Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bekendmakingen stadsdeel Amsterdam Oud Zuid

Datum nieuwsfeit: 27-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Amsterdam Oud Zuid

Proefstuk bestrating Ring Oud Zuid Nieuwsdatum: 27-Sep-2000
In verband met de Ring Oud Zuid, is in de Roelof Hartstraat een proefstrook aangelegd met het mogelijke nieuwe profiel van de weg en de nieuwe materialen die daarbij gebruikt worden. Het proefvak bevindt zich voor de huisnummers 48 54. Hierbij vragen wij geïnteresseerden om hun reactie te geven op de vormgeving van het aangelegde proefvak en de gebruikte materialen.
Na 16 oktober wordt het proefvak verwijderd en wordt weg in de oude situatie hersteld.

Vergadering Stadsdeelraad Nieuwsdatum: 27-Sep-2000
De stadsdeelraad vergadert op woensdag 27 september vanaf 19.30 uur in de raadzaal van kantoor Karel du Jardinstraat 67. Op de agenda staan onder andere:
h Afsluiting grondexploitaties Luxen, De Meerpaal en Surinameplein Zuid.
h Uitgangspunten Parkeerbeleid.
h Werkovereenkomst Dienst Stadstoezicht.
h Stadsdeelprogramma en Overzicht Huisvestingsvoorzieningen Primair Onderwijs 2001 Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid.
h Verordening Huisvestingsvoorziening Primair Onderwijs Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid.
De volledige agenda en de daarbij behorende stukken liggen ter inzage bij onze informatiecentra in kantoor Koninginneweg 1, en in kantoor Karel du Jardinstraat 67. Toesprekers kunnen zich aanmelden voorafgaand aan de vergadering. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat, telefoon 678 1527.

Buurtschouw aanstaande maandag 2 oktober Nieuwsdatum: 27-Sep-2000

Maandag 2 oktober in de Apollobuurt. Het gebied dat wordt omsloten door Apollolaan, Beethovenstraat, G. van der Veenstraat en Olympiaplein. Aanvang 16.00 in het Dienstencentrum Brahmshof, Brahmstraat 32.
Elke maandag vindt in één van de 41 buurten van ons stadsdeel een buurtschouw plaats. Samen met de politie, de wijkopbouworganen, openbare verlichting, de woningbouwcorporaties en natuurlijk de bewoners wordt de buurt grondig onder de loep genomen. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld kapot straatmeubilair, sociale veiligheid, verkeersveiligheid en de voorzieningen in de buurt. De schouw bestaat uit twee onderdelen: een rondgang door de buurt (start 16.00 uur) en een bespreking over buurtaangelegenheden (start 18.00 uur). De schouw en de bespreking leveren veel materiaal op over wat leeft in de buurt. Twee maanden na de schouw wordt in een huis-aan-huis bericht verslag gedaan van maatregelen die naar aanleiding van de schouw zijn uitgevoerd.

Spreekuren Dagelijks Bestuur op afspraak Nieuwsdatum: 27-Sep-2000
De leden van het Dagelijks Bestuur houden iedere maandag spreekuur van 16.00 tot 17.00 uur. In de even weken is het spreekuur in onze locatie aan de Koninginneweg 1 en in de oneven weken in onze locatie aan de Karel du Jardinstraat 67. Wilt u een gesprek met een van de wethouders? Meldt u zich dan van te voren aan bij het Bestuurssecretariaat telefoon 678 1520.

Bestemmingsplannen Nieuwsdatum: 27-Sep-2000

Nr. Ro 258
Ontwerp 2e herziening bestemmingsplan Noorder Amstelkanaal (Tweede Daltonschool)

Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Amsterdam Oud Zuid maakt, ingevolge artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, bekend dat vanaf 28 september 2000 tot en met 25 oktober 2000 het ontwerp van de tweede herziening bestemmingsplan Noorder Amstelkanaal voor een ieder ter inzage ligt. Het doel van de herziening is medewerking te kunnen verlenen aan een uitbreiding van de Tweede Daltonschool aan de Willem Witsenstraat met een aantal lokalen.
Het ontwerp bestaat uit de volgende onderdelen:
*onderdeel I: de kaart

*onderdeel II: de voorschriften
Bij het ontwerp hoort tevens een toelichting.

Genoemde stukken liggen gedurende de hierboven genoemde periode op werkdagen ter inzage:
· bij onze informatiecentra;
· bij het Wijkopbouwcentrum Vondelpark-Concertgebouwbuurt, Koninginneweg 115, openingstijden: maandag tot en met donderdag van 09.30 uur tot 16.30 uur, vrijdag van 09.30 - 16.00 uur.
Gedurende de periode van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk zijn/haar zienswijze omtrent het ontwerp kenbaar maken aan de Stadsdeelraad van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid, Postbus 51160, 1007 ED Amsterdam.

Nr. Ro 268
Ontwerp Bestemmingsplan Karperstraat 10
(voormalige drukkerij Moore-Paragon)

Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Amsterdam Oud Zuid maakt, ingevolge artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, bekend dat vanaf 28 september 2000 tot en met 25 oktober 2000 het ontwerp van het bestemmingsplan Karperstraat 10 voor een ieder ter inzage ligt. Het doel van de herziening is medewerking te kunnen verlenen aan de herontwikkeling van het voormalige pand van drukkerij Moore-Paragon tot kantoren.
Het ontwerp bestaat uit de volgende onderdelen:
*onderdeel I: de kaart

*onderdeel II: de voorschriften
Bij het ontwerp hoort tevens een toelichting.

Genoemde stukken liggen gedurende de hierboven genoemde periode op werkdagen ter inzage:
· bij onze informatiecentra;
· bij het Wijkopbouwcentrum Zuid-West, Achillesstraat 85, openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Gedurende de periode van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk zijn/haar zienswijze omtrent het ontwerp kenbaar maken aan de Stadsdeelraad van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid, Postbus 51160, 1007 ED Amsterdam.

Amsterdam, 27 september 2000

Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid

mw. J.A. van Kranendonk G.J.M. de Visser

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie