Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CBS meldt forse groei deeltijdonderwijs

Datum nieuwsfeit: 29-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek
Zoek soortgelijke berichten
Centraal Bureau voor de Statistiek

CBS

CBS: Mededeling INDEX: Onderwijs

Vandaag, vrijdag 29 september, verschijnt het achtste nummer van dit jaar van INDEX, het magazine van het CBS. In dit nummer staat het thema Onderwijs centraal.

Forse groei deeltijdonderwijs
In 1998/'99 volgden 990 duizend mensen een cursus of opleiding in deeltijdonderwijs. Dat zijn er 57 duizend meer dan een jaar eerder. Het aantal vrouwen dat een opleiding in deeltijd volgde, nam sterker toe dan het aantal mannen. Niettemin zijn er onder de deeltijdstudenten nog altijd meer mannen dan vrouwen. Drie van de vier mensen die een cursus of opleiding in deeltijd volgden, behoorden tot de werkzame beroepsbevolking.

Werk om te leren
Van de ruim één miljoen scholieren en studenten van 15 tot 25 jaar die ons land in 1999 telt, had meer dan de helft naast hun opleiding een betaalde baan. In 1993 werkte nog maar 35 procent van de studerenden. De meeste scholieren en studenten verrichten werk waarvoor weinig opleiding is vereist.

Geslaagde leerlingen
De examenresultaten van allochtonen leerlingen in het voortgezet onderwijs worden de laatste jaren beter. Toch hebben deze leerlingen nog steeds een achterstand ten opzichte van hun autochtone medeleerlingen.

Opleidingsniveau bevolking stijgt
Het opleidingsniveau van de werkzame beroepsbevolking in ons land nam tussen 1990 en 1999 toe. Vooral het aantal personen met een middelbare of hogere beroepsopleiding is gestegen. Inmiddels hebben zeven van de tien werkenden ten minste een havo-opleiding. Vrouwen die werken zijn over het algemeen hoger opgeleid dan mannen.

Flexwerkers laag opgeleid
Werknemers met een flexibel arbeidscontract zijn lager opgeleid dan werknemers met een vaste arbeidsrelatie Ook onder de flexwerkers zijn vrouwen gemiddeld iets hoger opgeleid dan mannen.

Verschillen in uurlonen
Werknemers verdienen gemiddeld meer als ze beter zijn opgeleid. De hogere lonen van werknemers met de hoogste opleidingen verhullen evenwel dat de verschillen in beloning soms groot zijn, juist onder de hoogst opgeleiden.

De nieuwe gastarbeider
Arbeidsmigranten komen de laatste jaren vooral uit West-Europese en andere welvarende landen, zoals Japan en de Verenigde Staten. Het gaat veelal om hooggekwalificeerd personeel (managers en technici) die voor een belangrijk deel in concernverband worden overgeplaatst.

Leerwegen naar werk
Schoolverlater vinden momenteel snel werk, de meesten zelfs een maand na afstuderen. De werkloosheid onder hen is laag. Dankzij de krapte op de arbeidsmarkt krijgen relatief veel schoolverlaters een vaste aanstelling.

Conjunctuur en regio
In het blad is verder het Conjunctuurbericht opgenomen met daarin de meest recente cijfers over de Nederlandse economie.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie