Beleidsnota GSM-installaties

Op grond van de "Inspraakverordening Eemnes 1994" ligt vanaf 29 september 2000 de "Beleidsnota GSM-installaties" gedurende 4 weken voor inwoners van Eemnes en belanghebbenden ter inzage bij de sector V.R.O.M. van het gemeentehuis.
In deze nota zijn richtlijnen opgesteld ten aanzien van het plaatsen van GSM-antenne-installaties in Eemnes om zodoende tot een maatschappelijke en stedenbouwkundig verantwoorde inpassing te komen. Gedurende de genoemde termijn van 4 weken is het mogelijk uw zienswijze kenbaar te maken aan het college van b&w.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie