Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Rapport 'De Provinciale Financiën 2000'

Datum nieuwsfeit: 29-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Rapport: De Provinciale Financiën 2000

Een publicatie bij het onderwerp Financiële verhoudingen 29 september 2000
Het rapport "de Provinciale Financiën 2000" is een interprovinciale vergelijking op basis van de oorspronkelijke begrotingen 2000.
Het doel van deze rapportage is het vergelijken van een aantal feitelijke gegevens dat inzicht geeft in de financiële positie van de provincies. Daarnaast wordt in bijlage 3 verslag gedaan van het door Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uitgeoefende toezicht in de vorm van het toezichtverslag zoals dat in mei 2000 aan de Tweede Kamer is uitgebracht. In het rapport wordt naast de kerngegevens onder andere inzicht gegeven in de nominale verschillen in de budgetomvang. De budgetomvang wordt in het rapport veelvuldig gebruikt als grootheid om relatieve vergelijkingen tussen provincies mogelijk te maken. In de hoofdstukken 2 tot en met 12 worden diverse onderwerpen die bij het begrotingstoezicht een rol (kunnen) spelen onder de loep genomen. Zo wordt er onder andere aandacht besteed aan de gecorrigeerde begrotingssaldi, het meerjarenperspectief, de potentiële financiële ruimte, het weerstandsvermogen en de kosten van de personeelsformaties.
Een aantal voor de financiële positie van de provincies relevante ratios en kengetallen, zoals de afgegeven garanties op door derden aangegane geldleningen, solvabiliteit, liquiditeit en cashflow, komt in het laatste hoofdstuk aan bod.
In bijlage 1 wordt de toename van de budgetomvang in 2000 nader gespecificeerd en verklaard. Ook zijn in die bijlage specificaties van de budgetten naar hoofdfuncties en economische categorieën gegeven, zowel nominaal als relatief ten opzichte van de budgetomvang. Daarbij wordt een analyse gegeven van de verschillen tussen de provincies per jaar en worden, voor zover nodig en mogelijk, de nominale en relatieve verschillen per provincie in de jaren 1999 en 2000 verklaard. In bijlage 2 is eenzelfde overzicht gegeven voor de begroting en rekening over 1998. Het rapport is voorzien van tabellen en grafieken.


***Zie het originele bericht voor downloaden in PDF-formaat***

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie