Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Volksunie boos over reactie regering op Solana-beperking

Datum nieuwsfeit: 03-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Volksunie

Openbaarheid van bestuur hoeft niet echt voor deze regering (03/10/00)

Enige tijd terug trok de VU aan de alarmbel, waar bleek dat België geen bezwaar maakte bij plannen van de EG om de openbaarheid van haar stukken te beperken als ze over militaire aangelegenheden of crisismanagement handelen. Landen als Nederland, Zweden en Finland verzetten zich tegen de zgn. Solana-beperking; Nederland stapte zelfs tegen de beperking van de openbaarheid naar de Europese rechter, daar dit land er geen vrede mee kon nemen dat de loutere stempel secret zou volstaan om het document aan elk inzagerecht te onttrekken.

België zweeg, ondanks het feit dat het nog maar enkele jaren geleden met veel gedruis het beginsel van de openbaarheid van bestuur in de grondwet inschreef, ondanks ook het feit dat haar minister van buitenlandse zaken zich graag in Europa opwerpt als kampioen van de mensenrechten elders zo blijkt.

Dat deze regering, die toch steeds weer haar geloof in een goed, efficiënt, burgervriendelijk en toegankelijk bestuur belijdt, in werkelijkheid niet zo veel gelegen is aan de burger en zijn grondrechten, blijkt thans weerom. We hebben dan wel een grondwetsartikel dat aan alle burgers openbaarheid van bestuur waarborgt, we hebben dan wel een Wet van 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur maar het orgaan dat de burger moet helpen als een administratie wederrechtelijk weigert inzage te verlenen in een document dat het onder zich heeft, heeft opgehouden te functioneren sinds 1 juli 2000. Op die datum diende immers de Commissie voor de Toegang tot Bestuursdocumenten opnieuw samengesteld te worden. Deze snelle en efficiënte regering liet zulks na. Ze volgt daarin het voorbeeld van de vorige regering, die ook al de leden van de Commissie benoemde voor een mandaat van drie jaren, waarvan twee retroactief! Deze werkwijze heeft het voordeel dat burgers het nog wat moeilijker wordt gemaakt om hun grondwettelijk recht effectief uit te oefenen.

Overigens ook de parlementairen die nog steeds over geen andere toegang tot bestuursdocumenten beschikken dan deze die aan elke burger wordt verleend op grond van de wet openbaarheid van bestuur, zijn de dupe van onze voorbeeldige bestuurders. Van kamerleden en senatoren wordt dan wel verwacht dat ze de uitvoerende macht in de gaten houden, maar voor vragen en interpellaties moet wel van midden juli tot midden oktober gewacht worden, en wat de toegang tot de bestuursdocumenten betreft, wel vanaf 1 juli 2000, is het daar dus ook maar afwachten of het bestuur al dan niet inzage wil verlenen.

Voor wie zijn parlementair mandaat ernstig neemt, en alvast ernstiger dan foldertjes uitdelen op markten of pensenkermissen aflopen, is deze situatie onduldbaar.

We eisen dan ook:

1. de onmiddellijke wedersamenstelling van de Commissie voor de toegang tot de bestuursdocumenten;

2. de herziening van de Wet betreffende de openbaarheid van bestuur om deze wet meer tanden te geven ten overstaan van de overheid;
3. de goedkeuring van het wetsvoorstel Bourgeois/Brepoels betreffende de mededelingsplicht van de regering;

4. het instellen door België van een procedure voor het Hof van Justitie tegen de Solana-beperking van de openbaarheid van Europese documenten.

Auteur:
Kamerfractie
Danny Pieters, volksvertegenwoordiger

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts, woordvoerder VU
Telefoon: 02/219.49.30
Fax: 02/217.35.10
E-post: (ben.weyts@vu.be)
Url: www.vu.be

Terug

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie