Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Van der Poorten ondersteunt scholen met bijzondere noden

Datum nieuwsfeit: 27-09-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN
MINISTER MARLEEN VANDERPOORTEN
VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS EN VORMING

Donderdag 28 september 2000

Vanderpoorten ondersteunt scholen met bijzondere noden

De Vlaamse minister van onderwijs en vorming bevestigt de reeds in de media verschenen berichten m.b.t. de projecten 'bijzondere noden' en 'startbanen'.

Sinds 1 september 2000 loopt een project onder de noemer "ondersteuning van scholen met bijzondere noden". Daarnaast wordt er momenteel een informatieronde over startbanen georganiseerd voor een groep van secundaire scholen in vijf Vlaamse steden, met name Hasselt, Genk, Mechelen, Antwerpen en Gent.

Bijzondere noden

Het eerste project vloeit voort uit CAO V waarin werd afgesproken om 120 miljoen vrij te maken om een doelgerichte extra ondersteuning aan te bieden aan de meest hulpbehoevende secundaire scholen in Vlaanderen. De uiteindelijke selectie van de scholen die in aanmerking kwamen, geschiedde op basis van cijfers over het aantal leerlingen met leerachterstand , het percentage leerlingen die een richting in het beroepssecundair onderwijs volgen en als derde factor het aantal in-/uitstromers .

De 70 scholen die het hoogst scoorden op deze criteria kregen de mogelijkheid om - met de nodige motivatie en na het opstellen van een engagementsverklaring - één of twee extra krachten aan te werven (de grootste scholen kregen de kans om een tweede persoon aan te werven). Of dit nu een extra leerkracht of eerder een opvoeder moet zijn of iemand met een andere bruikbare opleiding of achtergrond, valt onder de autonomie van de school.
Dit project loopt nu goed vier weken en krijgt positieve reacties vanuit de scholen.

Startbanen

Van 27 tot en met 29 september loopt er een informatiecampagne i.v.m. federale startbanen (315 in totaal), die door de Vlaamse Gemeenschap kunnen worden ingezet.

Van deze 315 startbanen zullen er 100 in het kader van preventie van antisociaal gedrag ingezet worden, de 215 andere startbanen worden voorbehouden om de verkeersveiligheid van en naar de school te verbeteren.

De Vlaamse minister van onderwijs werd als coördinator aangeduid binnen de Vlaamse Regering, maar werkt deze projecten uit in nauwe samenwerking met de kabinetten van de ministers Sauwens (Stedenbeleid) en Steve Stevaert (Mobiliteit).

Deze startbanen vormen een onderdeel van een tewerkstellingsprogramma. Zij dienen prioritair om jongeren, met weinig of geen werkervaring, een jaar ervaring te laten opdoen om zo hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Daarnaast bieden deze startbanen de mogelijkheid om ondersteunende taken, die nu niet of onvoldoende kunnen worden ingevuld binnen scholen, wel aan bod te laten komen.

Bij de uitwerking van het startbanenproject inzake preventie van antisociaal gedrag (pesten, spijbelen, verbale en andere vormen van agressie, vandalisme,.) werd geopteerd om de inspanningen te concentreren in vijf steden. Binnen deze steden (Antwerpen, Mechelen, Gent, Hasselt en Genk) is er een preselectie gebeurd op basis van de percentages leerlingen met leerachterstand. Deze preselectie gaf een potentiële groep van 140 scholen (75% van alle autonome middenscholen en ASO, TSO en BSO- scholen in deze regio). Deze groep is zeer heterogeen, zowel ASO, TSO als BSO komt erin voor alsook scholen van alle netten.

Concreet kunnen scholen die willen instappen een vacature uitschrijven die aan een aantal minimumvereisten voldoet. Zo mogen deze jongeren op de dag van indiensttreding nog geen 30 jaar zijn en dienen zij laaggeschoold te zijn. De terreinen waarop ze kunnen worden ingezet, zijn de volgende:


- het organiseren van activiteiten in de vrije ogenblikken van de leerlingen (middagpauze en speeltijden);

- ondersteuning van leerlingparticipatie;
- infrastructuur waar leerlingen gebruik van maken, duurzaam verfraaien, vandalismebestendig maken en te helpen bij het dagdagelijks onderhoud ervan;
- het fungeren als vertrouwenspersoon voor leerlingen die de nood voelen om bij een 'collega-jongere' aan te kloppen (rol als go-between).

Afhankelijk van de informatieronde komen er nog nieuwe terreinen bij of worden de reeds vermelde verder aangevuld. Zo kan men heel gericht op de behoeften van de scholen inspelen.

Eens een school kandidaat is om een 'startbaner' aan te werven, vult men een vacatureblad in en wordt dit door het lokale VDAB-kantoor en door de infolijn startbanen van de Vlaamse Gemeenschap wereldkundig gemaakt. Uit de kandidaten die voldoen aan de minimumvereisten, selecteert de school de uiteindelijke 'startbaner'.

Deze startbaan loopt dan na aanwerving een volledig jaar en kan door beide partijen worden opgezegd.

De startbanen m.b.t. de verkeersveiligheid van en naar de school worden op dit ogenblik nog uitgewerkt. Meer informatie zal op latere datum bekend gemaakt worden.

info : Nic Vandermarliere, woordvoerder van minister Vanderpoorten - tel. (02) 553 99 11 e-mail: (persdienst.vanderpoorten@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie