Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeente Delfzijl zoekt locatie voor begraafpark

Datum nieuwsfeit: 03-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Delfzijl

VOORSTEL

03-10-2000

Zoektocht naar locatie voor begraafpark gaat door

De gemeente Delfzijl is op zoek naar een goede locatie voor een nieuw algemeen begraafpark. Het bepalen van de juiste locatie moet zor gvuldig
gebeuren en allereerst is dan ook gekeken naar de uitgangspunten waaraan een ni euwe
begraafplaats moet voldoen. Inmiddels heeft het college van burgemeester en wet houder
besloten wat de uitgangspunten zijn. Er zal een begraafpark worden aangelegd in de plaats
Delfzijl met een multifunctie. Naast een plek om geliefden te begraven wordt he t ook een
wandelgebied en biedt het ruimte aan flora en fauna. Het park is blijvend en wo rdt een
groen monument.

De manier waarop met de dood wordt omgegaan is de laatste jaren sterk veranderd. In het nieuwe begraafpark wordt hiermee rekening gehoude n. Er wordt
een scala aan mogelijkheden geboden waaruit het individu een keuze kan maken pa ssend bij
zijn of haar wensen en behoeften. Gedacht wordt aan verschillende soorten grafv elden, een
kinderveld, urnentuin, urnenmuur en een strooiveld. Verder voorziet het in de b ehoeften
van verschillende religieuze stromingen, zoals de Islamitische.

Inzet is bovendien dat het begraafpark
`eeuwigdurend' gebruikt kan worden. Hiermee wordt bedoeld dat het park zo ingericht wordt dat op zeker moment de grafvelden weer geruimd kunnen worden, z odat
hetzelfde terrein opnieuw gebruikt kan worden voor begraven. Dit betekent met n ame dat het
gebruik van de algemene graven zonder uitsluitend recht, in de dagelijkse omgan g vaak
huurgraf genoemd, zoveel mogelijk gestimuleerd wordt. Daarnaast is gekozen voor een
bedrijfsmatige invalshoek. Dit betekent dat de exploitatie van het park 100% ko stendekkend
moet zijn.

Aan de hand van bovenstaande uitgangspunten en andere criteria zoals bijvoorbeeld beschikbare hoeveelheid grond en bereikbaarheid wor dt op dit
moment het aantal mogelijke locaties geïnventariseerd. Deze zullen op 17-10-200 0 aan het
college worden voorgelegd. Naar verwachting zal de raad nog dit jaar een princi pebesluit
nemen over de meest geschikte locatie. Vervolgens zal er een voorlichtingsavond worden
georganiseerd voor alle belanghebbenden. Voor de aanleg van een begraafpark is een
wijziging van een bestemmingsplan nodig. Hieraan zal een inspraakronde gekoppel d worden.
Als alles volgens planning verloopt zal dan het ontwerp worden gemaakt zodat in 2004
begonnen kan worden met de daadwerkelijke aanleg van het begraafpark.

Nadere inlichtingen over dit bericht verstrekt mevrouw A. Imminga,telefoon 0596- 639964.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie