Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vragen ziektekostenv erzekeringsstelsel en Europese regels

Datum nieuwsfeit: 03-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

Onverenigbaarheid ziektekostenverzekeringsstelsel met Europese regels (031000)

Den Haag, 3 oktober 2000


1. Kunt u het bericht bevestigen dat het huidige stelsel (.) onverenigbaar is met de Europese regels1)


2. Kunt u tevens bevestigen dat u tot die overtuiging bent gekomen na advies te hebben ingewonnen bij juristen? Bent u bereid de Kamer per ommegaande dit advies te overleggen?


3. Herinnert u zich dat u in een persbericht van uw ministerie van 18 september 1998 heeft laten weten dat de arresten Kohll en Decker () weinig gevolgen hebben voor de Nederlandse sociale ziektekostenverzekeringen, Ziekenfondswet en Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten?


4. Kunt u zich tevens herinneren dat u bij brief van 29 september 1998 aan deze Kamer heeft laten weten dat u heeft vastgesteld dat het Nederlandse stelsel van (sociale) ziektekostenverzekeringen in wezen verenigbaar lijkt met het oordeel van het Hof in de arresten Kohll en Decker?


5. Moet uw mededeling aan de Kamer bij brief van 30 augustus 1999 dat aanpassing van de nationale wetgeving in het algemeen (vooralsnog) niet wordt overwogen, in ieder geval niet alleen op basis van de betreffende uitspraken van het EhvJ, gezien worden als een bevestiging van de uw berichten in september 1998? 2)


6. Is u bekend dat deze Kamer in een ambtelijke briefing d.d. 16 februari 2000, verzorgd door medewerkers van uw ministerie, te verstaan is gegeven dat de Nederlandse regering meent dat het naturastelsel Europeesrechtelijk houdbaar is?


7. Zijn uw oordelen over de houdbaarheid van het Nederlandse ziektekostenverzekeringsstelsel, zoals in de voorgaande vragen bedoeld, mede tot stand gekomen op grond van adviezen van juristen?


8. Moet uw standpunt, zoals u dat vanaf 1998 in de richting van de Kamer heeft gecommuniceerd, achteraf als onjuist c.q. achterhaald worden beschouwd?


9. Kunt u een toelichting geven op uw kennelijke stelling dat ook particuliere verzekeraars in strijd handelen met Europese regels? 1)


10. Welke nieuwe feiten hebben zich in uw visie exact voorgedaan die u kennelijk nu dwingen tot een andere stellingname?


11. Is een basisstelsel voor ziektekosten onvermijdelijk in dat licht gezien en betreft het hier een kabinetsstandpunt? 1)


12. Wanneer zult u de Kamer over uw kennelijk gewijzigde inzichten en stellingname informeren?


1,/font>) de Volkskrant, 30 september 2000

2) TK 1998-1999, 26200 XVI, nr. 84

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie