Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Versnelling producttypering onontkoombaar

Datum nieuwsfeit: 29-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Versnelling producttypering onontkoombaar

28 september 2000

Deze harde afspraak, die een nadere uitwerking vormt van de brief van de minister van VWS van 16 maart jongstleden aan het College Tarieven voor de Gezondheidszorg (CTG), is door VWS volledig onderschreven. Besloten is een deel van de eerder uitgezette beleidslijnen te verlaten, terwijl andere trajecten versneld zullen moeten worden opgepakt. Dit is allemaal nodig om het uiteindelijke einddoel 'een operationeel DBC-systeem met ingang van 1 januari 2003 voor de bekostiging van de ziekenhuizen en medisch specialisten' te halen. Consequentie van dit alles is dat de bestuurlijke structuur van het project fors wordt verzwaard. Binnenkort zal minister Borst de Stuurgroep van het project DBC 2003 installeren. De rol van het ministerie van VWS in het gehele traject wordt sterk vergroot. VWS gaat een groot organisatieadviesbureau en een 'bestuurlijke zwaargewicht' inzetten om het gehele traject te begeleiden.

Doorstart
In het kort komt de doorstart en het tijdpad van het project DBC 2003 op het volgende neer:


* uiterlijk 1 december aanstaande komen de DBC-lijsten beschikbaar voor alle specialismen,

* per 1 januari 2001 starten in 15 tot 20 zogenaamde 'koploperziekenhuizen' met de DBC-registratie voor alle specialismen,
* in deze koploperziekenhuizen worden de DBC-lijsten uitgetest en wordt na een half jaar registratie-informatie gegenereerd over rechte tellingen, zorgprofielen en kostprijzen,

* per 1 januari 2002 start in alle overige (algemene, categorale en academische) ziekenhuizen met de DBC-registratie voor alle specialismen,

* per 1 januari 2003 worden de productie-afspraken gemaakt op basis van DBC's voor zowel het ziekenhuisdeel als het medisch specialistendeel.

Wetenschappelijke verenigingen
Duidelijk is dat de vrijblijvendheid van het traject Producttypering verleden tijd is:


* De wetenschappelijke verenigingen zijn straks gebonden aan een termijn voor het opstellen van een typeringslijst.
* De verantwoordelijkheid voor de kwalitatieve inhoud van de DBC blijft bij de betreffende wetenschappelijke vereniging liggen.
* De reeds ingezette landelijke DBC-registratie van urologie (mei 1999) en neurologie (september 2000) wordt gecontinueerd. De aanvankelijke beoogde landelijke verbreding voor orthopedie, chirurgie en reumatologie zal op basis van vrijwilligheid kunnen plaatsvinden.
* Voor de overige specialismen is eerder geplande landelijke verbreding niet meer nodig, omdat er straks voldoende ervaring wordt opgedaan in de koploperziekenhuizen, die samen een representatieve steekproef vormen.

De wetenschappelijke verenigingen krijgen adequate ondersteuning bij deze taken. Zo zal elke wetenschappelijke vereniging een medisch specialist kunnen vrijstellen voor twee dagdelen per week en komt er een budget voor ondersteuning. Verder zullen de leden van de werkgroep Producttypering van de wetenschappelijke verenigingen kunnen rekenen op vacatiegelden en reiskostenvergoeding voor de 'terugkombijeenkomsten'.
De Kamer Vrij Beroep van de Orde heeft de wetenschappelijke verenigingen op 27 augustus jongstleden tijdens een aparte bijeenkomst geïnformeerd over deze nieuwe ontwikkelingen.

Ziekenhuizen en koploperziekenhuizen
De ziekenhuizen zullen in het bovengeschetste traject adequate ondersteuning vanuit het verzwaarde projectteam ontvangen, onder andere op het terrein van de benodigde informatie- en communicatietechnologie (ICT). Hiermee wordt gestart bij de koploperziekenhuizen. De koploperziekenhuizen ontvangen voor hun rol en inspanningen binnen het project een aantrekkelijke financiële ondersteuning vanuit het ministerie van VWS.

Het projectteam DBC 2003 heeft inmiddels een lijst opgesteld van potentiële koploperziekenhuizen. Het betreft in totaal 34 ziekenhuizen. Deze ziekenhuizen zijn geselecteerd op grootte, functie, ZIS-systeem en de aanpak van de DBC-registratie van het specialisme urologie. Ook de huidige pilotziekenhuizen zijn in deze lijst opgenomen.
De geselecteerde potentiële koploperziekenhuizen zijn inmiddels benaderd met het verzoek deel te willen nemen aan het project DBC 2003. Deelnemende ziekenhuizen zullen een interessante koploperrol gaan vervullen, die wederzijds voordeel moet opleveren. In ruil voor deelname aan het project en de concrete bijdrage aan een spoedige totstandkoming van een nieuw, adequaat bekostigingssysteem verkrijgt een koploperziekenhuis een belangrijke voorsprong, qua ervaring met het systeem en met de benodigde ICT-toepassingen. Hiervoor ontvangen de koploperziekenhuizen adequate ondersteuning vanuit het projectteam en een passende financiële vergoeding voor onder andere de ICT-kosten.

Een koploperziekenhuis verbindt zich in het project tot de volgende activiteiten:


* per 1 januari 2001 starten met de DBC-registratie voor alle specialismen,

* na een half jaar registratie (per 1 juli 2001) wordt DBC-informatie aangeleverd over rechte tellingen, zorgprofielen en kostprijzen.

Het door NVZ, Orde, ZN en VWS uitgezette traject is ambitieus en staat onder tijdsdruk. De intentie is dat in oktober de contracten getekend worden tussen de definitieve koploperziekenhuizen en VWS. Daarna wordt een vliegende (her)start gemaakt met dit ook voor medisch specialisten zo belangrijke project. Immers, alleen op basis van een adequaat systeem van producttypering zijn wij in de toekomst in staat om goede afspraken te maken over de te leveren productie en de honorering die daarbij past. Duidelijk is in ieder geval dat er geen alternatief is en dat de weg terug totaal is afgesloten. Het is daarom goed dat de betrokken partijen nu een eenduidige koers en een harde invoeringsdatum hebben afgesproken. Dat is in ons aller belang.

Ga naar : Nieuwspagina van de Orde van Medisch Specialisten Volgend artikel : ZINnig gebruik van ICT in de zorgsector

© copyright ORDE 2000 home . index . email/adres . Artsennet

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie