Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

EKO-producten op duurzaamheid onderzocht

Datum nieuwsfeit: 29-09-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Het Van Hall instituut heeft in opdracht van Stichting De Groene Wereld ook de EKO-producten op hun duurzaamheid onderzocht en is tot een aantal onverwachte resultaten gekomen.

Op 4 oktober as. is er een workshop in het kader van het programma Ethiek&Beleid van de NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek), waaraan de ondertekenaars van het Rappel groen licht op de biologische landbouw aanwezig zullen zijn. Ondergetekende zal op deze bijeenkomsten de eerste resultaten van een enquête, gehouden onder consumenten die EKO-producten hebben gekocht, aldaar presenteren. Tevens zal deze korte enquête ook gehouden worden onder bezoekers tijdens de Varena 2000 in het Euretco Expo Center te Houten. De politiek heeft al te kennen gegeven veel belangstelling in duurzame criteria en EKO te stellen.

Indien u vragen over deze duurzame criteria aan bestuurders uit de sector op de Varena 2000 wilt stellen dan is er zeker op een van de bijeenkomsten een bestuurder uit de biologische sector bereid om hierop nader in te gaan.

De meest belangrijke vraag voor de toekomst van het EKO-product is volgens mij: hoe duurzaam is EKO en/of zijn de criteria van SKAL wel op to date?

Moet het monopolie van SKAL als controle-organisatie doorbroken worden? In Ekoland nr. 7/8 is er in de rubriek Podium aandacht besteed aan bovengenoemde vraag die gesteld werd aan een aantal vertegenwoordigers die een gedeelte van de volledige biologische sector representeren. Is het niet zinnig om de mening van alle vertegenwoordigers van de schakels die belang hebben in het EKO-keurmerk te horen? Ondergetekende is de natuurvoedingswinkelier met de langste staat van diensten; nl. 30 jaar in de sector als winkelier/pionier. Omdat door het aantal geïnterviewden een aantal criteria niet besproken zijn m.b.t. de gestelde vraag wil ik die u hierbij aanreiken. Het zijn de ongeschreven wetten die aan de grondslag van het EKO-keurmerk lagen en die nu met aanduiding duurzaam omschreven worden. Maar het EKO-keurmerk besteedt onvoldoende aandacht aan de duurzame criteria zoals de sociale, ethische, juridische, medische en de ecologische. Als SKAL hieraan geen aandacht wil besteden dan vind ik dat er zeker een onafhankelijke organisatie naast SKAL moet komen die parallel aan de biologische richtlijnen tevens de genoemde criteria behartigt. Wat bedoel ik hiermee en hoe ecologisch is EKO?

Via de productlijn Biotop worden artikelen die aan de biologische richtlijnen voldoen in de sector als volwaardig product verkocht. Maar omdat er voor een groot aantal ervan in Israël en rondom de Jordaanrivier gemiddeld 15.000 kuub water per hectare nodig is en de waterschaarste in deze regio zeker groot te noemen is, zijn deze exportproducten zeker niet ecologisch te verantwoorden zolang het grondwaterpijl jaarlijks blijft dalen met alle gevolgen van dien. Deze ecologische waarde van water en de daarmee samenhangende waterimport uit regio s waar waterschaarste heerst is daarom een duidelijk criterium. In het kader van een meer duurzame ontwikkeling is tevens het grondgebruik en de verschraling van de grond niet in de controle opgenomen. In Duitsland heeft het SKAL-equivalent het in het eigen land verkregen product een ecologische voorkeursbehandeling/aanbeveling en etikettering gegeven om de ongewenste ecologische neveneffecten van dingen als vervoer (broeikaseffect door Co2-uitstoot), verpakking, energiegebruik enz. te compenseren. NB: Als vandaag een groot frisdrankconcern over de hele wereld een bio-cola op de markt wil brengen in aluminiumblikjes dan staat geen criterium dit in de weg. Als een tabaksproducent een bio-sigaret wil introduceren dan houdt geen enkel criterium deze ongezonde trend tegen. Als een multinationaal snackconcern besluit tropisch regenwoud om te toveren tot weideland voor EKO-runderen voor een fantastische groeimarkt, welk criterium houdt hun tegen? Dit zijn niet alleen hypothetische voorbeelden als u de stukken van de Raad van Advies van SKAL erop na leest. Tot nu toe was het relatief eenvoudig voor een EKO-product om het Max Havelaar-keurmerk te verkrijgen. Omdat de ontwikkeling naar meer grootschaligheid neigt dreigt ook deze sociale kant van het EKO-product te vervagen. Er controleert immers niemand hierop. Alleen al omdat de lage lonen er in de armste landen voor zorgen dat in de handel

EKO versus EKO komt te staan zijn er sociale criteria nodig; daardoor worden er producten

ingevoerd omdat ze goedkoper zijn (bv. biologisch varkensvoer). De varkensconvenant op basis van 470.000 varkens per jaar die door de biologische sector, de maatschappelijke organisaties en minister Brinkhorst is ondertekend begint steeds minder duurzaam te worden. Eerst zou de totale hoeveelheid varkensmest door de Nederlandse biologische veevoerboeren, die ook het varkensvoer op een oppervlak van 100.000 hectare zouden gaan verbouwen, als grondstof retour genomen worden. Deze duurzame mestoplossing dreigt nu vanwege de veevoerprijs van 65 cent per kg. de race te verliezen omdat men liever het goedkopere voer uit de armere landen wil importeren. De mestproblematiek is dan niet duurzaam opgelost. Tevens zijn de doelstellingen om tot 10 % biologische landbouwgrond te komen ook weer van tafel. Duurzame consumentenprijzen die kunnen concurreren zijn mogelijk met de nieuwe retailformule Trendbreuk . Ofschoon SKAL grondgebonden criteria heeft, worden deze niet nageleefd. Hoe dit kan bij de Raad van Accreditatie is onduidelijk. De algemene mensenrechtensituatie (juridische criteria), zoals door China gepraktiseerd, staat ter discussie. Criteria hieromtrent zijn zeker wenselijk. Volgens de biologische richtlijnen is het landbouwproduct tabak niet afgekeurd. Vanwege medische criteria en ook wat de verpakking van EKO-producten betreft is het wenselijk om de sector te beschermen; bij twijfel anders verpakken. In de pioniersfase was het wereld- voedselvraagstuk als ethisch criterium een prioriteit. De ethische criteria zijn nooit geformuleerd en verder tot richtlijnen uitgewerkt. Maar onze doelen zijn toch zeker niet minder ethisch verantwoord geworden. Ook de dierenethiek dreigt steeds verder in de branche te vervagen zoals bv. kort geleden uit het toekennen van het EKO-keurmerk aan zuiglammetjes bleek. Vroeger was het ondenkbaar dat babylammetjes niet tot volwassenheid mochten komen omdat er een markt was die hierbij om het EKO-keurmerk vroeg en die hiervoor licentiegeld wilde betalen om maar op de menukaart het EKO-keurmerk te kunnen vermelden. Het gaat toch niet alleen om de prijs en het geld verdienen bij de toekenning van het EKO-keurmerk? Moeten we die concessies aan deze deelmarkt doen? Het is toch de vraag of de serieuze EKO-consument vraagt om een branche-vervaging.

Als het zo verder gaat verliest EKO zijn identiteit en op de beursvloer komen al machtige aandeelhouders in actie om de markt in handen te krijgen. De meest biedende ontvangt gewoon wat te koop is. Gaat het merendeel van de EKO-wereldmarkt binnenkort over in handen van oliegiganten, naar het Engelse bedrijf dat al is begonnen om 40 % van de EKO-voorraad over de hele wereld op te kopen of naar...? Dit is geen groei naar volwassenheid van EKO maar een ontwikkeling die alleen nog winstmaximalisatie als doel heeft die inherent dan ook ten koste gaat van de duurzame doelen. Het nobele criterium van gelijke monniken, gelijke kappen moet weer ingevoerd worden. De begunstigingen om de ene afnemer meer korting te geven dan de ander is geen duurzaam economisch beginsel. Zo worden de grotere bedrijven steeds groter, maar kunnen de kleine bedrijven niet tegen de prijsconcurrentie op en worden kwetsbaarder. Een duurzame prijs is een transparante prijs.

Overigens projecteren de consumenten van EKO-producten meer criteria in het product dan dat er zijn; zo blijkt uit een onderzoek bij klanten. Als SKAL de duurzame ecologische criteria niet mee wil nemen in het controleapparaat dan rijst ten zeerste de vraag of de vlag, de aanduiding EKO, de lading wel dekt. Immers, alle criteria die tot nu toe wel verantwoord worden hebben betrekking op BIO. Het gaat niet om de monopoliepositie van SKAL, maar om een goed product, nl. het EKO-product dat het waard is om voor de toekomst te beschermen en niet op te offeren aan de handel die geen moraal kent. Duurzame voedingsmiddelen houden meer in dan alleen biologische producten die volgens de EEG landbouwrichtlijnen worden gecontroleerd.

Ik ben benieuwd hoe de mening over het uitbreiden van het aantal criteria van de diverse sectorleden en de desbetreffende maatschappelijke organisaties is die belang bij het EKO-keurmerk hebben. Ook hebben de diverse overheden belang in een geloofwaardig EKO-keurmerk dat niet discutabel is. Hoe denken de desbetreffende vertegenwoordigers hierover? EKO groeit uit het marginale marktsegment naar een volwaardige productgroep ten bate van de samenleving als het alle duurzame criteria respecteert en de controversiële feiten aanpakt , is mijn stelling. Als alle voedingsmiddelen op de wereld morgen een EKO-keurmerk zouden hebben dan zou de wereld er nog precies voor dezelfde duurzame vraagstukken staan als dat nu het geval is. EKO, met de criteria van heden, biedt onvoldoende toekomstperspectief voor een wereld die in EKO verwachtingen stelt die nog niet waargemaakt worden.

Met vriendelijke groeten,

H. Jürgens Redczus.

Geef met een getal dat varieert van 1 t/m 5 aan hoeveel waarde u hecht aan elk criterium; 1 = geen waarde, 5 = heel belangrijk enz.:
_ 1. De producten moeten afkomstig zijn van biologische teelt; er mag dus geen gebruik gemaakt worden van chemische en synthetische bestrijdingsmiddelen;

_ 2. Een beperkte/minimale hoeveelheid verpakking;

_ 3. Het op een duurzame manier gebruik maken van water; dus geen uitputting en vervuiling van grondwater en andere waterbronnen;

_ 4. Het op een duurzame manier gebruiken van het land zodat er geen uitputting van de bodem optreedt;

_ 5. Een vastgestelde maximale transportafstand, afhankelijk van het product;

_ 6. De producten moeten vrij zijn van genetische manipulatie;

_ 7. De producten moeten ethisch verantwoord zijn, oftewel het oplossen van het
wereldvoedselprobleem niet in de weg staan;


_ 8. De producten mogen de gezondheid van de gebruiker (mens, dier) geen schade toebrengen;

_ 9. Mensenrechten moeten gewaarborgd zijn; producenten van EKO-producten mogen niet in strijd met de mensenrechten handelen;

_ 10. Er moet rekening gehouden worden met sociale factoren zoals kinderarbeid.
_ 11. Producten in de lage lonen landen moeten verzekert zijn van een minimumprijs.
Welk percentage van uw boodschappen draagt het EKO-keurmerk? O 0%
O 25%

O 50%

O 75%

O 100%

naam:

postcode:

leeftijd:

Hoe lang gebruikt u al natuurvoeding?

Deze enquête s.v.p. per fax, e-mail of per post retourneren aan:

H. J. Redzcus

Schrans 52

8932 NG Leeuwarden

tel. 058-2169360

fax: 050-525463

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...