Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda Tweede Kamer 4 oktober 2000

Datum nieuwsfeit: 04-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.


woensdag 4 oktober 2000

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering begint om 10.15 uur.

De Kamer debatteert met de Tijdelijke commissie besluitvorming uitzendingen over het door haar uitgebrachte rapport (alleen de eerste termijn van de zijde van de Kamer).

Vervolgens spreekt de Kamer bij de Algemene financiële beschouwingen. Hierbij zijn tevens aan de orde de begroting van het Ministerie van Financiën voor 2001, de Miljoenennota en het hoofdstuk inzake Nationale Schuld uit de Rijksbegroting 2001 (voortzetting van de eerste termijn van de zijde van de Kamer).

Ten slotte debatteert de Kamer over de wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet in verband met de verhoging van de kinderbijslag met ingang van 1 januari 2000.


* Onmiddellijk na de middagpauze wordt, indien de geloofsbrieven in orde zijn bevonden, de heer Staf Depla (PvdA) beëdigd. Vervolgens stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast.

BEËDIGING

Als opvolger van de heer Van Zijl wordt de heer Staf Depla beëdigd tot lid van de Tweede Kamer voor de PvdA-fractie. De heer Depla is geboren op 17 juni 1960 te Eindhoven en woont aan de Oudewijkenlaan 43, 3581 TB Utrecht.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Europese Zaken en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 10.00 tot ca. 11.30 - Klompézaal
Agenda: algemeen overleg met minister Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) en staatssecretaris Benschop (Buitenlandse Zaken) over vergaderingen van de ministers van milieu van de lidstaten van de Europese Unie.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 10.00 tot ca. 11.30 uur Wttewaall van Stoetwegenzaal
Agenda: presentatie over de salmonella problematiek.
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 10.00 uur tot ca. 12.00 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met minister De Vries en staatssecretaris De Vries (beiden Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over het kabinetsstandpunt inzake onafhankelijk en diepgaand onderzoek naar erntige ongevallen en rampen in de toekomst.

Buitenlandse Zaken: 10.00 tot ca. 13.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) over het
interdepartementaal beleidsonderzoek over de modernisering van het uitzenden van personeel naar Ontwikkelingslanden.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Europese Zaken: 10.15 uur tot ca. 12.15 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over de vereenvoudiging en modernisering van de Europese regelgeving op het terrein van sociale zekerheidsstelsels.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen:
11.00 uur tot ca. 12.00 uur Suze Groenewegzaal
Agenda: briefing over het wetsvoorstel inzake intrekking van de Wet tegemoetkoming studiekosten en vervanging door de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdragen en schoolkosten.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 14.00 uur tot ca.16.00 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met minister De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over onder meer het advies van de Raad voor het openbaar bestuur inzake de plaats en de functie van provincies in het openbaar bestuur.

Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 15.30 uur tot ca. 17.30 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Van Boxtel (Grote Steden- en Integratiebeleid) en staatssecretaris De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over de migratieproblematiek bij Antilliaanse Jongeren.

OPENBARE HOORZITTING

Landbouw Natuurbeheer en Visserij: 14.30 uur tot ca. 17.30 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: het horen van betrokken organisaties over de Wijziging van de Meststoffenwet in verband met een aanscherping van het stelsel van regulerende mineralenheffing en de invoering van een stelsel van mestafzetovereenkomsten.
BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Verkeer en Waterstaat: 09.30 uur van Someren-Downerzaal
Agenda: procedure.

Verkeer en Waterstaat: 10.15 uur van Someren-Downerzaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures
Justitie: 14.30 uur - Klompézaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Justitie: 16.15 uur tot 18.15 uur - Wttewaal van Stoetwegenzaal
Agenda: gesprek met vertegenwoordigers van het kernteam Versterking rechtelijke organisatie.

PREMIER MAROKKO BEZOEKT STATEN-GENERAAL
De Voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw J. van Nieuwenhoven, en de Voorzitter van de Eerste Kamer, de heer mr. F. Korthals Altes, ontvangen om 14.30 uur de premier van Marokko, de heer Abderrahman Youssoufi (Regentenkamer). Aansluitend heeft de premier vanaf 14.50 uur een ontmoeting met leden van de vaste Commissies voor Buitenlandse Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit de beide Kamers (Oude Zaal).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie