Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Keuzevrijheid centraal in arbeidsvoorwaardennota 2001 CNV

Datum nieuwsfeit: 28-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Dienstenbond CNV


PERSBERICHTEN

Arbeidsvoorwaardennota 2001:
Veel aandacht voor keuzevrijheid en zeggenschap
Keuzevrijheid en zeggenschap voor werknemers zijn de centrale thema's van de arbeidsvoorwaardennota 2001 `Kiezen en delen' van de Dienstenbond CNV. Belangrijke doelstelling hierbij: arbeidsvoorwaarden die op de individuele werknemer zijn toegesneden. Hierdoor kunnen meer mensen participeren op de arbeidsmarkt. De Dienstenbond CNV gaat op vier terreinen gestalte geven aan zeggenschap en de daaruit voortvloeiende keuzevrijheid: arbeid en zorg, arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden en inkomenskwesties.

Arbeid en zorg
Voorop staat dat werknemers zeggenschap moeten hebben over hun arbeidsduur. Ook pleit de Dienstenbond CNV ervoor dat werknemers hun eigen arbeidstijden, binnen een bepaalde bandbreedte, kunnen regelen. Een ander item is kinderopvang. Die moet beter. Dit kan door uitbreiding van de soorten kinderopvang, oprichting van een kinderopvangfonds en een grotere werkgeversbijdrage. Als het aan de Dienstenbond CNV ligt wordt het recht op loopbaanonderbreking op de CAO-agenda geplaatst. De bond vindt dat werknemers moeten kunnen sparen voor langdurig verlof.
De elektronische snelweg biedt steeds meer mogelijkheden voor telewerken. Dit levert voordelen (goede combinatie van arbeid en zorg, minder reistijd) op, maar kan ook negatieve gevolgen (uitholling van arbeidsvoorwaarden, versobering van arbobeleid) hebben. Daarom moeten er goede CAO-afspraken komen, bijvoorbeeld over het leveren van maatwerk. Het is zinvol om via een proefproject ervaring op te doen met telewerken. Ondernemingsraden hebben hierbij adviesrecht.

Arbeidsmarkt
Er moet extra geld komen voor het koppelen van vraag (vacatures) en aanbod (werkzoekenden en gedeeltelijk arbeidsongeschikten). Ook hoog op de agenda staat het inzetten van arbeidsmarkt- scholings- en werkgelegenheidsfondsen. Employability is sinds enkele jaren een speerpunt in het arbeidsvoorwaardenbeleid van de Dienstenbond CNV. Employabilitybeleid is alleen effectief wanneer het een vast onderdeel van de bedrijfsvoering. Loopbaanontwikkeling van alle werknemers moet centraal staan. Dat kan door afspraken te maken over het uitvoeren van een employability-scan, persoonlijke ontwikkelingsplannen voor medewerkers of periodieke loopbaanchecks. Op het gebied van flexarbeid pleit de Dienstenbond CNV voor een erkenningsregeling voor uitzendbureaus.

Arbeidsomstandigheden
De werkdruk bij veel Nederlandse bedrijven ligt hoog. Dit heeft de Dienstenbond CNV al meerdere malen aangekaart tijdens CAO-overleg. Inmiddels zijn er in diverse CAO's afspraken over werkdruk gemaakt. Vaak ging het om het in kaart brengen van de problematiek. Voor het CAO-jaar 2001 zal worden nagegaan hoe ver de onderzoeken zijn gevorderd en welke vervolgstappen tot nu toe zijn genomen. Ondertussen kan er meer aandacht worden besteed aan stresspreventie, onder meer via het stresspreventieproject dat wordt aangeboden door Dienstenbond CNV en de Jongerenorganisatie CNV.

Inkomen
De Dienstenbond CNV gaat voor 2001 uit van een loonvraag van 4 %. In bijzondere situaties kan in overleg van de maximale loonvraag worden afgeweken. De bond is voorstander van het maken van afspraken over aandelenparticipatie en/of winstdeling gericht op duurzame bezitsvorming, betrokkenheid en (mede)zeggenschap van werknemers. Dergelijke regelingen mogen niet ten koste gaan van de normale beloning(sontwikkeling). De bond is terughoudend tegenover prestatiebeloning. Liever ziet men een beloningsmodel dat is gericht op ontwikkeling van werknemers. Competentiemanagement is een goede zaak zolang hierbij de ontwikkeling van medewerkers het doel is.

Internationale collegialiteit
De Dienstenbond CNV probeert een actieve bijdrage te leveren aan de opbouw van een leefbare samenleving voor iedereen, waar ook ter wereld. Om die reden wil de bond internationale solidariteit op de CAO-agenda zetten.

Zeggenschap
Individuele zeggenschap kan via het afsluiten van CAO's a la carte. Dit moet wel onder een aantal randvoorwaarden. De gemiddelde arbeidsduur per jaar in een onderneming mag niet stijgen en de grondslagen voor sociale zekerheid en pensioenen dienen gehandhaafd te blijven. Tijd voor tijd blijft het uitgangspunt. De Dienstenbond CNV wil ook afspraken maken over het verplicht instellen van tenminste een personeelsvertegenwoordiging voor bedrijven met tien tot vijftig werknemers.

De Dienstenbond CNV streeft naar een samenleving waarin mensen zich verantwoordelijk voelen voor elkaar. Daarom streeft de bond naar vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen die, om welke reden dan ook, nog geen betaald werk verrichten, terwijl ze dit wel zouden willen. Mensen die niet in staat zijn om te werken, moeten kunnen rekenen op een goed sociaal zekerheidsstelsel.

Hoofddorp, 28 september 2000

De Dienstenbond CNV richt zich op banken, detail- en groothandel, media, verzekeringen en overige dienstverlenende sectoren, zoals ICT en beveiliging.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard van Linden, arbeidsvoorwaardencoördinator Dienstenbond CNV, tel. kantoor: 023 - 5651 052, of met Bert Jansen, voorlichter, tel.kantoor: 023 - 5651 052, tel. mobiel: 06 - 2000 272. Bij hem kunt u ook terecht voor het verkrijgen van de arbeidsvoorwaardennota 2001 van de Dienstenbond CNV.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie