Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Discussie met bewoners Tilburg over stedenbouwkundige visies

Datum nieuwsfeit: 03-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Tilburg
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Tilburg

03-10-2000

Herstructurering Uitvindersbuurt en Zeeheldenbuurt West en Midden

Discussie met bewoners over stedenbouwkundige visies

Het college van burgemeester en wethouders heeft twee stedenbouwkundige visies voor de herstructurering van een deel van de Uitvindersbuurt en de Zeeheldenbuurt Midden en West vrijgegeven voor inspraak. In de stedenbouwkundige visies van het bureau Architecten Werkgroep Tilburg worden voorstellen gedaan voor sloop, renovatie en herinrichting van de openbare ruimte. De stedenbouwkundige visies worden door middel van een tentoonstelling en twee avonden aan de buurtbewoners ter discussie voorgelegd. De gemeente zet hiermee het open planproces uit de fases van het wijkontwikkelingsplan door. Na de discussie met de buurtbewoners wordt de stedenbouwkundige plattegrond definitief gemaakt en kan gestart worden met de fasering en uitwerking. De herstructurering van een deel van de Uitvindersbuurt en de Zeeheldenbuurt Midden en West is één van de maatregelen uit het wijkontwikkelingsplan Trouwlaan/Uitvindersbuurt.

Schetsplannen
De Architecten Werkgroep Tilburg heeft twee varianten gemaakt voor een nieuwe plattegrond voor de Uitvindersbuurt en Zeeheldenbuurt Midden en West (stedenbouwkundige visies). Het gaat daarbij niet om uitgewerkte plannen, maar om voorstellen voor het gebruik van de ruimte in de wijk. Het zijn daarbij dus ook voorstellen voor sloop en nieuwbouw. De Architecten Werkgroep Tilburg hanteert de zogeheten pincetmethode, waarbij een beperkt aantal maatregelen voor een grote impact zorgt. Er wordt dus duidelijk niet gekozen voor een totale herstructurering. In de bijlage worden beide stedenbouwkundige visies (inclusief plattegrond) toegelicht.

De keuze voor de Architecten Werkgroep Tilburg werd in juni gemaakt. De gemeente had in eerste instantie drie bureau's gevraagd een stedenbouwkundige visie te geven op het herstructureringsgebied. Richting gevend daarbij was de visie, die geformuleerd is in het wijkontwikkelingsplan Trouwlaan/ Uitvindersbuurt. Na de presentatie van de plannen, vielen twee bureau's af, omdat ze afweken van deze visie. De Architecten Werkgroep Tilburg kreeg vervolgens de opdracht om een variant te maken op hun stedenbouwkundige visie. Op basis van deze varianten doet TIWOS voorstellen voor onderhoud, grootonderhoud, renovatie en sloop - nieuwbouw van haar bezit.
Aan de hand van de stedenbouwkundige visies en de voorstellen van TIWOS kan nu met de bewoners worden gesproken.

Inspraak
De schetsplannen van de Architecten Werkgroep, maar ook die van de twee afgevallen bureau's, worden met behulp van een tentoonstelling in buurthuis Trouwlaan aan de buurtbewoners gepresenteerd. Op 16 oktober opent wethouder van Gurp deze tentoonstelling. Gedurende twee weken kunnen geïnteresseerden de stedenbouwkundige visies bekijken en beoordelen middels een enquête. Daarnaast worden er begin november twee vragenavonden georganiseerd - één voor de Uitvindersbuurt en één voor de Zeeheldenbuurt - waarop bewoners vragen kunnen stellen aan de wethouder, de architect en TIWOS. De resultaten van de inspraak worden meegenomen in de besluitvorming over de vraag welk plan of delen van plannen definitief ten uitvoer worden gebracht. Daarbij speelt uiteraard ook visie van de betrokken organisaties en instanties een belangrijke rol.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie