Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verkeersmaatregelen rond Leidens Ontzet

Datum nieuwsfeit: 03-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Leiden
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Leiden

Rond Leidens Ontzet

BESTUURSDIENST - Rond 3 oktober staat Leiden traditiegetrouw weer 'op zijn kop'. Om de festiviteiten in goede banen te leiden, zal de gemeente vanaf donderdag 28 september verschillende maatregelen nemen. Zo zijn delen van de stad geheel of gedeeltelijk afgesloten, rijdt het openbaar vervoer op aangepaste routes en tijden en zijn horecagelegenheden en winkels langer open. Vanaf donderdag 5 oktober 12.00 uur is alles weer normaal. Een overzicht van de maatregelen die rond Leidens Ontzet zijn genomen, treft u hieronder aan.

Verkeersmaatregelen en afsluitingen 28 september tot en met 5 oktober

Het kermisterrein: parkeerterrein Molen De Valk, Molenwerf, terrein Lammermarkt (tussen de Valkbrug, de Nieuwe Mare en de Nieuwe Beestenmarkt), Schuttersveld (tussen het Stationsplein en de Valkbrug), het terrein tussen het Schuttersveld, de Anthony Fokkerweg en de Marislaan, Beestenmarkt en Nieuwe Beestenmarkt, Rijnsburgersingel (tussen de Stationsweg en het Schuttersveld), Stationsplein en Stationsweg;

De feestelijke warenmarkt: Blauwpoortsbrug, Turfmarkt, Oude Singel, Lange Mare, Nieuwe Mare, Tweede Binnenvestgracht, Rijnsburgerbrug, Stationsweg en Steenstraat. Op 3 oktober tevens de Prinsessekade.

donderdag 28 september vanaf 09.00 uur:

- Molenwerf (geheel), het parkeerterrein rondom de molen en het fietspad achter de molen (verboden te parkeren vanaf 06.00 uur op 28 september); de Lammermarkt, zowel de rijbaan als het parkeerterrein, het plein van de Beestenmarkt.
Ter afsluiting worden hekken geplaatst op de Valkbrug aan de zijde van de Rijnsburgersingel, op het kruispunt Lammermarkt/Nieuwe Beestenmarkt en op het kruispunt Lammermarkt/Nieuwe Mare;

vrijdag 29 september vanaf 09.00 uur:

- Schuttersveld (gelegen tussen het Stationsplein en de Valkbrug), parkeerterrein gelegen ter zijde van de Anthonie Fokkerweg ter hoogte van de Aloëlaan (verboden te parkeren vanaf 06.00 uur op 29 september. Parkeergarage A. Fokkerweg is wel bereikbaar.)
Ter afsluiting worden hekken geplaatst op het kruispunt Schuttersveld/Stationsplein, op de Anthony Fokkerweg t.h.v. Aloëlaan, Rijnsburgersingel t.h.v. Stationsweg en t.h.v. de Maredijk, en bij de ingang van het parkeerterrein A. Fokkerweg;


- het parkeerterrein gelegen tussen het Schuttersveld, de A. Fokkerweg en de Marislaan (verboden te parkeren vanaf 06.00 uur op 29 september). Er worden hekken geplaatst bij de ingang van het parkeerterrein;


- Beestenmarkt en Nieuwe Beestenmarkt en de Steenstraat (rijbaan). De Turfmarktbrug aan de zijde van de Oude Vest wordt geheel met dranghekken afgesloten. Doorgaand verkeer Nieuwe Beestenmarkt gestremd.

zaterdag 30 september vanaf 09.00 uur:

- Rijnsburgersingel (gelegen tussen de Stationsweg en het Schuttersveld) aan de zijde van de Stationsweg is dan al afgesloten door middel van hekken;


- Stationsplein (de zijde tegenover SVB-bank gelegen tussen het Schuttersveld en de Stationsweg) in verband met de veiligheid van het publiek op de kermis;

maandag 2 en dinsdag 3 oktober vanaf 08.00 tot 24.00 uur:
- Stationsweg (gelegen tussen het Stationsplein en de Rijnsburgersingel) in verband met marktkramen;


- Blauwpoortsbrug, Turfmarkt, Oude Singel, Lange Mare, Nieuwe Mare, Tweede Binnenvestgracht, Rijnsburgerbrug, Stationsweg, Steenstraat en op 3 oktober de Prinsessekade;

maandag 2 oktober van 17.00 tot 22.00 uur:

- in verband met de taptoe: Kaasmarktterrein en route: Pelikaanstraat, Haarlemmerstraat, Prinsessekade, Bostelbrug, Kort Rapenburg, Breestraat, Hogewoerdsbrug, Steenschuur (oostzijde), Van der Werfpark, Doezastraat, Jan van Houtkade, Geregracht (Jan van Houtmonument).

dinsdag 3 oktober:
09.00-17.00 uur: in verband met diverse festiviteiten wordt de Breestraat afgesloten voor alle verkeer;
10.00-12.30 uur: in verband met wielerwedstrijden tussen (route Rapenburg tussen brug Doezastraat en Noordeinde/Kort Rapenburg) wordt het gehele Rapenburg afgesloten. Bewoners wordt vriendelijk verzocht hun auto's elders te parkeren.
11.00-17.00 uur: in verband met de grote optocht zijn er afzettingen en afsluitingen. De optocht wordt Burggravenlaan opgesteld. De Burggravenlaan behoort overigens niet tot de route. Route: Hoge Rijndijk, Utrechtsebrug, Plantagelaan, Levendaal, Korevaarstraat, Hogewoerdsbrug, Breestraat, Noordeinde, Noordeindeplein, Witte Singel, Zoeterwoudsesingel, De Laat de Kanterstraat. Ontbinding optocht: Burggravenlaan;
De wijken Groenhoven en Vreewijk zullen tijdens het passeren van de grote optocht langs de Witte Singel niet voor het verkeer bereikbaar zijn. Brandweer en ambulancediensten hebben altijd vrije doorgang naar de wijken.

Informatie verkeerszaken: Stafbureau Verkeerstechniek Politie Leiden/Voorschoten (071-5258730/5258731).

Auto thuis
In verband met de drukte tijdens de feesten in de binnenstad, raadt de politie bezoekers van het centrum dringend aan hun auto thuis te laten. Als gevolg van de vele omleidingen en afsluitingen is het centrum van de stad niet of zeer moeilijk bereikbaar. Bezoekers die toch met de auto naar de stad komen wordt dringend geadviseerd hun auto op maandag 2 en dinsdag 3 oktober buiten de singels te parkeren. Een groot aantal parkeerplaatsen en parkeerterreinen in de binnenstad is afgesloten. Met name de Garenmarkt en Kaasmarkt worden voor festiviteiten gebruikt. De parkeerterreinen Molen de Valk en Lammermarkt zijn in gebruik als kermisterrein.

(Brom)fietsen
Het is niet toegestaan (brom)fietsen mee te nemen op het terrein van de kermis en de feestelijke warenmarkt. Op het kermisterrein worden de fietsenrekken verwijderd in verband met het plaatsen van de kermisattracties. De gemeente plaatst van tevoren borden bij de fietsenrekken. De rekken worden weer teruggeplaatst vanaf 5 oktober. Bezoekers kunnen hun (brom)fiets stallen in de rijwielstallingen bij het station en aan de Aalmarkt. Openingstijden fietsenstalling station LUMC-zijde: 2 en 3 oktober 06.00 - 01.30 uur 's nachts. Openingstijden centrumzijde (Stationsplein): 2 en 3 oktober 06.00 - 21.00 uur. De openingstijden van de fietsenstalling aan de Aalmarkt zijn: 2 oktober 08.00 - 19.00 uur en 3 oktober 06.30 - 18.00 uur. De fietsenstallingen aan de Kapelstraat en aan de Lange Mare zijn deze dagen gesloten.

Openbaar vervoer tijdens de Drie oktoberfeesten Ook het openbaar vervoer wordt omgeleid. Busroutes van diverse lijnen wijzigen vanaf 27 september tot en met 5 oktober 20.00 uur. Vanaf vrijdag 6 oktober rijden de bussen weer de normale routes. Een compleet overzicht vindt u in de Stadskrant van volgende week.

Inlichtingen openbaar vervoer: OV Reisinformatie (0900-9292).

Ontheffingen en vrijstellingen

Ontheffing Drank- en Horecawet
De verkoop van zwak-alcoholische dranken op maandag 2 en dinsdag 3 oktober a.s. is toegestaan voor houders van consumptietentjes die met toestemming van het College van Burgemeester en Wethouders in de gemeente een standplaats hebben, dan wel over een ontheffing ex artikel 38 Drank- en Horecawet beschikken.
Bij voorkeur dient bier getapt te worden met een buitentapinstallatie. Het gebruik van plastic glazen wordt dringend aangeraden. Tijdens de taptoe en de optocht mag langs de route geen drank op de openbare weg worden verstrekt.
De sluitingstijden voor deze consumptietenten en voor hen die beschikken over een ontheffing ex artikel 38 Drank- en Horecawet is als volgt vastgesteld:

- in de nacht van 2 op 3 oktober: sluitingsuur 00.30 uur;
- in de nacht van 3 op 4 oktober: sluitingsuur 24.00 uur; Informatie: afdeling Bijzondere Wetten Politie (071-5258672).

Ontheffing sluitingsuur horecabedrijven
De burgemeester heeft besloten een algehele ontheffing te verlenen voor het sluitingsuur aan horecabedrijven die een vergunning hebben op grond van artikel 3, eerste lid onder a of c van de Drank- en Horecawet. Voor al deze bedrijven geldt in de nacht van 2 op 3 oktober en in de nacht van 3 op 4 oktober aanstaande dat er na 03.00 uur geen bezoekers meer in de horeca-inrichting mogen worden toegelaten. Horecazaken die een verlof hebben op grond van artikel 15, eerste lid van de Drank- en Horecaverordening van de gemeente Leiden (broodjeszaken, snackbars, shoarmazaken en dergelijke) hebben geen sluitingstijd. Voor hen is een algemene ontheffing van het sluitingsuur derhalve niet van betekenis.
De ontheffing van de sluitingstijden geldt niet voor verlofzaken (koffieshops) waar gedoogd wordt dat er softdrugs verhandeld worden. De openingstijd van deze inrichtingen is van 16.00 tot 22.00 uur. De ontheffing van het sluitingsuur geldt uiteraard ook niet voor zaken die getroffen zijn met een bestuurlijke maatregel. Informatie: afdeling Bijzondere Wetten van de Politie (071-5258672).

Ontheffing sluitingstijd terrassen
Een algehele ontheffing is verleend van het sluitingsuur voor terrassen. Zij mogen in de nacht van 2 op 3 oktober open zijn tot 01.30 uur en in de nacht van 3 op 4 oktober tot 01.00 uur. Informatie: afdeling Bijzondere Wetten van de Politie (071-5258672)

Algehele ontheffing geluidhinderverordening
Een algehele ontheffing van artikel 14 van de Geluidhinderverordening wordt verleend voor het maken van muziek buiten voor het gehele gebied van de gemeente op:

- maandag 2 oktober van 14.00 tot uiterlijk 01.30 uur;
- dinsdag 3 oktober van 09.00 tot uiterlijk 01.00 uur; Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

- het is verboden om op 2 en 3 oktober muziek in de open lucht en/of in tenten te maken of ten gehore te brengen ten tijde van het langstrekken van de taptoe en de optocht, alsmede op locaties waar door de 3 October Vereeniging georganiseerde evenementen plaatsvinden; dit verbod geldt niet voor de officieel aan de taptoe en optocht deelnemende (muziek)groepen;

- alle aanwijzingen en/of bevelen van ambtenaren van de sector Milieu van de gemeente en de Politie, bijvoorbeeld gegeven ter voorkoming van geluidsoverlast of in het belang van de openbare orde, de veiligheid of het verkeer, dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd;
- bij niet naleving van de voorwaarden of de gestelde begin- en eindtijden, kan de overtreder geheel of gedeeltelijk van een of meer ontheffingen of vergunningen worden uitgesloten. Informatie: Sector Milieu (071-5167514).

Ontheffing winkelsluitingstijd
Op maandag 2 en dinsdag 3 oktober mogen winkels geopend zijn tussen 06.00 uur en 22.00 uur. Informatie: Economische Zaken (071-5167122).

Feestelijke warenmarkt
Vrijstelling is verleend aan de deelnemers van de feestelijke warenmarkt op maandag 2 oktober 14.00-24.00 uur en dinsdag 3 oktober 09.00-24.00 uur.
Informatie: afdeling Warenmarkten (071-5167130).

Opstallen
De gemeente gedoogt vanaf 1 oktober het plaatsen van opstallen van beperkte omvang op de openbare weg of op particuliere terreinen. De bouwwerken moeten wel voldoen aan de eisen van 'Openbare Veiligheid, Verkeersveiligheid, Brandveiligheid en Constructieve Veiligheid'. De volgende punten moeten in acht worden genomen:

- zorg dat buitenverlichting of gebruik van elektriciteit buiten voldoet aan de Modelaansluitvoorwaarden voor elektrische energie;
- het ophangen van buitenverlichting in bomen op of aan de openbare weg is verboden, eveneens mogen geen schoortouwen, zeilen etcetera aan verkeersborden, lantaarnpalen, brugleuningen worden vastgemaakt;
- overspanningen door middel van zeilen boven straten zijn in beperkte mate mogelijk, mits goed bevestigd met een minimale hoogte van vier meter boven de weg;

- de verkeersveiligheid en de vrije doorgang voor Brandweer en ambulance (EHD);

- bij de noodzakelijke verankeringen voor het afschoren van tijdelijke bouwwerken (tenten en dergelijke) moet men rekening houden met kabels en leidingen. Van tevoren moet men overleg hierover hebben met de betrokken diensten;

- eventuele schade aan gemeentelijke eigendommen en aan kabels en leidingen in de grond is voor rekening van de opdrachtgevers;
- de opstallen mogen qua omvang en locatie geen onevenredige hinder en gevaar opleveren voor passerend publiek;

- de tijdelijke overkappingen van horecagelegenheden mogen voorzien zijn van maximaal twee afgesloten wanden, inclusief de gevel(s) waartegen het tijdelijke bouwwerk is bevestigd;
- de taptoe, optocht en wielerwedstrijd mogen niet worden gehinderd door welk tijdelijk bouwwerk dan ook. Op de route van de taptoe en de optocht mogen geen of alleen hele kleine tijdelijke bouwwerken staan.

Een inspectieteam van de gemeente keurt vanaf 2 oktober de opstallen. Alle aanwijzingen van deze inspecteurs moeten direct en stipt worden opgevolgd. Gebeurt dit niet dan kan de gemeente op grond van artikel 6 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en met toepassing van artikel 125 van de gemeentewet Bestuursdwang toepassen en de onveilige bouwwerken verwijderen. De bouwwerken moeten uiterlijk op vrijdag 6 oktober verwijderd zijn.
Informatie: Afdeling Bouw- en Woningtoezicht
(071-5165768/5165763/5165765).

Gemeentelijke diensten en instellingen

In verband met de viering van Leidens Ontzet op dinsdag 3 oktober gelden er enkele wijzigingen voor een aantal gemeentelijke instellingen en diensten voor 2 en 3 oktober. Nadere bijzonderheden treft u hieronder per dienstonderdeel aan.

Burgerlijke stand
Uitsluitend voor het doen van aangiften van geboorte en overlijden is het bureau burgerlijke stand op 2 en 3 oktober geopend van 09.00-10.30 uur.

Bruggen en havens
Op dinsdag 3 oktober zullen alleen de Schrijvers- en de Sumatrabrug (Oude Rijn) en Stevens- en de Haagse Schouwbrug (Rijn naar Katwijk) als normaal worden bediend tussen 06.00 en 21.00 uur. De overige gemeentelijke bruggen worden deze dag niet bediend. De Blauwpoortsbrug zal in verband met de feestelijke warenmarkt ook op maandag 2 oktober niet worden bediend.
Het Bureau Havenbeheer is gedurende de bedieningstijden telefonisch bereikbaar op 071-5219675; buiten deze uren in noodgevallen via 06-54324059 of via de meldkamer van de Leidse Brandweer op nummer 071-5212121.

Stedelijk Museum De Lakenhal
Op maandag 2 oktober is het Stedelijk Museum De Lakenhal gesloten maar op dinsdag 3 oktober is het gratis toegankelijk van 10.00-12.00 uur.

Molenmuseum De Valk
Op 2 en 3 oktober is het Molenmuseum De Valk gesloten.

Openbare Bibliotheek
2 oktober is de bieb open van 13.00-17.00 uur en 's avonds gesloten. Op dinsdag 3 oktober zijn alle vestigingen van de Openbare Bibliotheek gesloten.

Evenementenklachtenlijn
Klachten? Bel de Evenementenklachtenlijn is: 071-5661600.

De intocht van de Geuzen in Leiden 3 oktober 1574. Leidenaren zijn hun weldoeners van toen nog steeds niet vergeten, en zetten daarom traditiegetrouw de stad 'op zijn kop'. Illustratie: Gemeentearchief Leiden.

De afsluiting van de feestelijkheden rond 3 oktober is een groots vuurwerk. Dit jaar is het op dinsdag 3 oktober om 23.30 te zien vanaf de Zijlpoort en de Zijlsingel. Foto: Wim van Noort.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...