Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Benelux eens over gezamenlijke inzet Europese top Nice

Datum nieuwsfeit: 29-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Rijksvoorlichtingsdienst
Zoek soortgelijke berichten
Rijksvoorlichtingsdienst

RVD/DV

RVD: persbericht nav BENELUX-top 29.09.2000 (ned versie)

PERSBERICHT
Den Haag, 29 september 2000

BENELUX EENS OVER GEZAMENLIJKE INZET VOOR EUROPESE TOP IN NICE

België, Nederland en Luxemburg zijn het eens over een gezamenlijke inzet voor de Europese top in Nice, december dit jaar. De premiers Kok, Verhofstadt en Juncker leggen die vandaag in Den Haag in een memorandum vast.

Nice moet de weg bereiden voor uitbreiding
De Benelux-premiers stellen dat de top van Nice de weg definitief vrij moet maken voor de uitbreiding van de Europese Unie en dat Nice dit expliciet moet vastleggen. De aanpassing van het Verdrag moet slagkracht, democratie, transparantie en eenheid in een groter wordende Unie verzekeren.

Om de slagkracht te versterken, dient de EU op zoveel mogelijk terreinen met meerderheid van stemmen te besluiten, in ieder geval op het gebied: vrij personenverkeer, milieubeleid, gemeenschappelijke handelspolitiek en het sociaal beleid . rekening houdend met de verschillende nationale stelsels. De Benelux-landen willen dat elke EU-lidstaat in de Commissie vertegenwoordigd is en dat de Commissie geen hiërarchie mag kennen. De positie van de voorzitter dient sterker te worden. De individuele en collectieve verantwoordelijkheid van de Commissie en haar verhouding met het Europees Parlement moet duidelijker worden geregeld.
De stemmenweging in de Raad moet herzien worden met in acht name van het relatieve bevolkingsgewicht, waarbij in vergelijkbare situaties vergelijkbare oplossingen worden gevonden, terwijl de balans tussen grote en kleine lidstaten blijft gehandhaafd.

Nauwere samenwerking binnen EU kader
De Benelux-landen zijn nadrukkelijk voorstander van nauwere samenwerking . dat wil zeggen dat een aantal lidstaten besluit tot verdere samenwerking op een bepaald beleidsterrein . omdat dit de dynamiek van de integratie zal behouden binnen een grotere EU. Nauwere samenwerking moet binnen de Europese Unie gestalte krijgen. Anders bestaat het gevaar dat dit buiten het Verdrag om gebeurt.

Hervorming na Nice
De Benelux-landen verwelkomen het begin van het debat over de verdere toekomst van de EU. Zij willen dat de Europese Raad eind 2001 een richtinggevende verklaring aflegt over de politieke toekomst van de EU. Dit zou in de periode na de ratificatie van het Verdrag van Nice tot een resultaat kunnen leiden.

De Benelux-landen leveren graag een bijdrage aan dat debat. Het succes van de EU is immers te danken aan de communautaire methode en het unieke samenspel tussen de instellingen (met name Raad, Commissie en Europees Parlement). Daarnaast moet er ruimte zijn voor andere vormen van samenwerking en nieuwe integratiemethodieken zoals die zijn ontwikkeld op de Europese Raad van Lissabon. Bestaande intergouvernementele samenwerking moet op termijn zo veel mogelijk gecommunautariseerd worden.

De Benelux zien de toekomst van de EU op middellange termijn na de top van Nice vooral in een constitutionele ontwikkeling. Deze omvat: de plaats van het handvest voor grondrechten in het Verdrag, de reorganisatie van het Verdrag, een verdeling van competenties tussen de instellingen en de lidstaten en het versterken van de externe vertegenwoordiging van de EU.

Om de democratische legitimiteit van de Commissie te vergroten, vinden de Benelux-landen dat de vraag gesteld moet worden of op termijn de Commissievoorzitter gekozen wordt. Om de externe slagvaardigheid van de EU te vergroten, zou de Hoge Vertegenwoordiger zowel deel gaan moeten nemen aan de Raad als aan Commissievergaderingen.

29.09.2000

29 sep 00 12:50

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie