Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Samenhang in plannen verkeer Breda steeds verfijnder

Datum nieuwsfeit: 27-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Breda

SAMENHANG IN PLANNEN VERKEER BREDA STEEDS VERFIJNDER

Voor een leefbaar en bereikbaar Breda wordt op dit moment gewerkt aan diverse plannen op het gebied van verkeer en vervoer. De samenhang ertussen is van groot belang. Het plan van aanpak tweede fase totstandkoming Verkeersplan Breda heeft daarom een verfijning ondergaan. De werkzaamheden om tot de meest gewenste verkeersstructuur te komen voor de gehele stad zijn nu direct gekoppeld aan die van het Bereikbaarheidsplan voor de Spoorzone.

Om de beschikbare ruimte voor het verkeer in de stad, zo optimaal mogelijk te gebruiken is ook gestart met het opstellen van een verkeersmanagementplan. In fase drie van het Verkeersplan Breda kunnen dan op basis van dat plan keuzes plaatsvinden om het verkeer zo efficiënt mogelijk door de stad te geleiden.

Het college van burgemeester en wethouders heeft kennis genomen van de stand van zaken en de vervolgaanpak van de verschillende plannen. De commissie Ruimtelijke Ordening bespreekt op 3 oktober het thema verkeer.

Koppeling Verkeersplan Breda en Bereikbaarheidsplan Spoorzone

Zowel de gehele stad als de Spoorzone moeten in de toekomst goed bereikbaar zijn. Daarom is nu een directe koppeling gemaakt in de plannen die daarvoor gemaakt worden. Een zogenoemde modelstudie gaat plaatsvinden. Aan de hand van prognoses wordt bekeken waar toekomstige problemen in de stad kunnen ontstaan en wat daar realistische oplossingen voor zijn. Rekening houdend met diverse invalshoeken zoals milieu, bedrijvigheid en wonen. Drie varianten worden opgesteld en helemaal doorgerekend zowel voor de hele stad als voor de Spoorzone. Dit om te voorkomen dat ongewenste neveneffecten optreden in een deel van de stad als gevolg van keuzes elders in de stad.

Aan het eind van stap 2 kunnen de varianten vergeleken worden, zijn mogelijke knelpunten zichtbaar en kunnen op basis van de informatie keuzes gemaakt worden. Een voorkeursvariant wordt gepresenteerd op basis waarvan in stap 3 maatregelen uitgewerkt worden.

De resultaten vormen ook de basis voor de verdere ontwikkeling van het Bereikbaarheidsplan Spoorzone, de nota Openbaar Vervoer, het verkeersmanagementplan en de verdere uitwerking van het ontwikkelingsplan Stationsgebied. Het adviesbureau DHV is ingehuurd om aan het plan mee te werken.

De planning is stap 2 eind dit jaar af te ronden. Er vindt dan uitgebreid consultatie plaats over de resultaten en voorstellen.

De wijze waarop het Verkeersplan Breda en het Bereikbaarheidsplan Spoorzone tot stand komen sluit aan bij het programma "Verkeersprestatie op locatie (regionaal), VPR" zoals dat op dit moment door Novem met steun van het ministerie van Economische Zaken wordt ontwikkeld. Novem is betrokken bij de plannen voor Breda om ook hier te komen tot energiebesparing.

Het doel van het Verkeersplan Breda is een integraal plan voor het verkeer te maken dat de gehele stad bestrijkt. Uitgangspunt voor het gemeentelijk verkeer- en vervoersbeleid vormt de Stadsvisie. Verkeer en infrastructuur zijn bepalend voor de ruimtelijke ontwikkeling. Een goed verkeerssysteem maakt ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk maar kent ook grenzen. Een nieuw verkeersplan is nodig vanwege de uitbundige groei van de mobiliteit en grootschalige ontwikkelingen in en rond Breda.

Verkeersmanagement

Het Verkeersplan Breda geeft voor de toekomst aan welke ruimte in Breda voor infrastructuur beschikbaar is en hoe die ingedeeld kan worden. Om het verkeer zo efficiënt mogelijk door de stad te geleiden wordt een verkeersmanagementplan opgesteld. Met behulp van technische middelen moet de doorstroming van het verkeer zo optimaal mogelijk worden. Hulpmiddelen daarbij kunnen onder meer zijn verkeersregelinstallaties, route informatieborden, parkeer-begeleidingssystemen en doorstromingsmaatregelen voor bijvoorbeeld bussen. Vorige week is al besloten voor de Noordelijke Rondweg de verkeersregelinstallaties te vervangen ten behoeve van een betere doorstroming van het verkeer en meer veiligheid voor de weggebruikers. Welke hulpmiddelen in Breda nog meer toegepast kunnen worden komt in het plan te staan. Definitieve keuzes vinden plaats in stap 3 van het Verkeersplan bij het bepalen van maatregelen.

Overige plannen in voorbereiding

Op het gebied van verkeer en vervoer is een groot aantal plannen in voorbereiding. Naast het Verkeersplan Breda, het Bereikbaarheidsplan Spoorzone wordt onder meer gewerkt aan de nota Openbaar Vervoer, de realisatie van 30 km zones en het verkeersmanagementplan.

Plannen die invloed hebben op de keuzes die gemaakt worden in het verkeerssysteem zijn het bereikbaarheidsplan Spoorzone en het ontwikkelingsplan Stationsgebied.

Breda, 27 september 2000

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie