Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vermeend wil ook sluitende aanpak voor langdurig werklozen

Datum nieuwsfeit: 29-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

www.minszw.nl

MIN SZW: Minister Vermeend wil sluitende aanpak werklozen

Nr. 2000/170
29 september 2000

Minister Vermeend wil ook sluitende aanpak voor langdurig werklozen

Minister Vermeend van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil dat uiterlijk in 2002 het gehele bestand van langdurig werklozen is doorgelicht en zonodig werk of scholing is aangeboden. Dit geldt in ieder geval voor werklozen met sollicitatieplicht, maar ook voor degenen die hiervan zijn ontheven moet worden nagegaan of deze ontheffing heroverwogen moet worden en of een traject gericht op werk zinvol en mogelijk is. Juist nu de arbeidsmarkt zo goed is moeten alle kansen worden benut om ook langdurig werklozen te plaatsen. Daarmee wordt tegelijk de vacatureproblematiek verlicht. Uitkeringsgerechtigden kunnen niet vrijblijvend omgaan met de hen aangeboden baan of (scholings)traject. .De sluitende aanpak moet gecombineerd worden met een consistent en consequent gebruik van het sanctieinstrumentarium., aldus minister Vermeend in een brief aan de Tweede Kamer over de zogeheten .sluitende aanpak. voor langdurig werklozen.

Sinds 1999 krijgen nieuwe werklozen, die er zelf niet in slagen aan het werk te komen, binnen twaalf maanden een aanbod dat hun kans op werk vergroot. Achterliggende gedachte van deze sluitende aanpak is het voorkomen van langdurige werkloosheid. Minister Vermeend wil nu dat ook langdurig werklozen onder die sluitende aanpak vallen. Uiterlijk in 2002 moeten ook zij zonodig op een traject zijn gezet. Daarmee is zowel het bestand van nieuwe als oude werklozen .op orde.. Om dit zo te houden zal vanaf 2003 met degenen die ondanks de sluitende aanpak toch langdurig werkloos dreigen te worden, minstens iedere zes maanden worden bekeken hoe hun kansen op de arbeidsmarkt het beste kunnen worden verbeterd. Hiermee ontstaat een .keten van reïntegratie..

In juni 2000 stonden ongeveer een half miljoen mensen als werkloos geregistreerd, van wie ruim 300.000 langdurig werklozen. Uit een onderzoek van het Onderzoek- en Adviesbureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, SGBO, blijkt dat 60 procent van de langdurig bijstandsgerechtigden al langer dan 5 jaar een uitkering ontvangt. 59 procent van het zittend bestand is formeel ontheven van de sollicitatieplicht. Van de langdurig werklozen met sollicitatieplicht heeft 69 procent de afgelopen twee jaar een traject gevolgd of is er nu mee bezig. Van degenen zonder sollicitatieplicht is dit 41 procent. Het kan dan gaan om scholing, werkervaring of sociale activering. Het merendeel van de cliënten van de sociale dienst heeft een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt. Van deze groep zeer langdurig werklozen is toch 54 procent de afgelopen twee jaar bereikt met een traject. Sociale activering kan voor hen een van de mogelijkheden zijn.

De verwachting is dat in 2001 al de sluitende aanpak voor het zittend bestand aan WW-gerechtigden en niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden voor een groot deel kan worden gerealiseerd.

Minister Vermeend zal met betrokken organisaties (gemeenten en uitvoeringsinstellingen) de uitvoerbaarheid en voorwaarden van wat hij .een keten van reïntegratie. noemt, bespreken. De uitwerking van de sluitende aanpak vormt onderdeel van de Intentieverklaring die minister Vermeend met de VNG heeft afgesproken.

29 sep 00 13:42

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie