Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verleende vergunningen gemeente Oegstgeest

Datum nieuwsfeit: 02-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oegstgeest

Vergunningen

Ventvergunning
Voor het jaar 2001 is aan het IJsmanneke NV te Kasterlee (België) een ventvergunning verleend voor het te koop aanbieden, verkopen of afgeven van consumptie-ijs in deze gemeente. De aanvraag en de verleende vergunning liggen ter inzage bij de heer F. van Rijn van de afdeling Burgerzaken, tel. (071) 51 91 785. Iedere belanghebbende kan tegen een besluit van het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken. Uw bezwaarschrift kunt u binnen 6 weken na publicatie zenden aan College van burgemeester en wethouders van Oegstgeest, Postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest.

Ingekomen aanvraag om aanlegvergunning
· Rhijngeesterstraatweg 40 Realisering verharding ten behoeve van parkeerplaatsen

Ingekomen bouwaanvragen en meldingen De volgende bouwaanvragen/meldingen inzake het voornemen te gaan bouwen zijn binnengekomen:
· Hofdijk 46 - uitbouw achter
· Dirck van Swietenlaan 21 - bouw aanbouw en kelder
· A.R. Holslaan 22 - uitbouw
· A.R. Holslaan 24 - Uitbouw
· Rijnsburgerweg 59 - oprichten kas
Voorgenomen vrijstellingen van het bestemmingsplan Het college van Burgemeester en Wethouders is van plan om met toepassing van artikel 15 en 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen voor het volgende plan:
· Endegeesterstraatweg 26 - Oprichten tijdelijke noodvoorzieningen t.b.v. St.Prof dr. Leo Kannerschool
· Oranjelaan 13 - uitbouw achter
· Jan van Ruusbroeclaan 14 - kelder
· Clinckenburgh 14 - voor het plaatsen van een tuinhuisje en zwembad
· Cornelis van Steenishof - oprichten hoogspanningskastje
· Wilhelminapark 33 - vegroten entree/wijziging gevel
Verleende bouwvergunning/geaccepteerde meldingen
· Dahlialaan 19 - oprichten dakkapel voorzijde woning
· Salvialaan 33 - Veranderen indeling en vergroten woonhuis aan achterzijde

· Lotte Stam-Beesepad (Jan D. Zocherpark) - oprichten speelvoorzieningen

· Valkenburgerweg 1 - vergroten kas
· Valkenburgerweg 17 - oprichten warenhuis
· Pieter Molijnlaan 13 - wijzigen achtergevel
· Juffermanstraat 28 - uitbouw achter
Alle hierboven genoemde bouwvergunningen/meldingen, aanvragen en bouwplannen liggen van 28-09-2000 t/m 11-10-2000 op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur ter inzage bij de Centrale Balie in het gemeentehuis op het adres Rhijngeesterstraatweg 13.

Het college van Burgemeester en Wethouders is van plan om met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen voor het volgende plan:
· Emmaplein 11 - oprichten garage
Het bouwplan waarbij het college van Burgemeester en Wethouders van plan is om vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ligt van 28-09-2000 t/m 25-10-2000 op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur ter inzage bij de Centrale Balie in het gemeentehuis.

Als u informatie wilt over het aanvragen van een bouwvergunning of een bestemmingsplan wilt inzien, kunt u een afspraak maken met de afdeling Bouwen en Wonen, Rhijngeesterstraatweg 13, telefoon (071) 51 91 761.

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na publicatie schriftelijk en gemotiveerd bezwaren indienen het College van Burgemeester en Wethouders van Oegstgeest, Postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest.

Openbare welstandszitting 4 oktober 2000 Op 4 oktober vindt er een openbare welstandszitting plaats. Geïnteresseerden zijn uitgenodigd deze zittingen bij te wonen. De welstandscommissie vergadert vanaf 10.00 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis. De zitting duurt afhankelijk van het aantal plannen tot ongeveer 13.30 uur.
De volgende plannen worden door de welstandscommissie beoordeeld:
· Hofdijk 46 - uitbouw achter
· Dirck van Swietenlaan 21 - bouw aanbouw en kelder
· A.R. Holslaan 22 - uitbouw
· A.R. Holslaan 24 - Uitbouw
· Lange voort 38b - Gedeeltelijk verhogen garagedak
· Wilhelminapark 26 - uitbouw woning
· Juffermansstraat 26 - Plaatsen tuinhuis
· Oegstgeesterweg - plaatsing trafostation
· Anton van Duinkerkenlaan 7 - uitbreiden woning
· Simon Vestdijklaan 3 - dakkapel achterzijde
· Juffermansstraat 34 - uitbouw achter
· Emmalaan 50 - plaatsen dakkapel en uitbouw achter
· Rembrandt van Rijnlaan 26 - uitbreiding school
· Clinckenburgh 14 - oprichten tuinhuisje en aanleggen zwembad
· Geversstraat 41, bouw garage/berging
· Rijnsburgerweg 59 - oprichten kas
· Dirck van Swietenlaan 21 - betreft bouw aanbouw en kelder
· Hazenboslaan 73 - verhogen woning
Gewijzigde aanvraag bouwvergunning
· Clinckenburgh 14 oprichten tuinhuisje en zwembad

Alle hierboven genoemde bouwvergunningen/meldingen en aanvragen liggen van 14 tot 28 september 2000 op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur ter inzage bij de Centrale Balie in het gemeentehuis, Rhijngeesterstraatweg 13.

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na publicatie schriftelijk en gemotiveerd bezwaren indienen het College van Burgemeester en Wethouders van Oegstgeest, Postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest.

Wilt u informatie over het aanvragen van een bouwvergunning of wilt u een bestemmingsplan inzien? Dan kunt u een afspraak maken met de afdeling Bouwen en Wonen, telefoon (071) 51 91 761.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie