Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Reactie ministerie over veiligheid bloedvoorziening

Datum nieuwsfeit: 02-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Veiligheid bloedvoorziening

De Voorzitter van Vaste Commissie voor
Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

DBO-CB-U-2107133

2 oktober 2000

In uw bovengenoemde brief vraagt u mijn reactie op hetgeen dat naar voren wordt gebracht in de brieven van Stichting Sanquin Bloedvoorziening (d.d. 3 juli 2000) en de heer de Wolf, internist-hematoloog in het Academisch Ziekenhuis te Groningen (d.d. 29 juni 2000). Met het hiernavolgende zal ik het een en ander nader toelichten.

De brief van Sanquin betreft een reactie op mijn standpunt ten aanzien van het advies van de Gezondheidsraad inzake leukodepletie van bloedproducten (nr. 2000/04). Mijn standpunt heb ik op 29 mei jl. aan de voorzitter van de Tweede Kamer kenbaar gemaakt (GMV/L-2073374). Met het hiernavolgende herhaal ik in het kort mijn veiligheidsbeleid ten aanzien van de bloedvoorziening. Een maximale veiligheid (afwezigheid van risico) is bij dit soort producten nimmer haalbaar. Een maximaal veiligheidsbeleid zou erop neerkomen dat ongeacht de te behalen gezondheidswinst en de kosten, alle beschikbare maatregelen hoe marginaal dan ook in relatie tot de veiligheid worden ingevoerd. Mijn beleid is gericht op optimale veiligheid. Dit betekent voor de praktijk van de bloedvoorziening dat wanneer nieuwe veiligheids- of kwaliteitsmaatregelen zich aandienen, tevens gegevens voorhanden dienen te zijn ten aanzien van de baten (zoals de gezondheidswinst) en de lasten (zoals de kosten). Pas wanneer sprake is van een reële gezondheidswinst kan in beginsel de invoer van een nieuwe maatregel in overweging worden genomen.

In de brief van Sanquin lopen twee te onderscheiden zaken door elkaar, enerzijds het ministeriële beleid ten aanzien van de bloedvoorziening en anderzijds de relatie van Sanquin als producent met de wetgeving omtrent productaansprakelijkheid. Met inwerkingtreding van de Wet inzake bloedvoorziening (1998) is de bloedvoorziening dusdanig geregeld dat de minister van VWS het beleid voert op dit terrein. Discussie omtrent de productaansprakelijkheid staat als zodanig los van het beleid dat gevoerd wordt in de bloedvoorziening. Overigens betekent productaansprakelijkheid niet per definitie dat maximale (en daarmee ook marginale) veiligheidsmaatregelen ingevoerd dienen te worden door de producent. Productaansprakelijkheid betreft in feite het dragen van de financiële gevolgen indien sprake is van een product waaraan het gebrek kleeft (met als gevolg gezondheidsschade) dat te wijten is aan de producent. Het achterwege laten van nog niet bewezen noodzakelijke maatregelen betekent niet automatisch dat dan sprake is van een gebrekkig product.

Wat betreft de aandacht die Sanquin vraagt voor de communicatie rondom het achterwege laten van nog niet bewezen maatregelen, is in deze een rol weggelegd voor de behandelaren. Het is aan de arts om de patiënt zorgvuldig te informeren over alle mogelijke risicos van het gebruik van bloed of bloedproducten, conform de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst. Verder noemt Sanquin in haar brief een aantal argumenten om de maatregel algehele leukodepletie in te kunnen voeren. Een argument is dat het als een voorzorgsmaatregel kan dienen tegen een mogelijke overdracht van de variant ziekte van Creutzfeldt-Jakob (vCJ) via bloed of bloedproducten. Ik zal in deze het advies van de Gezondheidsraad afwachten.

Uit het bovenstaande kunt u opmaken dat de brief van Sanquin mij geen nieuwe inzichten biedt die mij noodzaken tot het wijzigen van mijn beleid omtrent de kwaliteit en veiligheid van de bloedvoorziening. Ik voel mij hierin gesteund met de brief van de heer de Wolf, internist-hematoloog in het Academisch Ziekenhuis te Groningen.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie