Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

VIB en WBN kondigen fusie aan

Datum nieuwsfeit: 03-10-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

PE R S B E R I C H T

Utrecht, 3 oktober 2000

VIB en WBN kondigen fusie aan

VIB N.V. ("VIB") en WBN B.V. ("WBN") delen mee dat de verwachting is gewettigd dat er overeenstemming wordt bereikt over een fusie, waarbij VIB circa 22,9 miljoen nieuwe aandelen zal uitgeven aan Stichting pensioenfonds ABP ("ABP"), WBN's enige aandeelhouder. Door de fusie ontstaat een vooraanstaande vastgoedgroep met een primaire focus op winkels en een kwalitatief hoogwaardige vastgoedportefeuille van circa ¤ 2,6 miljard. De combinatie behoort, met een verwachte marktkapitalisatie van circa ¤ 1,7 miljard, tot de top 5 van Europese beursgenoteerde vastgoedbeleggingsmaatschappijen met een focus op retail. Vanwege de omvangrijke portefeuille van reeds door WBN gecommitteerde aankopen van nieuwe en bestaande winkelcentra zal de autonome groei de komende jaren substantieel zijn. De specialistische kennis op winkelgebied gecombineerd met de huidige Europese positie vormt een uitstekende basis voor verdere expansie in Europa. De voorgenomen fusie zal naar verwachting vanaf 2001 een positieve bijdrage leveren aan het directe beleggingsresultaat per aandeel VIB.

Kernpunten transactie

· De samenvoeging van beide kantoren- en winkelportefeuilles leidt direct tot een belangrijke schaalvergroting. De nieuwe combinatie krijgt een leidende positie in Nederland en wordt een grotere, attractievere speler in Europa, met name op het gebied van winkelcentra.
· VIB en WBN krijgen samen de schaal en expertise om
· verder in Europa te expanderen, gezien de Europese positie van VIB en de kennis en managementervaring van WBN op het gebied van winkels
· de internationale winkelketens beter te bedienen op pan-Europese schaal
· hun sterke positie op de Nederlandse vastgoedmarkt te consolideren.
· De nieuwe combinatie zal behoren tot de 5 grootste Europese beursgenoteerde vastgoedbeleggingsmaatschappijen met retail focus, hetgeen een positieve invloed zal hebben op de profilering van de nieuwe combinatie naar beleggers.
· De toegenomen focus op winkels betekent voor VIB een verdere verlaging van het risicoprofiel.
· De ruilverhouding is afgeleid van de intrinsieke waarde van VIB en WBN per 31 december 1999. Transactie
De transactie zal plaatsvinden door middel van een samenvoeging van de winkel- en kantorenportefeuilles in VIB. VIB zal 22,9 miljoen nieuwe aandelen uitgeven aan ABP. Het aantal nieuw uit te geven aandelen VIB is afgeleid van de intrinsieke waarde van VIB en WBN per 31 december 1999. Voorts hebben ABP en VIB afspraken gemaakt over de herfinanciering van de te verkopen woningportefeuille van WBN en over de verdeling van de te realiseren boekwinsten. Onderdeel van de herfinanciering is een renteloze lening van ¤ 90 miljoen aan VIB. De lening kan naar keuze van VIB ultimo 2002 worden afgelost in contanten of in aandelen VIB tegen de dan geldende koers. Eveneens heeft VIB de optie om deze lening met een jaar te verlengen. Gedurende dat jaar zal de lening rentedragend zijn.

ABP houdt direct na de transactie een totaal belang van 39% in de nieuwe combinatie, inclusief een reeds bestaand belang van 3 % (na verwatering). ABP heeft aangegeven dit belang in de loop der jaren terug te willen brengen tot onder de 25 %, bij voorkeur door verwatering van haar belang bij verdere groei van de nieuwe combinatie. ABP zal de eerstvolgende drie jaar geen aandelen VIB vervreemden die als gevolg van de transactie worden verkregen.

VIB en WBN gecombineerd
De vastgoedportefeuille heeft een omvang van circa ¤ 2,6 miljard per 30 juni 2000. De portefeuille is voor 71% belegd in Nederlands vastgoed, 18% in Frankrijk, 5% in Spanje, 1% in Duitsland en 5% in de Verenigde Staten. De sectorale verdeling is: Winkels 52%, Kantoren 36%, Bedrijfsruimten 6% en Woningen 6%. Op 30 juni 2000 was de pro forma solvabiliteit van de combinatie 62 %. De status van fiscale beleggingsinstelling zal worden gehandhaafd.

Strategie
De nieuwe combinatie heeft zich ten doel gesteld om verder door te groeien in Europa. Het streven is dat op termijn 50 % van de totale portefeuille buiten Nederland belegd is. Hierbij zal de groei primair op winkels gericht zijn, gezien de synergie voordelen die op Europese schaal te behalen zijn. VIB en WBN willen hun specifieke gecombineerde expertise aanwenden op het terrein van acquisitie, dispositie, centermanagement, verhuur en marketing om verdere toegevoegde waarde te leveren aan huurders en consumenten en om in te spelen op de nieuwe ontwikkelingen in de markt. Daar waar dit uit oogpunt van rendement, schaal, organisatie of marktpositie wenselijk is, wordt ook in kantoren en bedrijfsruimten belegd. Uitgangspunt blijft dat verdere acquisities een positieve bijdrage moeten leveren aan de groei van het directe beleggingsresultaat per aandeel. De nieuwe combinatie streeft ernaar om het gehele directe beleggingsresultaat uit te keren als dividend. De portefeuille in de Verenigde Staten en de Nederlandse woningportefeuille zullen volledig afgebouwd worden.Voor het winkelcentrum Hoog Catharijne zal een partner worden gezocht.

Organisatie en Management
Na de totstandkoming van de fusie zal de directie van de nieuwe combinatie bestaan uit de heren Th. W. Wernink (Voorzitter), P.A.R.J. Vismans (Operationeel Directeur) en J. Visscher (Financieel Directeur). De beoogde Raad van Commissarissen zal bestaan uit G.J. Swalef (Voorzitter), J.D. Bax (Vice-voorzitter), W. Borgdorff, N. Kroes, G. ter Veer, B. Vos en G. Wieringa. De nieuwe combinatie zal opereren onder een nieuwe naam die op korte termijn bekend gemaakt zal worden. De fusie zal geen nadelige consequenties hebben voor de werkgelegenheid. Vooruitzichten
Op basis van de huidige vooruitzichten zal het directe beleggingsresultaat per aandeel van VIB in het boekjaar 2000 in lijn zijn met de eerder aangekondigde winstverwachting van ongeveer ¤ 2,15. Naar verwachting zal de transactie vanaf 2001 een positieve invloed hebben op het directe beleggingsresultaat per aandeel.

Volgende stappen
De fusiecommissie van de SER en de betrokken vakorganisaties zijn op de hoogte gesteld, alsmede de AEX en De Nederlandsche Bank. De fusie zal bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit worden aangemeld. De ondernemingsraad van WBN is ingelicht en wordt om advies gevraagd.

Na vervulling van een aantal voorwaarden, waaronder een bevredigende uitkomst van een due diligence onderzoek bij zowel VIB als WBN en het verkrijgen van de bevestiging van de belastingdienst dat de fusie zonder belastingheffing kan plaatsvinden, is VIB voornemens voor het einde van 2000 een buitengewone aandeelhoudersvergadering te houden. Hierin zal de aandeelhouders gevraagd worden in te stemmen met de voorgenomen fusie, waarna de transactie voor het einde van het jaar zal worden geëffectueerd.

Adviseurs
Kempen & Co treedt op als financieel adviseur van VIB; Morgan Stanley Dean Witter treedt op als financieel adviseur van ABP.

Voor meer informatie:
Th. W. Wernink, Voorzitter Directie VIB telefoonnummer: 030 282 93 71 P.A.R.J. Vismans, Algemeen Directeur WBN telefoonnummer: 030 234 64 21

www.vib.nl www.wbn.nl

Er zal vandaag om 11.30 uur een persconferentie worden gehouden in Le Meridien Apollo, Apollolaan 2, in Amsterdam

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie