Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

College B&W Amsterdam wil meer mensen en minder vacatures

Datum nieuwsfeit: 27-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Amsterdam
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Amsterdam

|
Persberichten
|
College wil meer mensen en minder vacatures op de arbeidsmarkt

College wil meer mensen en minder vacatures op de arbeidsmarkt

Het college van B&W is akkoord gegaan met een plan van de wethouders Köhler (Sociale Zaken) en Krikke (Economische Zaken en Werk) dat erop is gericht om het aantal uitkeringsafhankelijken verder terug te dringen en de openstaande vacatures in Amsterdam te vervullen. Om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen, wordt de komende drie jaar 162 miljoen gulden beschikbaar gesteld. In navolging van het Arena-initiatief in Zuidoost worden in diverse regio's 'Werkplatforms' opgericht. Overheid, bedrijfsleven en instanties als de Arbeidsvoorziening werken hierin op lokaal niveau nauw samen om werkzoekenden aan een baan dicht bij huis te helpen. Daarnaast zullen in deze periode 27.000 cliënten van de Sociale Dienst Amsterdam intensiever worden begeleid in 'inzet'-projecten. Doel is om in ieder geval 10.000 mensen extra direct naar een baan te leiden.

Werkplatforms samen met bedrijfsleven

Het plan 'Een tandje hoger' dat bij de behandeling van de Voorjaarsnota aan de gemeenteraad is toegezegd, voorziet in Werkplatforms in de hele stad. Een platform in West is op dit moment al in voorbereiding. Kenmerkend voor deze opzet is de gebiedsgewijze aanpak. Werkzoekenden worden geholpen aan een baan dicht bij huis, terwijl tegelijkertijd de vacatures van het lokale bedrijfsleven worden vervuld. Dit gebeurt door een nauwe samenwerking van de lokale overheid (stadsdeel en Sociale Dienst) en de bedrijven in dat gebied, evenals de instanties die voor bemiddeling zorgen zoals Arbeidsvoorziening, uitzendbureaus en NV Werk. Deze aanpak, die in Zuidoost succesvol is gebleken, heeft tegelijkertijd een positieve invloed op de buurt. Per regio zal een eigen invulling van deze aanpak plaatsvinden. In de ene regio kan bijvoorbeeld worden ingespeeld op de vraag naar horecapersoneel, in de andere, waar relatief veel alleenstaande moeders wonen, kan meer aan kinderopvang worden gedaan.

^

Niemand wordt losgelaten

In het plan kiest het college er ook voor dat niet alleen nieuwe instromers in de bijstand, maar ook degenen die al in de bijstand zitten, intensiever zullen worden begeleid. Met iedereen wordt op maat een geschikt traject afgesproken, waarbij bijstand, werktoeleiding, scholing en hulp dicht bij elkaar onder één dak worden geregeld. Geen enkele klant van Sociale Dienst wordt losgelaten. In zeven van de acht regio's van de Sociale Dienst is in 1999 al begonnen met een sluitende aanpak voor nieuwkomers. Daarnaast zijn in Zuidoost en Bos en Lommer onder de naam 'Inzet' in opdracht van de Sociale Dienst al verdergaande experimenten gestart met een sluitende integrale aanpak voor iedereen die in een uitkering zit of komt.

^

Aanpak op maat en niet vrijblijvend

Kern van de 'inzet'-aanpak is dat elke cliënt maar met één consulent te maken krijgt, en dat deze alle taken op het terrein van uitkeringsverstrekking en arbeidstoeleiding uitvoert, inclusief het regelen van bijvoorbeeld kinderopvang, schuldhulpverlening of cursussen Nederlandse taal. Amsterdam hanteert een gericht premiebeleid en het wettelijke instrumentarium van sancties blijft van toepassing. In de komende twee à drie jaar kunnen in het collegevoorstel beide 'inzet'-projecten hun cliëntenbestand uitbreiden tot maximaal 6000 personen. In andere regio's zullen zowel door de sociale dienst zelf, als in samenwerking met Arbeidsvoorziening, Opmaat en NV Werk op korte termijn soortgelijke experimenten beginnen met in totaal zo'n 6000 cliënten. Na 2001 moeten er nog eens 15.000 mensen bij komen, zodat er in totaal 27.000 mensen individueel worden benaderd. Zo'n 2000 daarvan zijn overigens dit jaar al benaderd.

^

Doelgericht investeren in mensen

De kosten voor nieuwe investeringen in de uitvoeringsorganisaties, intake van de cliënten, begeleiding, scholing, andere flankerende maatregelen etc. bedragen naar huidige schattingen 162 miljoen gulden. Per cliënt is dat gemiddeld ongeveer 6 à 7.000 gulden. Dekking van de 162 miljoen gulden wordt bij bestaande middelen gevonden, onder meer bij de UNA-gelden, het geld voor de uitvoering van de Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW) en de Europese Sociale Fondsen (ESF).

^

Achtergrond

Het aantal banen in Amsterdam neemt al bijna twee jaar achter elkaar toe met ongeveer 1600 per maand. Het aantal sollicitatieplichtige cliënten van de Sociale Dienst daalde vorig jaar met 11%. Daarmee loopt Amsterdam, ondanks het relatief grote aantal mensen dat door grote problemen al geruime tijd niet meer heeft gewerkt, in de pas met de landelijke ontwikkelingen. In het Nieuw Plan Werk 1998-2002 werd uitgegaan van het streven om 10.000 mensen uit een uitkering te krijgen, gesteund door een duwtje in de rug met subsidie om aan een baan te beginnen. Dit doel is nu al halverwege deze bestuursperiode gehaald, mede dankzij het gunstig economisch tij. Maar er is desondanks nog steeds een grote groep die vraagt om extra inzet en investeringen door de belemmeringen die deze mensen ondervinden om uit een uitkering te komen en aan de gang te gaan, dus die inspanning blijft.

Hans Joosten 5522056/Mechtild Rietveld 5522042

^


-

© gemeente Amsterdam - 27-09-2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie