Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Hogesnelheidslijn bij Benthuizen toch over N 209

Datum nieuwsfeit: 02-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Zuid-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Zuid-Holland

02-10-2000

Hogesnelheidslijn bij Benthuizen toch over N 209

De provincie Zuid-Holland, de gemeente Rijnwoude en de HSL-organisatie hebben na nader onderzoek besloten de Hogesnelheidslijn (HSL) bij Benthuizen toch te realiseren zoals in het tracébesluit is vastgelegd. Dat wil zeggen dat de provinciale weg niet wordt verlegd en de Hogesnelheidslijn de weg op twee plaatsen zal kruisen.

De aanleiding om het tracé van de HSL op deze plaats nog eens goed onder de loep te nemen heeft alles te maken met de toekomstige inrichting op de weg. Zoals bekend hebben alle wegbeheerders besloten hun wegen duurzaam veilig in te richten. Voor de provinciale weg bij Benthuizen betekent dit, dat in de toekomst de weg uit twee gescheiden rijstroken zal bestaan en dat er ook een aparte rijbaan voor het langzaam verkeer (onder andere het landbouwverkeer) moet worden aangelegd. Hiervoor is breedte nodig en die is op dit moment niet in de HSL-viaducten voorzien. Door de weg naar de oostzijde van de HSL te verleggen zou dit bezwaar kunnen worden opgeheven.

Oostelijk bundeling
Enige jaren geleden, tijdens de voorbereiding van het Tracébesluit, zijn de mogelijkheden voor wat de oostelijke bundeling werd genoemd ook al onderzocht. Uiteindelijk is er om financiële redenen vanaf gezien. Bij alle partijen bleef echter de voorkeur voor bundeling bestaan. In juli besloten de betrokken instanties nogmaals hun uiterste best te doen om de bundeling te realiseren. Dit ondanks het feit, dat de aanleg van het spoor al op het punt van beginnen staat, terwijl de besluitvorming over het om te leggen wegtracé nog zou moeten beginnen. De HSL-projectorganisatie stelde daarbij voor aanpassingen te doen in het huidige ontwerp, waardoor de omlegging later realiseerbaar zou zijn. Vorige maand nog kregen deze inspanningen in de raadscommissie van de gemeente Rijnwoude een positief advies. De uitkomsten van het nader onderzoek bevestigen echter het eerder genomen besluit: het omleggen van de weg gaat te veel geld kosten. De totale projectkosten worden geraamd op maximaal 30 miljoen gulden. Dat geld is niet beschikbaar.

Toch blijft duurzaam veilig voor provincie en gemeente een belangrijk uitgangspunt. Daarom hebben betrokken partijen besloten hun volle aandacht te richten op de vormgeving en de breedte van de geplande viaducten. Dan kan de N 209 daar in de toekomst duurzaam veilig onderdoor. Daarover moet nu op hele korte termijn duidelijkheid komen, want ontwerp werkzaamheden voor de aanleg van de HSL zijn al gestart. Gemeenten, provincie en HSL-organisatie werken daarom heel nauw samen.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie