Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

VU vraagt beter taalonderricht en géén Engelstalig onderwijs

Datum nieuwsfeit: 03-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Volksunie

VU vraagt meer en beter taalonderricht: géén Engelstalig onderwijs (03/10/00)

De VU reageert verontwaardigd op de uitspraken van rector Willems ter gelegenheid van de opening van het Gentse academiejaar. Terecht stelt de rector dat universitair geschoolden in hun werkomgeving Engels nodig hebben. De verengelsing van het universitair onderwijs is echter een volstrekt contraproductieve oplossing, zowel voor het onderwijs zelf, als voor de Vlaamse samenleving. De universiteiten dienen daarentegen te voorzien in een uitgebreider en beter taalonderricht.

Zelf stelde de rector reeds in zijn toespraak dat een andere taal niet de indruk van een betere kwaliteit of modernere inhoud zou geven. De Engelstalige cursussen zouden louter worden ingevoerd om de studenten een betere kennis van het Engels bij te brengen. Volgens de VU zal het gebruik van het Engels als onderwijstaal ten koste van de kwaliteit van het onderwijs zal gaan. Het is immers onmogelijk om in een vreemde taal al de finesses en details van een complex wetenschappelijk discours volledig te begrijpen. Er is dan ook sprake van een dubbel kwaliteitsverlies: een Vlaamse docent boet aan kwaliteit in omdat de leerstof in het Engels moet worden uitgelegd, de Vlaamse student verliest info bij de verwerking van de anderstalige stof.

De universiteitsstudenten hebben het volgens de VU nu al moeilijk genoeg om de overvloed aan wetenschappelijke informatie te verwerken. Een uitbreiding van het aanbod aan taalcursussen en de benodigde middelen (bvb. voor taallaboratoria) biedt volgens de VU meer soelaas. Pas enkele jaren geleden verplichtte de Gentse universiteit trouwens het taalonderricht in de kandidaturen.

Door een invoering van het Engels als onderwijstaal brengt het Vlaams universitair onderwijs zichzelf een handicap toe. Vlaanderen dreigt zo een achterstand op te lopen t.o.v. de buitenlandse wetenschappelijke wereld. Daarnaast creëert men een universitaire elite die, door een afwijkend taalgebruik, veraf staat van de bevolking. Engelstalig onderwijs zal Engelstalige cursussen en dito wetenschappelijk onderzoek met zich mee brengen, waardoor een hele bevolkingsgroep reeds bij voorbaat wordt uitgesloten van wetenschappelijke informatie.

In de zestiende eeuw maakte de wiskundige Simon Stevin de toenmalige wetenschappelijke litteratuur toegankelijk voor de (geletterde) bevolking door een vernederlandsing van de Latijnse teksten. Onder zijn invloed kwamen de eerste Nederlandstalige wetenschappelijke leergangen tot stand. Moeten wij tegen het jaar 2050 hopen op een verrijzenis?

Auteur:
VU Nationaal
Geert Bourgeois, Algemeen voorzitter VU

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts, woordvoerder VU
Telefoon: 02/219.49.30
Fax: 02/217.35.10
E-post: (ben.weyts@vu.be)
Url: www.vu.be

Terug

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie